Nowa minister rolnictwa w akcji. Chce wprowadzić nowe dopłaty do rolników i nowe odszkodowania

Minister zapowiada dopłaty do kukurydzy

Na posiedzeniu sejmu 29 listopada minister Gembicka zapowiedziała, że zostaną uruchomione dopłaty do kukurydzy. W województwach podkarpackim i lubelskim mają wynieść 1000 zł/ha, natomiast w pozostałych będą odpowiednio mniejsze. Minister zapowiedziała, że zostanie zastosowany podobny podział jak przy wcześ­niejszych dopłatach. Z kolei pula na preferencyjne kredyty płynnościowe oprocentowane na poziomie 2% ma być zwiększona o 2,5 mld zł, aczkolwiek zmiana ta wymaga jeszcze przyjęcia odpowiednich przepisów.

Jakie będą stawki podatku rolnego?

W odniesieniu do stawki podatku rolnego minister rolnictwa poinformowała, że jej resort postara się wypracować takie rozwiązanie, które z jednej strony pozwoli na ochronę rolników, a z drugiej sprawi, że nie ucierpią na tym samorządy.

Nowe rozwiązania muszą zostać uwzględnione w krajowych przepisach i uzyskać akceptację Rady Ministrów, a dopłaty do kukurydzy i zwiększenie puli akcji kredytowej muszą być zatwierdzone jeszcze przez Komisję Europejską.

Ważny interes społeczny

Na konferencji prasowej, która odbyła się 30 listopada, minister Gembicka powiedziała, że ujawniła listy importujących zboże z Ukrainy ze względu na ważny interes społeczny i są to listy, którymi dysponowały: Główny Inspektorat Weterynarii, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Kolejność opublikowanych firm została zachowana taka, jaka była na poszczególnych listach. Minister wystąpiła również z pismem do Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o przekazanie listy importerów, którą ona dysponuje, w celu upublicznienia. Jeśli okaże się, że tej listy resort nie otrzyma i nie można jej upublicznić, ponieważ podlega tajemnicy celno­-skarbowej, Gembicka będzie chciała zaproponować projekt ustawy w tej sprawie.

Będą rekompensaty za szkody wyrządzone przez ptaki?

Nowa minister skierowała także do procedowania projekt ustawy dotyczący rekompensat za szkody wyrządzane przez ptaki. Jest to projekt oczekiwany przez rolników. Anna Gembicka jest też po rozmowach z minister klimatu i środowiska, z którą rozmawiała między innymi o zwiększeniu środków w ramach programu „Energia dla wsi”. Ze względu na duże zainteresowanie tą pomocą pula pieniędzy ma być zwiększona z 1 do 3 mld zł.

Gembicka skierowała również pismo do dyrekcji do spraw konkurencji w Komisji Europejskiej dotyczące możliwości przedłużenia na przyszły rok stawki zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego w wysokości 2 zł/l.

Magdalena Szymańska
fot. MRiRW

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *