Kto może kontrolować rolnika? ARiMR publikuje LISTĘ firm

   
   
   

W związku z kontrolami w zakresie płatności bezpośrednich w odniesieniu do wniosków złożonych w roku 2023 konieczne może być pozyskanie od rolników dokumentów dotyczących realizacji np. ekoschematów.

Kontrolerzy ARiMR kontaktują się z rolnikiem osobiście, telefonicznie lub mailem

Okazuje się jednak, że kontrole mają różną formę i nie zawsze są realizowane przez pracowników ARiMR, bo Agencja zleca je także firmom zewnętrznym. Niepokoi to rolników, o czym wczoraj informował portal topagrar.pl.

Dlatego dziś ARiMR poinformowała rolników, że zarówno pracownicy Agencji, jak i pracownicy firm wykonawczych działających na terenie poszczególnych województw, mogą się kontaktować (osobiście, telefonicznie bądź drogą e-mailową) w celu pozyskania dokumentacji na potrzeby weryfikacji podjętych przez rolników zobowiązań.

Kontroler musi pokazać rolnikowi upoważnienie

Pracownicy wymienionych firm mają wydane przez ARiMR imienne upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych i są zobowiązani okazać imienne upoważnienie (również w formie skanu) na prośbę kontrolowanego.

LISTA firm przeprowadzających kontrole na zlecenie ARiMR​

województwo

nazwa firmy

dolnośląskie GEOPIL Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Anna Brenk

ul. Leszczynowa, 86-065 Łochowo

tel. 691265377  (mgr inż. Anna Brenk)

690994540 (inż. Zbigniew Brenk)

e-mail: biuro@geopil.pl

kujawsko-pomorskie

GEOPIL Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Anna Brenk

ul. Leszczynowa, 86-065 Łochowo

tel. 691265377  (mgr inż. Anna Brenk)

690994540 (inż. Zbigniew Brenk)

e-mail: biuro@geopil.pl

GEOPATROL Katarzyna Pawłowska

ul. Śródmieście 5/11, 16-300 Augustów

lubelskie

MAPPROJEKT Mariusz Tomasiak

ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin

tel. 501533537

e-mail: info@mapprojekt.pl

Pracownia Geodezyjna M. Borowik i Sp. s.c.

ul. Startowa 11 lok.121, 20-352 Lublin

tel. 600345189 (Mirosław Borowik)

e-mail: biuro@pg.lublin.pl

GEOGIS Przemysław Bondziul

ul. Ks. Zawadzkiego 2 lok.1-12 16-400 Suwałki

tel. 509923525

lubuskie

Maciej Golda EUROMAP

ul. Leśna 7, 49-353 Zielęcice

Tel. 696469174

e-mail: biuro@euromap.com.pl

NOWY ŚWIAT Firma Handlowo-Usługowa Kazimierz Fryziel

ul. Białobrzeska 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 7231158

łódzkie

NOWY ŚWIAT Firma Handlowo-Usługowa Kazimierz Fryziel

ul. Białobrzeska 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 7231158

Pracownia Geodezyjna M. Borowik i Sp. s.c.

ul. Startowa 11 lok.121, 20-352 Lublin

tel. 600345189 (Mirosław Borowik)

e-mail: biuro@pg.lublin.pl

2K Projekt Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106, Niewodnica Kościelna

tel. 509124667

e-mail: biuro@2kprojekt.com.pl

małopolskie

GEOS Geodezja Marcin Szepielak,

ul. Południowa 15, 33-111 Koszyce Wielkie

tel. 604057159

e-mail: biuro@geos-geodezja.com

MK Projekt Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 14/151, 15-269 Białystok

tel. 516364778

ENKO Norbert Kozubek

ul. Olszewskiego 20 – Moduł G, 25-663 Kielce

tel. 531653650

e-mail: office@enko.pro

mazowieckie

JAKETRON Jakub Fryziel

ul. Ludwikowska 78, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 796215415

e-mail: biuro@jaketron.pl

InterTIM Sp. z o.o.

ul. Teofila Noniewicza 85B lok. IV, 16-400 Suwałki

tel. 601444419

e-mail: intertim@intertim.pl

MK Projekt Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 14/151, 15-269 Białystok

tel. 516364778

2K Projekt Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106, Niewodnica Kościelna

tel. 509124667

e-mail: biuro@2kprojekt.com.pl

ECOGIS Sp. z o.o.

ul. Jana Sengera „Cichego” 3 lok. 21, 02-790 Warszawa

tel. 22 6492555

e-mail: ecogis@ecogis.pl

opolskie

CADGEO Sp. z o.o.

ul. Wręczycka 11a, 42-200 Częstochowa

tel. 34 3628668

e-mail: cadgeo@cadgeo.pl

Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając

ul. Radzikowskiego 65K/12, 31-315 Kraków

tel. 12 6613931

e-mail: biuro@geoprof.pl

podkarpackie

MGGP Aero Sp. z o.o.

ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów

tel. 14 6318000

e-mail: kontakt@mggpaero.com

GEORES Sp. z o.o.

ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

tel.17 8627842

e-mail: geores@geores.pl

GEOS Geodezja Marcin Szepielak

ul. Południowa 15, 33-111 Koszyce Wielkie

tel. 604057159

e-mail: biuro@geos-geodezja.com

podlaskie

JAKETRON Jakub Fryziel

ul. Ludwikowska 78, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 796 215 415

e-mail: biuro@jaketron.pl

2K Projekt Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106, Niewodnica Kościelna

tel. 509124667

e-mail: biuro@2kprojekt.com.pl 

pomorskie STUDIO PLAN Mateusz Czerch

ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała

tel. 694176987

e-mail: m.czerch@studioplan.com.pl

śląskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając

ul. Radzikowskiego 65K/12, 31-315 Kraków

tel. 12 6613931

e-mail: biuro@geoprof.pl

świętokrzyskie

ENKO Norbert Kozubek

ul. Olszewskiego 20 – Moduł G, 25-663 Kielce

tel. 531 653 650

e-mail: office@enko.pro

Mateusz Biedka MATGAB

ul. Monte Cassino 14/62B, 35-305 Rzeszów

e-mail: mateuszbiedka@wp.pl

ENKO.PRO Sp. z o.o.

ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

tel. 531653650

warmińsko-mazurskie

GEOGIS Przemysław Bondziul,

ul. Ks. Zawadzkiego 2 lok.1-12 16-400 Suwałki

tel. 509923525

MK Projekt Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 14/151, 15-269 Białystok

tel. 516364778

2K Projekt Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 2A, 18-106, Niewodnica Kościelna

tel. 509124667

e-mail: biuro@2kprojekt.com.pl

wielkopolskie

GISPRO S.A.

ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin

tel. 91 4234181

e-mail: gispro@gispro.pl

EWIMAR Usługi Geodezyjne Marcin Wardziński

Rządza 10A, 05-304 Rządza

tel.513596653

e-mail: ewimar.geodezja@gmail.com

STUDIO PLAN Mateusz Czerch

ul. Jaworzańska 196, 43-382 Bielsko-Biała

tel. 694176987

e-mail: m.czerch@studioplan.com.pl

ECOGIS Sp. z o.o.

ul. Jana Sengera „Cichego” 3 lok. 21, 02-790 Warszawa

tel. 22 6492555

e-mail: ecogis@ecogis.pl

JAKETRON Jakub Fryziel

ul. Ludwikowska 78, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 796215415

e-mail: biuro@jaketron.pl

SIDCOM Mariusz Chodorek

ul. Boryszewskiej 31d, 05-452 Wiązowna

tel.668432549

e-mail: sidcom_mchodorek@o2.pl

zachodniopomorskie

Fotokart Sp. z o.o.

ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin

tel. 91 4553072

e-mail: fotokart@fotokart.pl

MGGP Aero Sp. z o.o.

ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów

tel. 14 6318000

e-mail: kontakt@mggpaero.com

Kiedy ruszy wypłata ekoschematów?

ARiMR podaje TERMINY wypłaty ekoschematów i dopłat do dobrostanu zwierząt

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *