Pomoc suszowa: termin składania wniosków oficjalnie wydłużony

Termin składania wniosków w aplikacji suszowej oficjalnie wydłużony 

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że minister rolnictwa Robert Telus przedłużył termin składania wniosków o oszacowanie strat suszowych za pośrednictwem aplikacji suszowej do 30 października 2023 roku, czyli o dwa tygodnie. Wczoraj rząd zatwierdził nowy termin, więc data ta jest już oficjalna.

– Rada Ministrów przyjęła 11 października br. zmianę przepisów w tej sprawie. Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych – informuje ministerstwo rolnictwa.

Telus: mamy sygnały od gmin, że nie mają gotowych protokołów

Minister Telus zdecydował o przedłużeniu terminu wysyłania wniosków o kolejne dwa tygodnie z uwagi na to, że komisje szacujące nie wyrabiają się z przygotowaniem protokołów. 

– Wydłużyliśmy termin składania wniosków przez rolników i komisje szacujące szkody związane z suszą z 15 do 30 października 2023 r. żeby dać szansę tym, którzy mają problemy z przygotowaniem protokołów. Mamy sygnały od gmin, od wojewodów, że jeszcze nie mają gotowych protokołów –  poinformował dziś minister rolnictwa Robert Telus podczas briefingu prasowego w zakładzie AGRO-MASZ w Strzelcach Małych w woj. łódzkim.

Złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną jest warunkiem ubiegania się o pomoc suszową.

Jak złożyć wniosek suszowy w aplikacji?

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).​

Po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian ani dodania kolejnych szkód, jeśli wystąpią w tym roku.

Szczegółowa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ dostępna jest do pobrania TUTAJ.

Jakie są zmiany w składaniu wniosków o szacowanie suszy w 2023 roku?

W tym roku szacowanie suszy będzie przebiegało na nowych zasadach. Co się zmieniło w stosunku do kampanii 2022?

  1. Oddzielono produkcję roślinną od zwierzęcej
  2. Nie można anulować wysyłki wniosku
  3. Usunięcie sekcji wniosku Informacje o szkodach na stawach rybnych oraz Informacje o szkodach na uprawach trwałych
  4. Załączanie dokumentów poświadczających dodatkowe koszty poniesione na produkcji zwierzęcej

Należy pamiętać, że choć uprawy zostały oddzielone od hodowli w szacowaniu szkód, to ubiegający się o przyznanie pomocy suszowej utrzymujący zwierzęta rolnicy muszą zgłosić ich posiadanie. Na pobranie odpowiednich danych z prowadzonego przez ARiMR systemu IRZplus wyrażają zgodę podczas logowania.

Poza tym rząd pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi do wniosku o pomoc suszową rolnik będzie zobowiązany dołączyć protokół oszacowania szkód zawierający adnotację sporządzoną przez wojewodę potwierdzającą wystąpienie szkód.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek przez aplikację należy złożyć do 30 października 2023 roku.

Jak wycofać wniosek suszowy?

Wniosek można wycofać i usunąć ze swojego konta dane gospodarstwa, jeśli wniosek ma status „w edycji” i nie został jeszcze podpisany za pomocą Profilu Zaufanego. Dane gospodarstwa staną się wtedy dostępne dla innego zalogowanego użytkownika, który będzie mógł je pobrać na swoje konto. Usunięty wniosek będzie dalej widniał na liście Twoje gospodarstwa, ale będzie nieaktywny – nie można go podejrzeć ani edytować.

UWAGA! Jeżeli wniosek został podpisany, ale nie został jeszcze przetworzony, można anulować podpis.

Jaka będzie pomoc suszowa, jeśli aplikacja i komisja suszowa inaczej określą straty?

Rozporządzenie dotyczące szacowania strat zakłada, że jeśli różnica w oszacowanych stratach nie jest większa niż 30%, wówczas rolnik otrzyma wyższą wysokość pomocy. Jeżeli jednak różnica ta będzie większa niż 30%, wówczas rolnik dostanie niższą z oszacowanych wartości, ale powiększoną o 30%.

Jakie będą stawki i maksymalna wysokość pomocy suszowej?

Wysokość pomocy suszowej nie może przekroczyć:

  • 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej;
  • 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Stawki pomocy suszowej określi minister rolnictwa.

Kiedy rolnicy dostaną pomoc suszową?

Resort rolnictwa szacuje się, że na pomoc suszową będą potrzebne środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł w 2024 roku. Wtedy też prawdopodobnie nastąpi wypłata pomocy suszowej.

Pomoc suszowa dla rolników

Pomoc suszowa 2023: kiedy i jakie faktury dołączyć do wniosku?

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *