Krowy nie chcą jeść i zaczynają chorować? Powodem mogą być mykotoksyny z źle zabezpieczonej kiszonki

Jak zimą chronić kiszonkę przed mykotoksynami?

Do zanieczyszczeń mykotoksynami może dojść nie tylko na każdym etapie produkcji, ale również podczas przechowywania pasz. Jakże często wysiłek włożony w odpowiednie przygotowanie kiszonek zostaje zniweczony wskutek nieprawidłowego zarządzania silosem lub pryzmą. Dlatego też w trakcie całego sezonu zimowego warto regularnie oceniać, czy folie okrywające kiszonki nie są uszkodzone, czego skutkiem jest narażenie ich na dostęp powietrza, co oczywiście stwarza doskonałe warunki do rozwoju pleśni i grzybów. Dobrą praktyką jest również kontrola, czy do wnętrza silosu nie dostaje się woda opadowa, która wzmaga rozwój drożdży i pleśni produkujących mykotoksyny. Bo właśnie obecne w paszy metabolity pleśni są toksyczne dla krów i oddziałują negatywnie na gospodarkę hormonalną. Ponadto mykotoksyny mają właściwości antybiotyczne przez co niszczą pożyteczną mikroflorę żwacza.

Najważniejszym sposobem w zapobieganiu zatruciom mykotoksynami jest odpowiednie przechowywanie paszy oraz stała jej kontrola przed każdorazowym podaniem zwierzętom

FOTO: Beata Dąbrowska

Należy badać kiszonki na obecność mykotoksyn i oceniać ją organoleptycznie

Informacje, czy dana pasza była prawidłowo przygotowana i przechowywana może dać ocena mikrobiologiczna kiszonki. Uważa się, że kiszonka jest bezpieczna dla zwierząt, jeżeli w jednym jej gramie liczba zarodników pleśni nie przekracza 104 jednostek tworzących kolonię, a komórek drożdży 106 jednostek. Niestety, badanie mikrobiologiczne kiszonek nie jest tanie, dlatego też warto regularnie wykonywać bardzo prostą organoleptyczną ich ocenę. W przypadku kiszonki z kukurydzy powinna mieć ona oliwkowy kolor i pachnieć przyjemnie, lekko owocowo. Wyczuwalna woń zbutwiałego masła lub stęchlizny świadczy o obecności w kiszonce kwasu masłowego, czyli o nieprawidłowej fermentacji. Zaniepokoić powinien nas także nadmierny zapach kwasu octowego czy alkoholu.

Jeżeli w silosie lub pryzmie pozostało zbyt dużo powietrza lub doszło do uszkodzenia okrycia w pierwszej kolejności dochodzi do rozwoju drożdży, które do wzrostu – oprócz tlenu – potrzebują również cukrów i kwasu mlekowego. Zużywany kwas mlekowy powoduje wzrost pH kiszonki, a to z kolei ułatwia namnażanie się drobnoustrojów tlenowych, w tym pleśni.

Jak zabezpieczyć kiszonkę przed psuciem się? Jest na to kilka sposobów

W celu zwiększenia stabilności tlenowej kiszonki, szczególnie tej sporządzanej z roślin o niskiej zawartości cukrów, warto stosować dodatki wspomagające proces fermentacji. Rynek oferuje szeroką ich gamę, w której znajdują się też inokulanty zawierające heterofermentatywne bakterie kwasu mlekowego. W procesie fermentacji produkują one zarówno kwas mlekowy, jak i octowy oraz propionowy, które to hamują rozwój drożdży i grzybów.

Początek roku to czas, w którym zwykle dokonujemy wyboru odmian kukurydzy do uprawy w zbliżającym się sezonie. Z pewnością, jak najbardziej słuszne będzie również podjęcie decyzji o zastosowaniu preparatów do zakiszania, które nie tylko ukierunkowują proces fermentacji, ale także poprawiają smakowitość i wartość pokarmową kiszonki.

Beata Dąbrowska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *