Nadchodzi rewolucja w emeryturach. Takich zmian chce nowy rząd

Koalicjanci podkreślają, że zależy im na tym, aby świadczenia społeczne wspierały rodziny polskie, ale także osoby z niepełnosprawnościami, opiekunów osób, które nie mogą żyć w pełni niezależnie i oczywiście seniorów. Zapewnienie godnych warunków życia emerytom i rencistom to jedne z ważniejszych postulatów. Możemy więc spodziewać się rozwiązań, które zwiększą aktywność osób starszych, ale nie tylko. Kolacja już ma pomysł na to, jak finansowo wesprzeć seniorów po śmierci współmałżonka.

Renta rodzinna – jakie zmiany w rencie wdowiej

Wyborcza.biz informuje, że plany przyszłego rządu są już poważnie skrystalizowane. Zwłaszcza w temacie renty rodzinnej, czyli wdowiej. Obecnie wdowa pobierająca emeryturę po śmierci współmałżonka może przejść na jego świadczenie, by otrzymywać 85 proc. stawki, jaka przysługiwała zmarłemu mężowi (oczywiście zasada ta dotyczy analogicznie wdowca). Kolacja ma nowe plany. Owdowiała osoba będzie mogła zachować swoją emeryturę i powiększyć ją o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku (w wysokości 85 proc.) i 50 proc. swojego świadczenia. Ważne, aby łączna suma pobieranych świadczeń nie przekroczyła trzykrotności przeciętnej emerytury, która wynosi 3482 zł. 

Emerytury 2024

Waloryzacja emerytur i rent 2024: jakie będą stawki świadczeń dla seniorów?

Czy będzie ponowna waloryzacja emerytur?

Do tej pory emeryci i renciści mogli liczyć na wyższe przelewy, czyli podwyżkę pobieranych świadczeń raz w roku w marcu. W tym przypadku ważny jest wskaźnik inflacji. W tym roku waloryzacja emerytur i rent była rekordowa i wyniosła 14,8 proc. Nowy rząd ma śmiały pomysł na wprowadzenie dodatkowej waloryzacji. W jakich okolicznościach miałaby funkcjonować? Gdy od stycznia do końca czerwca danego roku inflacja przekroczy 5 proc., to w takim wypadku świadczeniobiorcy mogą liczyć na drugą podwyżkę, najpewniej we wrześniu lub październiku. Według ekonomistów takie działanie jest dobre dla finansów państwa.

Od czego zależy wysokość waloryzacji? 

Emerytury i renty do tej pory były waloryzowane są raz do roku, jednak kwoty te nie są stałe. Wszystko zależy od sytuacji gospodarczej kraju. Wskaźnik waloryzacji ustala się bowiem w odniesieniu do inflacji oraz średniej krajowej pensji w Polsce w roku poprzedzającym waloryzację. 

Emerytura dla rolnika

Emerytury stażowe dla rolników: Gospodarze dłużej poczekają na świadczenia

Oprac. Angelika Drygas

Źródło: next.gazeta.pl

fot. envato elements

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *