PILNE! Ministerstwo podnosi stawki ekoschematów! Ile dostaną rolnicy?

Wkrótce ARiMR wypłaci ekoschematy obszarowe ponad 300 tys. rolnikom

Od 5 marca ARiMR ma rozpocząć wypłatę dopłat za ekoschematy obszarowe. Takie dopłaty ma otrzymać około 340 tys. rolników. A w poniedziałek 26 lutego minister rolnictwa Czesław Siekierski podpisał rozporządzenie o stawkach dopłat do tych ekoschematów. Jak się okazuje, są one wyższe niż we wcześniejszym projekcie rozporządzenia i założeniach Planu Strategicznego.

Jakie są stawki dopłat w ekoschemacie Rolnictwo węglowe?

W przypadku ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi” wartość jednego punktu przyjęte rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynosi 104,89 zł. (wcześniej planowano 103,56 zł).

Oznacza to także wzrost stawek za realizację poszczególnych praktyk w rolnictwie węglowym i zostały określone na poziomie:

 • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt: 5 punktów – 524,45 zł/ha (a wcześniej planowano – 517,80 zł/ha);
 • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe: 5 punktów – 524,45 zł/ha (a wcześniej planowano – 517,80 zł/ha);
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy: 1 punkt; 104,89 zł/ha; (a wcześniej planowano – 103,56 zł/ha);
 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem: 3 punkty; 314,67 zł/ha; (a wcześniej planowano – 310,68 zł/ha);
 • Zróżnicowana struktura upraw: 3 punkty; 314,67 zł/ha; (a wcześniej planowano – 310,68 zł/ha);
 • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji: 2 punkty; 209,78 zł/ha; (a wcześniej planowano – 207,12 zł/ha);
 • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo: 3 punkty; 314,67 zł/ha;(a wcześniej planowano – 310,68 zł/ha);
 • Uproszczone systemy uprawy: 4 punkty; 419,56 zł/ha;(a wcześniej planowano – 414,24 zł/ha);
 • Wymieszanie słomy z glebą: 2 punkty; 209,78 zł/ha,(a wcześniej planowano – 207,12 zł/ha).

Jakie są stawki za pozostałe ekoschematy obszarowe?

Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem stawki dopłat dla pozostałych ekoschematów obszarowych wynoszą:

 • Obszary z roślinami miododajnymi”: 1256,77 zł/ha; (wcześniej planowano – 1240,76 zł/ha);
 • Integrowana Produkcja Roślin”: 1363,77 zł/ha; (wcześniej planowano – 1346,40 zł/ha);
 • Biologiczna ochrona upraw”: 419,64 zł/ha; (wcześniej planowano – 414,29 zł/ha);
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych”: 292,27 zł/ha (wcześniej planowano – 291,05 zł/ha).

Nowe stawki ekoschematów! Ile dostaną rolnicy

FOTO: MRiRW

ARiMR w marcu ma przelać rolnikom 2,5 mld zł dopłat bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia, że jeszcze w marcu przeleje na konta rolników łącznie 2,5 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich, w tym za ekoschematy obszarowe. Niestety w większą cierpliwość będą musieli uzbroić się gospodarze, którzy wnioskowali o dopłaty z ekoschematu „Dobrostan zwierząt”, a było to ok. 94 tys. rolników. Oni dopłaty powinni otrzymać w kwietniu.

uproszczenia we wnioskach o dopłaty

Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach. Jakie zmiany szykuje rząd?

Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego!

Dopłaty do kukurydzy: już 100 tys. rolników złożyło wnioski. Jakie są STAWKI?

Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *