Ponad 100 tys. zł za 1 ha gruntów. Jakie są ceny ziemi rolnej w województwach?

Ceny ziemi w II kwartale 2023 roku w porównaniu z pierwszym wzrosły o 2,6% do około 62,85 tys. zł/ha. To średnia dla Polski. Jednak w niektorych regionach za grunty rolne trzeba zapłacić znacznie więcej.

Ziemia rolna wciąż najdroższa w Wielkopolsce i Kujawach

Wyższe ceny gruntów ornych niż średnia krajowa w II kwartale bieżącego roku były standardowo w Wielkopolsce i w województwie kujawsko-pomorskim. W województwie wielkopolskim na zakup hektara ziemi trzeba było przeznaczyć w analizowanym okresie ponad 85,6 tys. zł, natomiast w Kujawsko-Pomorskiem – około 69,1 tys. zł/ha. Ale to znowu średnie stawki.

Za ziemię o najlepszej klasie (I, II oraz IIIa) rolnicy z Wielkopolski muszą wyłożyć niemal 106 tys. zł, a gospodarze z Kujaw ponad 80 tys. zł

Ceny ziemi na Kujawach i Pomorzu, na co zwracaliśmy już uwagę we wcześniejszych analizach, przestały tak silnie drożeć, jak to bywało przed laty. W porównaniu z I kwartałem br. w II kwartale grunty orne w Wielkopolsce zdrożały o prawie 3%, natomiast w województwie kujawsko-pomorskim – jedynie o 1%. W obu województwach mamy zarówno wysokie ceny sprzedaży ziemi, jak i dzierżawy.

Grunty rolne na Podlasiu zaczęły tanieć

Taka zgodność nie występuje wszędzie. Zupełnym tego przeciwieństwem jest województwo podlaskie, gdzie ziemia jest droga, a czynsze dzierżawne w porównaniu ze średnimi w kraju, według statystyk prowadzonych przez GUS, bardzo niskie. Powodem tego może być specyfika tamtejszego rynku dzierżaw, czyli brak rejestracji umów.

Po drugim kwartale 2022 r., kiedy grunty orne na Podlasiu sprzedawano jeszcze za ponad 64,5 tys. zł/ha, zaczęły sukcesywnie tanieć i obecnie kosztują niecałe 58 tys. zł/ha, tj. o ponad 1% mniej niż w I kwartale br. Może to być związane z nie najlepszymi nastrojami na rynku mleka, a z produkcji mleka właśnie utrzymuje się wiele tamtejszych gospodarstw.

Gdzie za ziemię rolną należy zapłacić powyżej 50 tys. zł za hektar?

Oprócz województwa podlaskiego w okolicach 60 tys. zł/ha trzeba zapłacić za grunty orne w województwach:

 • opolskim (61,5 tys. zł/ha),
 • mazowieckim (58 tys. zł/ha),
 • warmińsko-mazurskim (57 tys. zł/ha)
 • i pomorskim (56,5 tys. zł/ha).

Powyżej 50 tys. zł na zakup hektara żąda się także w województwach:

 • łódzkim (53,4 tys. zł/ha),
 • lubelskim (53 tys. zł/ha)
 • i małopolskim (51 tys. zł).

Z kolei grunty orne na Dolnym Śląsku kosztują 48,6 tys. zł/ha, a w województwach śląskim i świętokrzyskim ceny przekraczają nieco 45 tys. zł/ha.

Gdzie grunty orne są najtańsze?

Najtańsze grunty orne są z kolei w województwach:

 • podkarpackim (37,3 tys. zł/ha),
 • lubuskim (35,2 tys. zł./ha)
 • i w zachodniopomorskim (33,8 tys. zł/ha).

Jakie są średnie ceny gruntów ornych w województwach?

Oto zestawienie średnich ceny gruntów ornych w II kwartale 2023 roku w regionach:

 • Polska – 62 852 zł/ha;
 • dolnośląskie – 48 634 zł/ha;
 • kujawsko-pomorskie – 69 141 zł/ha;
 • lubelskie – 52 980 zł/ha;
 • lubuskie – 35 231 zł/ha;
 • łódzkie – 53 393 zł/ha;
 • małopolskie – 50 940 zł/ha;
 • mazowieckie – 58 349 zł/ha;
 • opolskie – 61 573 zł/ha;
 • podkarpackie – 37 265 zł/ha;
 • podlaskie – 57 907 zł/ha;
 • pomorskie – 56 467 zł/ha;
 • śląskie – 45 387 zł/ha;
 • świętokrzyskie – 45 187 zł/ha;
 • warmińsko-mazurskie – 57 141 zł/ha;
 • wielkopolskie – 85 605 zł/ha;
 • zachodniopomorskie – 34 692 zł/ha.

W których województwach ziemia najszybciej drożeje?

Co ciekawe, w porównaniu z I kwartałem br. w II najsilniej zdrożały grunty orne w województwie świętokrzyskim, gdzie odnotowano aż pięcioprocentowy wzrost. Ponad trzyprocentowy wzrost, oprócz wspomnianego już województwa wielkopolskiego, odnotowano także w przypadku województw dolno­śląskiego i mazowieckiego.

Z kolei oprócz Podlasia w analizowanym okresie ziemia rolna staniała w województwach lubuskim (o prawie 4%) i pomorskim (o 1%).

Ceny gruntów ornych i użytków zielonych

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

 

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *