Premia dla młodego rolnika 2023: jak i na co można dostać 200 tys. zł dotacji?

ARiMR przedłużyła nabór wniosków na dotacje dla młodych rolników

Nabór wniosków o premię dla młodego rolnika z PS 2023–2027 będzie trwał nie do 29 września, a do 16 października 2023 r. Agencja przedłuża nabór ze względu na zbyt małą liczbę złożonych wniosków wynikającą z problemów technicznych. W stosunku do poprzednich naborów wymogi zostały nieco zmienione.

Kto może otrzymać 200 tys. złotych dotacji dla młodego rolnika?

Przypominamy, że o 200 tys. zł może starać się osoba fizyczna, która w dniu złożenia wnios­ku o przyznanie pomocy ma nieukończone 41 lat i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. Oznacza to, że młody rolnik może ubiegać się o premię, jeśli rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Od kiedy liczy się rozpoczęcie działalności rolniczej według ARiMR?

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się, co do zasady, z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Możliwe jest jednak określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące o faktycznym prowadzeniu działalności rolniczej. O tym, w jakich sytuacjach jest to możliwe, pisaliśmy w numerze 37. „Tygodnika” oraz w poniższym artykule:

Dotacje rolnicze bez tajeminic

Premia dla młodego rolnika: kiedy rozpocząć działalność rolniczą, aby dostać 200 tys. zł?

Jak duże musi być gospodarstw rolnika, który weźmie dotacje z ARiMR?

Jeśli w momencie składania wniosku młody rolnik nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej, musi to zrobić najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, ale to nie wszystko. Jego gospodarstwo musi już wtedy mieć powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej lub wielkość ekonomiczną równą co najmniej 15 tys. euro.

Przy czym co najmniej 50% tej powierzchni powinno być jego własnością, w użytkowaniu wieczystym lub w dzierżawie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bądź od jednostek samorządu terytorialnego. Rolnik może więc dzierżawą prywatną nadrobić jedynie połowę wymaganej powierzchni użytków rolnych.

Dodatkowe punkty dla młodego rolnika za przejęcie gospodarstwa w całości

Co więcej, w tym naborze wysoko punktowane jest przejmowanie gospodarstwa w całości. Można za to uzyskać aż 4 punkty na 7 niezbędnych. Przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich użytków rolnych oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej. Przekazujący może pozostawić sobie do 0,5 ha użytków rolnych.

Więcej o zasadach sięgania po wsparcie dla młodych rolników pisaliśmy w numerze 32. „Tygodnika” oraz w poniższym artykule:

Premia dla młodego rolnika

Premia dla młodego rolnika 2023 na nowych zasadach. Terminy, limity, punkty

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *