Ponad 2 tys. zł straty na ha jęczmienia i kukurydzy. Dramatyczne wyliczenia WIR

Cen zbóż poniżej kosztów produkcji

Jak podaje WIR, ceny ziarna nie wzrastają, a wręcz przeciwnie. Sytuacja na rynku zbóż jest bardzo trudna. Z badań analityków wynika, że spadki cen pszenicy, rzepaku i kukurydzy zostały odnotowane również na giełdzie Matiff.

Rolnicy w kryzysie zbożowym

Pomimo obiecywanych i częściowo wypłacanych dopłat do zbóż, rolnicy wciąż znajdują się „pod kreską”. Jak informuje WIR, z relacji rolników wynika, że ceny ziarna kształtują się w następujący sposób:

  • pszenica 700 zł/t,
  • jęczmień ozimy 600 zł/t,
  • rzepak 1 500 zł/t.

Skupy zbóż wykorzystują trudną sytuację rolników

Kwestia wypłaty dopłat w wielu przypadkach zamiast stać się pomocną tak jak chciał tego rząd, uprzykrzyła rolnikom życie. W związku z tym, że właściciele skupów wiedzą o obiecywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopłatach, zaniżają ceny skupu. Ponadto zebrane w tym roku ziarno cechuje się o wiele gorszą jakością, niż w poprzednich latach, przez co w wielu przypadkach nie spełnia wymogów stawianych zbożom konsumpcyjnym i przyczynia się do dodatkowych obniżek cen.

Polskie zboże skupowane za bezcen

Tak źle w polskim rolnictwie nie było już dawno. Jak wynika z wrześniowej analizy danych zgromadzonych przez analityków WIR-u, strata na hektarze uprawy pszenicy ozimej w roku 2023 wyniosła – 1430,88 zł. W najbardziej dramatycznej sytuacji znaleźli się producenci jęczmienia i kukurydzy. W bieżącym roku na hektarze jęczmienia rolnik stracił aż 2322,50 zł, natomiast na hektarze kukurydzy stracił jeszcze więcej, bo 2465,04 zł. Na minusie, choć nie tak dużym, pozostają również producenci rzepaku, którzy na hektarze stracili 457,61 zł.

Burak jedyną opłacalną uprawą

W zestawieniu WIR-u na plusie zostaje jedynie uprawa buraka cukrowego. Wynik ekonomiczny z hektara został odnotowany na poziomie 3743,00 zł.

Aktualna sytuacja na rynku rolnym

FOTO: WIR/zrzutekranu

WIR domaga się długofalowych rozwiązań

W omawianym raporcie eksperci WIR-u zwracają uwagę na to, że członkowie Izby opowiadają się za wydłużeniem zakazu importu zbóż obowiązującego do 15 września 2023 r. W stanowisku z dnia 26 sierpnia br. zarząd WIR-u podkreśla, że wspiera działania polskiego rządu, mające na celu przedłużenie embarga. Jednocześnie członkowie Izby zaznaczają, że nie mają nic przeciwko włączeniu Ukrainy do strefy Unii Europejskiej, jednak sądzą, iż nie powinno odbywać się to kosztem rolników. Zdaniem zarządu WIR, konieczne jest również wprowadzenie długofalowych rozwiązań.

Co dalej z importem zbóż do Polski?

Do momentu powstania tego artykułu nie zapadła jeszcze decyzja o tym, czy zakaz importu zbóż z Ukrainy do Polski zostanie zniesiony. Nastroje europosłów wyraźnie jednak wskazywały na to, że nie są oni przychylni przedłużeniu tej decyzji.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *