Niemcy chcą znieść dopłaty bezpośrednie dla rolników w całej UE

Czy przez Niemców UE zniesie dopłaty bezpośrednie dla rolników?

Cem Özdemir, niemiecki federalny minister rolnictwa z partii Zieloni zapowiedział, że należy stopniowo znosić podstawowe płatności bezpośrednie. 

Jego pomysł popierają także szefowie resortów rolnictwa z poszczególnych landów niemieckich i to zarówno ci wychodzący się z Zielonych, jak i z CDU. Za takim podejściem w ostatnich dniach opowiedzieli się landowi ministrowie rolnictwa reprezentujących:

  • Dolną Saksonię,
  • Szlezwik-Holsztyn,
  • Saksonię.

Niemieccy politycy chcą zniesieniem podstawowych dopłat bezpośrednich do hektara. Za to więcej środków powinno trafiać do rolników za wykonywanie dobrowolnych usług w zakresie ochrony środowiska w ramach rolnictwa. Zdaniem polityków ten plan powinien stać się częścią Wspólnej Polityki Rolnej na przyszłe lata i być dość mocno wprowadzane w całej Unii Europejskiej już od 2027 roku.

– Jeżeli chcemy, by nasz plan został zrealizowany, musimy opracować właściwy system motywacyjny dla rolników, który stanie się ich motywatorem i umożliwi im spełnienie wymagań społecznych i ekonomicznych – tłumaczył Werner Schwarz, szef landowego resortu rolnictwa w Saksonii.

Jak miałby wyglądać dopłaty bezpośrednie, o których mówią Niemcy?

Jak wynika z relacji Schwarza, konieczne byłoby wprowadzenie systemu świadczeń dobrowolnych, w myśl którego rolnicy byliby nagradzani punktami za podejmowanie poszczególnych działań na rzecz ochrony środowiska. Zgromadzone punkty byłyby zapisywane na koncie, na którego podstawie rolnicy otrzymywaliby dopiero płatności bezpośrednie.

Niemcy chcą także znieść podział na dwa filary WPR, czyli oddzielne finansowanie dopłat bezpośrednich (I filar) i oddzielny budżet na dotacje na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (II filar). Chcą stworzyć jeden filar złożony z kilku prostych elementów.

Sprzeciw KE wobec propozycji Niemców w kwestii płatności bezpośrednich

Michael Niejahr, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Rolnictwa (DG Agri) w Komisji Europejskiej podkreśla, że produkcja żywności również stanowi wspólne dobro, dlatego jego zdaniem, pomysł niemieckich ministrów rolnictwa może spotkać się z oporem publicznym. 

Michael Niejahr jednoznacznie stwierdził, że pomysł systemu punktowego jest zbyt wąski i za bardzo skupia się na ochronie środowiska. Wiceszef DG Agri przypomniał również, że systemy punktowe zostały już wprowadzone, a jednym z nich jest premia z tytułu opieki społecznej, który funkcjonuje w Holandii. Ponadto w obecnym okresie finansowania WPR państwa członkowskie UE mają większą swobodę we wdrażaniu polityki rolnej UE w swoich krajach.

Czy niemieckim ministrom uda się znieść dopłaty bezpośrednie?

Jak wskazuje niemiecki topagrar.com, Cen Özdemir nie chce „używać łomu” do egzekwowania swojego planu. Dlatego chce na forum UE chce dokonać rewolucji w dopłatach bezpośrednich „w drodze szerokiego konsensusu”.

Warto zaznaczyć, że ostateczna decyzja w sprawie WPR musi zostać zaakceptowana przez wszystkich członków UE, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Ponadto unijne dotacje muszą odpowiadać zawartym umowom międzynarodowym np. zasadom Światowej Organizacji Handlu (WTO), a to nie należy do łatwych zadań.

Oprac. Justyna Czupryniak

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *