Ponad 60 tys. rolników złożyło wnioski o dopłaty do nawozów. Ile pieniędzy dostaną?

Dla kogo dopłata do nawozów mineralnych?

Dopłata do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez jest przeznaczone dla mikro- lub marko producentów rolnych, których gospodarstwa mogą utracić wypłacalność w wyniku trwającej w Ukrainie wojny. By możliwe było pozytywne rozpatrzenie wniosku, rolnik musi również złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie za rok 2023 i mieć nr identyfikacyjny nadany na podstawie trybu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Co dofinansowuje dopłata do nawozów?

Dopłata do nawozów dofinansowuje ich zakup. Możliwe jest kupienie każdego nawozu poza wapnem nawozowym i wapnem nawozowym zawierającym magnez. Firma lub osoba, od której rolnik zakupi nawóz, musi prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Zadaniem wnioskodawcy jest dołączenie do wniosku niezbędnych dokumentów księgowych takich jak:

 • kopie faktur,
 • duplikaty faktur lub imienne dokumenty księgowe.

W jaki sposób jest obliczana dopłata do nawozów?

Obliczanie wysokości dopłat do nawozów będzie przebiegało w następujący sposób:

 • powierzchnię upraw rolnych przedstawioną przez rolnika we wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2023 r., która nie może być większa niż 300 ha, mnoży się przez:
 1. 500 zł – w przypadku upraw rolnych,
 2. 250 zł – w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

Następnie ustalany jest iloczyn liczby ton nawozów mineralnych, poza wskazanymi wyżej rodzajami wapna i różnicą pomiędzy ceną za t tych nawozów zakupionych od 16 maja 2022 do 31 marca 2023 a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w BIP MRiRW. Otrzymane liczby są porównywane, a wartość tej mniejszej jest wypłacana rolnikom. Ten sposób obliczania zostanie zastosowany, jeżeli łączna kwota ze złożonych wniosków przekroczy 4,7 mld zł. Jeżeli wniosków będzie mniej, to zostanie wprowadzony współczynnik korygujący.

Rolnicy, z których województw złożyli najwięcej wniosków o dopłaty do nawozów?

Wnioski o wypłatę dopłat do nawozów przyjmują Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas wpłynęło ich 61 tys. Najwięcej wniosków składają rolnicy z następujących województw:

 • lubelskiego,
 • mazowieckiego,
 • wielkopolskiego,
 • łódzkiego,
 • kujawsko-pomorskiego.

W jaki sposób można złożyć wniosek od dopłaty do nawozów?

Wniosek o wypłatę dopłat do nawozów można złożyć poprzez:

 • platformę ePUAP,
 • usługę mObywatel (gov.pl),
 • rejestrowaną przesyłkę pocztową,
 • wizytę osobistą w biurze ARiMR.

Ostatni dzień naboru został wyznaczony na 14 lipca 2023 r. Jeżeli wniosek będzie składany drogą elektroniczną, to jego rozpatrzenie odbędzie się na podstawie daty nadania dokumentów.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: gov.pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *