Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego działa już od 75 lat

Szczególny czas dla instytucji – 75 lat PODR w Szpietowie

– 75 lat to szczególny czas dla naszej instytucji. Śmiało możemy powiedzieć, że od zawsze jesteśmy z naszymi rolnikami. Początki naszej działalności sięgają 1948 roku, kiedy w Szepietowie Wawrzyńcach utworzono Zakład Doświadczalny Mazowieckiego Oddziału Państwowego Naukowego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego. Podlaskie jest jednym z pierwszych rejonów w Polsce, w których zaczęło działać publiczne państwowe doradztwo rolnicze. Staramy się być wszędzie tam, gdzie potrzebują nas rolnicy i mieszkańcy wsi, służąc im na wielu płaszczyznach szeroko rozumianego doradztwa. To ważna, bardzo potrzebna i trudna misja, ponieważ mamy bardzo duży obszar do działania. Wieś, szczególnie tu u nas, na Podlasiu, to wdzięczny partner do współpracy. Nasi rolnicy oraz przedsiębiorcy z branży agro są ludźmi pogodnymi, serdecznymi, gościnnymi i życzliwymi. To ludzie z pomysłem i inicjatywą – powiedział, otwierając uroczystość Wojciech Mojkowski, dyrektor PODR.

Podziękował wszystkim pracownikom PODR za oddaną pracę.

Drodzy pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jestem wam wdzięczny za wasz trud i wasze poświęcenie, jakie wkładacie w swoją pracę. To wasza wiedza, wasze umiejętności i wasza praca są najlepszą wizytówką naszej instytucji. W dniu waszego święta chciałbym wam za to wszystko podziękować. Zarówno pracownikom aktywnym, jak i emerytowanym. Życzę także wszystkim pracownikom PODR, żeby praca dawała wam radość, przynosiła spełnienie waszych oczekiwań i dawała szansę rozwoju, pogłębiania wiedzy i żeby była waszą pasją – mówił dyrektor PODR.

Złote medale i odznaczenia

Jubileusz 75-lecia był okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i medali okolicznościowych zasłużonym pracownikom PODR Szepietowo. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymali: Dariusz Tomasz Gaszewski, Marek Jerzy Gozdur, Anna Kozikowska, Alina Maciąg, Jadwiga Mielczarek, Bożena Pruszyńska.

Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymali: Marzena Kozłowska, Artur Krzyżanowski, Renata Matuk, Leszek Nieszała, Wioletta Sangar oraz Paweł Śliwowski. Brązowy medal wręczono Annie Mioduszewskiej.

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymali je: Katarzyna Hojnik-Horczak, Agnieszka Kościuczuk, Monika Mioduszewska, Adam Józef Skarzyński, Marta Sofińska, Anna Sztachelska, Karolina Szymborska, Gabriela Włostowska, Wioletta Wojtkowska.

Od lewej: Adam Zaremba, Sylwia Sikorska, Wojciech Mojkowski, Tomasz Cieślik

FOTO: Józef Nuckowski

Najlepszy ekologiczny doradca

Podczas jubileuszu rozstrzyg­nięto również konkurs na „Najlepszego doradcę ekologicznego” województwa podlaskiego. Konkurs zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Była to IV edycja ogólnopolskiego konkursu dedykowanego doradcom wpisanym na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych prowadzoną przez CDR w Brwinowie.

Rolnictwo ekologiczne jest tak naprawdę próbą pogodzenia przyrody z potrzebami produkcji żywności. Rzeczywiście docenia to również Komisja Europejska, Parlament Europejski, bo na 23 września wyznaczono dzień rolnictwa ekologicznego. Jest to tak zwany dzień równowagi, dlatego że jest to dzień przesilenia jesiennego, w którym słońce, które doświetlało półkulę północną, przechodzi na półkulę południową. Jest to dzień równowagi pomiędzy potrzebami żywnościowymi a przyrodą. Potrzeby żywnościowe są ogromne, bo chciałbym podkreślić, że jeszcze 60 lat temu mieliśmy niecałe 3 mld ludności na świecie, a obecnie mamy ponad 8 mld mieszkańców. W związku z tym musimy dbać o ekosystemy, o przyrodę, ale również musimy dbać o produkcję żywności. Tę równowagę daje właśnie rolnictwo ekologiczne, ale żeby się mogło rozwijać, potrzebni są pasjonaci, tacy jak prezentowani laureaci – powiedział Ireneusz Drozdowski, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Laureatami konkursu na „Najlepszego doradcę ekologicznego” zostali: Wioletta Sangar, Jan Radzewicz i Stanisław Samełko.

Gratulacje i podziękowania

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli między innymi: Dariusz Piontkowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Krzysztof Jurgiel – poseł do Parlamentu Europejskiego, Jacek Bogucki – senator RP, Stefan Krajewski – poseł na Sejm RP, Bogdan Paszkowski – wojewoda podlaski, Bogusława Szczerbińska – wicewojewoda podlaska, Łukasz Siekierko – wice­przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Podczas uroczystości przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Wojewódzkim Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z okazji jubileuszu złożyli gratulacje i podziękowania na ręce członków zarządu WPODR: dyrektora Wojciecha Mojkowskiego i wicedyrektorów Sylwii Sikorskiej i Rafała Zaremby.

– W imieniu wszystkich rolników z województwa podlaskiego chcę podziękować za waszą pracę, która jest wręcz bezcenna dla naszych gospodarstw. Bez doradców nasze gospodarstwa pracowałyby jak w ciemności. W imieniu Podlaskiej Izby Rolniczej chce podziękować za projekty, które razem realizujemy – powiedział Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Niedawno obchodziliśmy jubileusz 30-lecia Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka i chciałbym podziękować za wspólnie spędzone 30 lat. Przeprowadziliśmy z wami wiele inicjatyw, które dzięki wam się udały – powiedział Tomasz Cieślik, wiceprezes PZHBiPM.

Podczas uroczystości przedstawiciele PODR w Szepietowie podziękowali instytucjom współpracującym z tą placówką. Pamiątkowe statuetki otrzymały instytucje, firmy oraz media wspierające działania PODR Szepietowo, w tym także „Tygodnik Poradnik Rolniczy”.

Uroczystości uświetnił występ chóru Pronar.

J. Nuckowski

fot. J. Nuckowski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *