Legalna produkcja lokalnych alkoholi pomogłaby finansowo rolnikom. Komu zależy, aby tak nie było?

Długie dyskusje o legalizacji produkcji lokalnych alkoholi są już irytujące

Na wstępie chcę z całą mocą zaznaczyć, że „Tygodnik Poradnik Rolniczy” nie wzywa do rozpijania mieszkańców wsi i rolników.

Dyskusje nad legalizacją produkcji lokalnych alkoholi trwają w Polsce od kilkunastu lat i są już bardzo irytujące. Nad zmianami przepisów zakazujących produkcji mocnych alkoholi na własne potrzeby rozwodzą się kolejni ministrowie rolnictwa. Obiecują, że coś zmienią z reguły przed wyborami, po czym nic z tego nie wychodzi. Tym razem warto odnotować pewną zmianę; oto Michał Kołodziejczak, poseł z listy Koalicji Obywatelskiej, poruszył ten temat nie przed wyborami, ale tuż po nich.

Rolnicy mogliby zarabiać na legalnej produkcji lokalnych alkoholi

Produkcja lokalnych alkoholi ma u nas bardzo długą tradycję i stała się częścią naszej kultury. Kultury, którą trzeba pielęgnować. Weźmy pierwszy z brzegu przykład. Szkockie whisky z małych destylarni to właśnie takie lokalne trunki, które sławią umiejętności tamtejszych producentów na wszystkich kontynentach i mogą kosztować krocie.

{embed_photo_L50_tpr}410609{/embed_photo_L50_tpr}A u nas, jak do tej pory, tylko nieliczne wyroby – np. śliwowicę z Łącka – można produkować i legalnie sprzedawać. Legalna produkcja może być istotnym źródłem dochodu właścicieli mniejszych i średnich gospodarstw, którzy kontrolować będą cały proces: od siewu żyta aż po butelkowanie i sprzedaż gotowego produktu. Da im to także dodatkowy dochód, który istotnie może zmienić sytuację finansową takiego gospodarstwa. „Na legalu” istotnie poprawi się jakość trunków, które mogłyby się znaleźć na lokalnych półkach w marketach promowane m.in. przez ustępującego ministra rolnictwa.

Komu zależy na tym, żeby rolnicy nie mogli legalnie produkować loklanych trunków?

Warto do tego dodać, że produkcja nielegalnego alkoholu to coraz mniejsze zmartwienie ministra finansów, znacznie mniejsze niż sprzedaż nielegalnych papierosów. Rocznie Krajowa Administracja Skarbowa likwiduje po kilka, kilkanaście nielegalnych destylarni, oceniając straty Skarbu Państwa na 5–6 mln zł.

Na drodze do legalizacji produkcji lokalnych alkoholi stoi tylko jedna przeszkoda. To zagraniczne koncerny, które rządzą na polskim rynku mocnych alkoholi i za nic nie chcą się tym rynkiem dzielić. Wspomnijmy przy tym, że lokalne trunki legalne są w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. I tam te same koncerny funkcjonują bez przeszkód.

Komentarz Naczelnego

Czym była niepodległość dla polskich chłopów? Na pewno nie przyniosła dobrej zmiany

Paweł Kuroczycki, 
redaktor naczelny „Tygodnika Poradnika Rolniczego”

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *