Kto się cieszy, a kto płacze, że kiełbasa i szynka będzie tylko z mięsa?

Zmiana nazw roślinnych zamienników mięsa – co się zmieni?

Jak informuje portal Wiadomości Handlowe, jeżeli dojdzie do zaakceptowania nowego rozporządzenia przez większość sejmową, to producenci zamienników mięsa będą musieli zmienić nazwy wytwarzanych przez siebie produktów w przypadku, gdy na etykietach użyją nazw mięsnych wymienianych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MRiRW – jakie zmiany w nazewnictwie wędlin proponuje?

Z rozporządzenia przygotowanie przez MRiRW jednoznacznie wynika, że politycy chcą zarezerwowania części nazw produktów wędliniarskich wyłącznie dla wyrobów mięsnych.

Co jest powodem zmian nazewnictwa potraw mięsnych?

Rozporządzenie, którego wprowadzenie proponuje MRiRW, powstało w związku ze stwierdzeniem, że obecnie obowiązujące nazewnictwo może być mylące dla konsumentów. Zdaniem polityków resortu rolnictwa przedmiotowe określenia mogą być kojarzone z produktami mięsnymi, a proponowane zasady znakowania przyczynią się do poprawienia ochrony interesów konsumentów. Klienci będą mogli w świadomy sposób dokonywać zakupu wybranych przez siebie produktów mięsnych bez ryzyka pomyłki.

Co określa rozporządzenie w sprawie zmiany nazw mięsnych?

Jak wynika z treści rozporządzenia, produkty, które oznaczono jako „szynka”, „wędlina”, „wędzonka”, „kiełbasa, a produktami tymi nie są, będą mogły być wprowadzane do obrotu wyłącznie do 30 czerwca 2026 r., dopóki ich zapasy nie zostaną wyczerpane. Będzie to możliwe w przypadku produktów opakowanych przed dniem zatwierdzenia rozporządzenia, które wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia.

Dlaczego MRiRW chce wprowadzenia nazw mięsnych wyłącznie dla wyrobów mięsnych?

O to, by sprawa nazewnictwa produktów roślinnych została uregulowana, zabiegali producenci wyrobów wędliniarskich. Do resortu rolnictwa niejednokrotnie miały trafiać wnioski z prośbami o „wprowadzenie prawnej ochrony tych terminów, aby zapobiec nadużyciom prowadzącym do wprowadzania konsumentów w błąd”. Wśród organizacji, które złożyły wnioski, znaleźli się:

  • #HodowcyRazem,
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Mało czasu na zgłoszenie uwag do rozporządzenia o nazywaniu wędlin

MRiRW ustaliło zadziwiająco krótki termin oddania projektu do konsultacji publicznych, ponieważ wynosił on 1 dzień.

Jak zauważają autorzy Wiadomości Handlowych, za „ojca projektu” uważa się poseł Janusz Kowalski.

Kto ucieszy się ze zmian w nazewnictwie wyrobów mięsnych?

Z ustaleń wynikających z rozporządzenia MRiRW z pewnością ucieszą się producenci wyrobów mięsnych. Informacja ta nie ucieszy raczej twórców roślinnych zamienników, którzy będą musieli wymyślić nowe nazwy dla swoich produktów.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WH

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *