Mleczarnie apelują o interwencyjny skup masła i mleka. A rządowa agencja „prowadzi rozeznanie rynku”

Mleczarstwo ma za sobą miesiące, podczas których gromadziły się znaczne ilości zapasów mleka w proszku, masła czy serów. W przypadku wielu produktów ma to nadal miejsce w skali zarówno globalnej jak i krajowej. Jeszcze chwilę temu mówiło się o znacznych zapasach serów dojrzewających. W pierwszej połowie roku miały też miejsce przypadki zakończenia działalności, ze względu na trudności ze sprzedażą a co za tym idzie utraty płynności finansowej. Między innymi to było powodem obniżek cen mleka, mających miejsce od początku roku.

Część produktów mleczarskich staniała nawet blisko o połowę. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych masowych produktów mleczarskich, czyli mleka w proszku, serwatki czy masła. W wyniku utraty atrakcyjności cenowej tych produktów na rynkach międzynarodowych surowiec był kierowany głównie na produkcję serów. Produkt dość trwały o wydłużonej możliwości przechowywania. Szybko pojawiła się ich nadwyżka, a przypomnieć należy, że jesteśmy ich piątym producentem w Europie i szóstym na świecie. Wobec tego każdy problem na rynku mleka ostatecznie kumuluje się na dojrzewalniach, zarówno tych wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, jak i grupy, dla której stanowią one tylko część asortymentu.

Skup mleka w proszku i masła nie zmieni sytuacji na rynku

Jest to też podstawowy powód, dlaczego skup interwencyjny, czy też ogłoszone gromadzenie rezerw przez RARS nie zmieni sytuacji na rynku. Najzwyczajniej jest ona źle wymierzona. Niemniej, nie można uznać, że jest całkowicie bezużyteczna. Takie głosy się pojawiają i należy je zdementować.

Instrument zadeklarowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych może uchronić przedsiębiorstwo w wyjątkowo trudnej sytuacji przez bankructwem. Tym samym sprawić, że rolnicy dostarczający mleko do zagrożonej spółdzielni czy spółki otrzymają wypłaty za mleko. Tym bardziej, że sytuacja na rynku nie jest pewna.

Istotny wpływ na ceny mleka w Europie, a nawet w większym stopniu poza nią, jak w Nowej Zelandii ma załamanie na rynku chińskim. Oczekiwano, że kraj ten otworzy się ponownie z zniesieniem obostrzeń pandemicznych. Tak się nie stało, a wręcz przeciwnie, wpadł on w spowolnienie gospodarcze. Co więcej chińskie mleczarnie same zaczynają prowadzić ekspansję głównie w państwach Azji Południowo – Wschodniej.

RARS rozpoczęła rozeznanie rynku mleka

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała wczoraj, 31 sierpnia, że prowadzi działania mające na celu rozeznanie się w sytuacji związanej z ewentualnymi działaniami na rynku mleka. Polegają one na przygotowaniach do zakupu lub świadczenia usług przechowywania masła i mleka w proszku. Przedsiębiorstwa, które mogłyby uczestniczyć w procesie zostaną wyłonione w drodze przetargu.

Nie ma interwencyjnego skupu masła i mleka w proszku 

Z kolei wśród producentów mleka panuje błędne przeświadczenie, że trwa interwencja na rynku w formie podobnej do prowadzonej w poprzednich latach ze strony Komisji Europejskiej. Niestety nie ma to miejsca, a szanse na takową są wyjątkowo małe. Pomysły jej przeprowadzenia nie znajdują poparcia wśród mleczarni z właściwie żadnych państw unijnych. Wyjątkami są tu Polska, Litwa, Łotwa i Bułgaria.

Ceny mleka: efekt ,,boskiej interwencji‘‘ a nie rządowej

Obecnie mamy już koniec miesiąca i do rolników trafiły informacje o cenach jakie mają otrzymać za mleko we wrześniu. Drugi raz z rzędu są one dość zadowalające, ponieważ zdecydowana większość mleczarni postanowiła utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie. Fakt ten nie jest spowodowany zmianą koniunktury czy cen w eksporcie. Można stwierdzić, że to raczej efekt,,boskiej interwencji‘‘ a nie rządowej. W wyniku warunków pogodowych najzwyczajniej zmniejszyła się podaż białka i tłuszczu mlecznego na rynku. Każdy hodowca wie, jak bydło mleczne reaguje na wysokie temperatury. I zareagowało.

Natomiast na efekty tej bardziej przyziemnej, rządowej, a nie boskiej interwencji należy jeszcze trochę poczekać. W ciągu najbliższych tygodni zakłady mleczarskie powinny poznać jej warunki. Jest prawdopodobne, że może ona w takim opóźnionym wydaniu być wyjątkowo przydatna.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *