Michał Kołodziejczak: „Głosowanie na PiS lub Konfederację to głos przeciw rolnikom”

Michał Kołodziejczak na konferencji prasowej w Lublinie

Według lidera Agrounii każdy głos w wyborach parlamentarnych za PiS lub Konfederacją to głos przeciwko dopłatom z Unii Europejskiej, głos za wyjściem ze tej wspólnoty i glos przeciwko polskim rolnikom.

– PiS w ciągu ośmiu lat pokazał, że nie pilnuje spraw rolników – mówił na pl. Litewskim w Lublinie Kołodziejczak. – Nie pilnuje też handlu, nie broni polskiego przemysłu. To za rządów PiS największa firma, która robiła koncentrat jabłkowy została sprzedana Chińczykom.

Agrounia w województwie lubelskim silna od lat

Przedstawiając kandydatów Agrounii do sejmu startujących z list Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak przypomniał, że Agrounia na Lubelszczyźnie działa z powodzeniem od lat. Przywołał głośną sprawę okupacji przez jej działaczy budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Doszło do tego pod koniec 2022 r., ponieważ rolnicy chcieli zaalarmować opinię publiczną o wjeżdżającym do Polski z Ukrainy tzw. zbożu technicznym. Wtedy ta sprawa nie była jeszcze w czołówkach serwisów informacyjnych.

Michał Kołodziejczak skrytykował Lecha Sprawkę, wojewodę lubelskiego i jednocześnie kandydata PiS do senatu za to, że wtedy z urzędu przez niego kierowanego trafiło zawiadomienie na policję, a rolnicy zostali ostatecznie usunięci z gmachu siłą.

Jarosław Miściur w okręgu lubelskim, a Rafał Kargol w chełmskim

Jarosław Miściur, kandydat z 30., ostatniego, miejsca w okręgu lubelskim na liście Koalicji Obywatelskiej kontynuował ten wątek. – To tutaj, na Lubelszczyźnie, jako pierwsi wystąpiliśmy w sprawie zboża technicznego, które tak naprawdę trafiło na stoły konsumentów.

Zarzucił władzom, że wtedy nic w tej sprawie nie zrobiły, poza użyciem siły wobec rolników. – Ludzie, którzy stanęli na straży bezpieczeństwa obywateli mają postawione zarzuty. To skandal.

Dodał, że jego program, oprócz bezpieczeństwa żywnościowego, opiera się jeszcze na filarach bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa społecznego Polaków.

– Od kilkunastu dni jestem w trasie – dodaje Rafał Kargol, kandydat z 24., ostatniego, miejsca w okręgu chełmskim na liście Koalicji Obywatelskiej. – Rozmawiam z ludźmi w dużych miastach i małych miejscowościach. Co mi się po tych rozmowach nasuwa? Polacy potrzebują zmiany. Postaramy się, żeby wróciła normalność, a na nasze twarze wrócił uśmiech, żebyśmy mogli normalnie ze sobą rozmawiać, być dla siebie życzliwi.

Michał Kołodziejczak: „Bierzemy Jarosława Kaczyńskiego w klincz”

TPR zapytał lidera Agrounii, jakie ma plany w związku z zapowiedzianym przez siebie wyjazdem do Przysuchy. Tam w poniedziałek ma spotkanie z mieszkańcami prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie spotka się on tym samym podczas wyborczej debaty telewizyjnej z innymi politykami, m.in. Donaldem Tuskiem.

– Jarosław Kaczyński ucieka przed Donaldem Tuskiem, ja jadę do niego – odpowiedział Michał Kołodziejczak. – Bierzemy Jarosława Kaczyńskiego w klincz. Chcę rozmawiać o rolnictwie, o wsi, o tym, czego nie zrobił.

Krzysztof Janisławski

Fot. Krzysztof Janisławski

 

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *