Ponad 100 odmian kukurydzy na jednym polu. Jak poradziły sobie w ekstremalnych warunkach?

Wojewódzki Dzień Kukurydzy w Osieku-Kolonii

Adrian Soliński Dzień Kukurydzy zorganizował po raz pierwszy w 2021 r. Był wtedy uczniem szkoły rolniczej. Wysłał prośby o pomoc do kilku firm zajmujących się dystrybucją materiału siewnego. Większość z nich odpowiedziała pozytywnie i przysłała próbki nasion kukurydzy. Dzięki temu w gospodarstwie rodziców w miejscowości Osiek-Kolonia udało się zorganizować Dzień Kukurydzy. Organizacyjnej pomocy udzielił wtedy miejscowy samorząd, dlatego też zyskał on miano gminnego.

Sukces pierwszej gminnej edycji imprezy spowodował, że entuzjazm nie osłabł. Przeciwnie. W tym roku 9 września w Osieku-Kolonii odbył się Wojewódzki Dzień Kukurydzy.

Adrian Soliński

FOTO: Tomasz Ślęzak

Wizytówka gospodarstwa

WIZYTÓWKA GOSPODARSTWA

Adrian Soliński (na zdjęciu) wraz ze swoim bratem Mateuszem, pomaga prowadzić rodzinne gospodarstwo rodzicom Marzenie i Piotrowi, w miejscowości Osiek-Kolonia. Produkcja roślinna prowadzona jest na areale 80 ha i podporządkowana jest żywieniu bydła. Stado bydła mlecznego liczy 160 szt., z czego 88 to krowy mleczne. Hodowcy są dostawcami SM Mlekovita. Dodatkowe źródło przychodów stanowi wykonywanie usług maszynami rolniczymi i sprzedaż środkó produkcji rolniczej.

Ekstremalne warunki dla uprawy kukurydzy w woj. kujawsko-pomorskim

W tym roku były bardzo trudne warunki do uprawy. Było sucho. Do żniw zbożowych zanotowaliśmy tylko 25 mm deszczu. Sytuacja trochę została uratowana na przełomie lipca i sierpnia, ponieważ wtedy przyszły ulewy, które dały 35 mm wody. Kukurydza w czerwcu była tak słaba, że zastanawiałem się nad odwołaniem Dnia Kukurydzy i likwidacją poletek. Swoje negatywne oddziaływanie miały majowe przymrozki. W tak trudnych warunkach dobrze było w tym roku widać różnice występujące między poszczególnymi odmianami – mówi Adrian Soliński.

Odmiany zostały zasiane 29 i 30 kwietnia w monokulturze, w obsadzie 78 tys. nasion na ha. Na działce został w ub.r. wysiany międzyplon mieszanki zbóż i gorczycy. Jesienią na stanowisku został wykonany zabieg gruberem, który był wyposażony w podsiewacz. Na przełomie marca i kwietnia wykonano wiosenną orkę i bronowanie. Przed siewem grunt został nawieziony 200 kg/ha mocznika. Oprysk herbicydowy wykonano powschodowo zestawem herbicydów przeznaczonych do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w kukurydzy. Podczas wegetacji zostało także przeprowadzone nawożenie dolistne. Zastosowano także nawóz azotowo-fosforowy wzbogacony o dawkę siarki w postaci 170 kg/ha produktu Ultra Power NP(S) 20-20(35).

HR Smolice zachwala dwie odmiany kukurydzy: SM Giewont i SM Perseus

W tym roku na Wojewódzki Dzień Kukurydzy odmiany prezentowało kilkadziesiąt firm. Nie zabrakło na nim także i polskich firm hodowlanych.

– Przebieg pogody był w tym roku fatalny. Widać to po odmianach kukurydzy. Dotkliwa susza powodowała, że kukurydza w tym roku szybko wypuszczała wiechę przez co efekt jej wzrostu się zatrzymywał. W naszej kolekcji jest odmiana kiszonkowa SM Giewont. Jest ona wysoka. Wymaga średnich i dobrych stanowisk glebowych. Nie nadaje się na grunty słabe i mozaikowate. Jej cechą charakterystyczną jest mocne ulistnienie. To numer dwa, jeśli chodzi o potencjał plonowania. Ma także duży udział ziarna w strukturze zielonej masy. Niestety, w tej lokalizacji odmiana nie miała możliwości pokazania całego swojego potencjału – mówiła Małgorzata Ryzińska z HR Smolice.

Małgorzata Ryzińska z HR Smolice

FOTO: Tomasz Ślęzak

Hodowla zaprezentowała w tym roku także odmianę SM Perseus, która, podobnie jak SM Giewont, dobrze znosi chłodne wiosny. Obydwie wykazują duży wigor początkowy oraz dobre przyrosty. Ich wschody są wyrównane, co ma spore znaczenie w przypadku występowania niskich temperatur po zasiewach kukurydzy.

SM Perseus to odmiana o FAO 250. Wykazuje dużą tolerancję na słabe stanowiska, na które zalecane jest obniżanie normy wysiewu do 78 tys. nasion na ha. Typ ziarna to semi-flint. Jest ono okrągłe i szkliste. Wysiew tej odmiany można wykonywać w sytuacji, kiedy temperatura gleby wynosi 8–10°C. Rośliny tej odmiany są wysokie, bogato ulistnione, o bardzo dobrej strawności masy organicznej wynoszącej 74%.

Sześć odmian kukurydzy od Oseva Polska. Jakie mają cechy?

Od pierwszej edycji Dnia Kukurydzy w Osieku obecna jest firma Oseva Polska, która w tym roku zaprezentowała kolekcję sześciu odmian. Cenzus posiada FAO 270/280. To mieszaniec pojedynczy o dużym potencjale plonowania. Generuje powtarzalny plon nawet w trudnych warunkach. Jest to też mieszaniec uniwersalny do uprawy zarówno na ziarno, jak i kiszonkę.

Wacław Erdmann z firmy Oseva Polska

FOTO: Tomasz Ślęzak

Silonga to nasz mieszaniec trójliniowy. Jego FAO to 250–260. Jest on bardziej odporny na warunki stresowe. To zresztą widać na poletku. Rośliny są wyższe i mają lepszy stay green. Odmiana tworzy znaczne kolby, które są mocno zaziarnione. Nadaje się na słabsze stanowiska i radzi sobie w trudnych warunkach. W tym roku prezentujemy również odmianę Cemora, która przy FAO 250–260 jest odmianą kiszonkową bądź przeznaczoną na biogaz. Dobrze radzi sobie na słabszych stanowiskach i jest zalecana do wykorzystania w tym rejonie uprawy. Rolników zachęcamy również do uprawy odmiany SM Podole. Jest ona trójliniowa, o bardziej urozmaiconej genetyce, przez co jest odporna na stresy pogodowe i zdaje egzamin na słabszych stanowiskach – informował Wacław Erdmann z firmy Oseva Polska.

Saatbau zarpezentowała m.in. odmianę Tipico

Firma Saatbau zaprezentowała m.in. kiszonkową odmianę Tipico o FAO 230–240, rekomendowana na słabe stanowiska. Dobrze zniosła stres suszy, jaki miał miejsce w Osieku. Na tle odmian konkurencyjnych rośliny wykazywały znaczny wzrost.

W Osieku można było zobaczyć także odmianę kiszonkową Inspiro o FAO 250 i ziarnie w typie flint/dent. Odmiana wykazuje bardzo wczesny wigor i nadaje się na chłodne stanowiska glebowe. Tworzy szerokie liście i wykazuje wysoki plon suchej masy. W Polsce została zarejestrowana w 2021 r. Saatbau pokazał także ziarnową odmianę Kasandro FAO 240–250.

– Wszystkie nasze odmiany kukurydzy w standardzie są zaprawione trójskładnikową zaprawą, zawierającą repelent do odstraszania ptaków. W jej skład wchodzi też fungicyd odpowiedzialny za zwalczanie zgorzeli siewek oraz starter odżywczy – mówił Łukasz Weimann z firmy Saatbau.

Łukasz Weimann z firmy Saatbau

FOTO: Tomasz Ślęzak

Szeroka gama odmian kukurydzy od RAGT

W Osieku można było także zobaczyć szeroką ofertę odmian firmy RAGT. RGT Exxposition o FAO 260, to odmiana kiszonkowo-ziarnowa. Wykazuje znaczną wydajność zielonej masy, jest mocno ulistniona i wykształca bardzo dużą i wyrazistą kolbę z ziarnem w typie dent. Na kiszonkę przeznaczona jest odmiana RGT Twixxter o wysokiej strawności i koncentracji energii. Wykazuje bardzo dobry stay green i wigor początkowy. Spośród odmian ziarnowych francuski hodowca pochwalił się RGT Chromixx. Charakteryzuje ją dobre zapylenie i niski kompaktowy pokrój o stosunkowo niedużym ulistnieniu. Toleruje niedobory wody, wykazuje wysoką zdrowotność.

Monika Jasek z RAGT Semences Polska

FOTO: Tomasz Ślęzak

– Na plantacjach kukurydzy obserwujemy występowanie dużych ilości skoczków. Zmniejszają one powierzchnię asymilacyjną liści. Jest także wiele mszyc. Nie są one dużym zagrożeniem dla kukurydzy. Trzeba jednak pamiętać, że po jej skoszeniu mszyce będą szukały następnych możliwości żerowania. Przeniosą się więc na plantacje pszenicy i jęczmienia i mogą być wektorami chorób. Wiele gatunków szkodników jest powiązana międzygatunkowo – informowała w Osieku rolników Monika Jasek z RAGT Semences Polska.

Patronem medialnym Wojewódzkiego Dnia Kukurydzy był „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

Uprawa

IOR ostrzega rolników przed nowym zagrożeniem dla zbóż i kukurydzy

Tomasz Ślęzak

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *