Koniec protestu rolników na granicy w Medyce. Siekierski podpisał porozumienie. Co z postulatami?

Trzy główne postulaty rolników protestujących w Medyce

Blokada przejścia granicznego w Medyce dla tirów trwa z przerwami od pierwszych dni grudnia. Podkarpacka Oszukana Wieś wznowiła protest 4 stycznia.

Rolnicy znowu zablokowali tirom dojazd do przejścia, bo jak twierdzą, poza mailem z ministerstwa, nie otrzymali żadnego wiarygodnego zapewnienia, że ich uzgodnione przed świętami z ministrem rolnictwa postulaty są realizowane.

O jakie kwestie chodzi? Otóż rolnicy mają uzyskać dopłaty do ha kukurydzy oraz wznowienie tanich kredytów płynnościowych. Trzecia sprawa to zwolnienie rolników z podwyżki podatku rolnego w 2024 r.

Porozumienie z ministrem rolnictwa podpisane w Rzeszowie

W sobotę do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przyjechał minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Razem z wojewodą podkarpacką Teresą Kubas-Hul spotkał się z rolnikami reprezentującymi Podkarpacką Oszukaną Wieś. Strony się porozumiały, zostało podpisane porozumienie przez ministra, rolników i wojewodę podkarpacką. 

Minister Siekierski zobowiązał się do zrealizowania wszystkich trzech postulatów rolników: uruchomienia dopłat do kukurydzy w wys. 1 mld zł, zwiększenie akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych o kwotę 2,5 mld zł i utrzymania wysokości podatku rolnego na poziomie z 2023 r.

– Porozumienia te są zostaną zrealizowane po zakończeniu procesu legislacyjnego i otrzymaniu akceptacji komisji Europejskiej – powiedziała na konferencji prasowej po spotkaniu wojewoda Teresą Kubas-Hul. Rolnicy z kolei zobowiązali się do natychmiastowego zawieszenia blokady.

Wojewoda poinformowała też o zintensyfikowaniu w całej Polsce całodobowych kontroli transportów wjeżdżających z Ukrainy, a prowadzonych przez policję, ITD i KAS. Chodzi o to, aby odbywały się one zgodnie z przepisami.

Czesław Siekierski: Trzeba będzie wprowadzić kontyngenty

– Chcemy rozwiązywać problemy w dialogu z rolnikami przy pełnej partnerskiej dyskusji – powiedział w sobotę w Rzeszowie minister Siekierski. – Mamy świadomość tego, że opłacalność produkcji w rolnictwie została naruszona przez otwarcie rynku europejskiego, a w szczególności polskiego. Rolnicy nie będą w stanie wytrzymać konkurencji wobec wielkoskalowego rolnictwa ukraińskiego.

Stąd potrzeba wprowadzenia istotnych regulacji związanych z kontyngentami, które określą dopuszczalną wielkość towarów, które będą mogły zostać wprowadzone na rynek europejski. Skierowaliśmy w tej sprawie pisma do Komisji Europejskiej, rozmawiamy też ze stroną ukraińską.  

Z realizacji tych postulatów skorzystają rolnicy z całej Polski

– My jesteśmy najbliżej granicy i my najbardziej odczuliśmy skutki importu zbóż z Ukrainy, innych produktów rolnych, zboża technicznego – mówi Roman Kondrów, lider Podkarpackiej Oszukanej Wsi. – Dlatego musieliśmy dać temu wyraz i manifestować.

Zaznaczył, że liczy na sukcesywne wprowadzanie w życie także pozostałych postulatów. Podziękował wszystkim rolnikom biorącym udział w akcji, także tym z Lubelszczyzny.

– To my, rolnicy z Podkarpacia, wywalczyliśmy dopłaty do kukurydzy, kredyty płynnościowe i podatek rolny dla rolników z całej Polski. Zrobiliśmy to, jesteśmy dumni, że wpłynęliśmy na rządzących tak, że dostrzegli naszą trudną sytuację – powiedział Roman Kondrów.

Co dalej z rolniczym protestem w Dorohusku w woj. lubelskim?

Rolnicy w grudniu ub. roku blokowali także przejście graniczne w Dorohusku (lubelskie). Protest został zawieszony w tym samym czasie co ten w Medyce. Rolnicy z lubelskiego w styczniu nie wznowili blokady.

Bartłomiej Szajner, jeden z protestujących rolników z lubelskiego informował wcześniej, że z decyzją o ewentualnym powrocie do blokady (niewykluczone, że także w Zosinie) wstrzymują się do czasu zakończenia rozmów rolników z Podkarpacia z ministrem Siekierskim.

Wszystkie postulaty rolników protestujących w Medyce

Rolnicy z Podkarpacia domagają się przede wszystkim dopłat do kukurydzy, wznowienia 2-procentowych kredytów płynnościowych i utrzymania podatku rolnego na tegorocznym poziomie. Oczekują też:

*Zatrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy oraz utrzymania i rozszerzenia embarga o dodatkowe art. rolno-spożywcze (owoce miękkie, cukier, spirytus, miód, koncentrat jabłkowy, jaja świeże, mięso drobiowe) 

*Kontroli tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża (kontrola jakości i kontrola wyjazdu). Rolnicy dostają bowiem sygnały, że zboże przejeżdża przez Polskę do Niemiec, a następnie wraca.

*Wycofania obowiązku dotyczącego ugorowania 4% gruntów rolnych.

*Możliwości budowania bez zezwolenia w swoim gospodarstwie rolnym magazynów składowych (o powierzchni minimum 1000 m2).

*Zwolnienia z podatku rolnego w uzasadnionej trudnej sytuacji gospodarstwa rolnego i utrzymanie podatku rolnego na poziomie tegorocznym.

*Wprowadzenia długoterminowych form kredytowania rolnictwa oraz dalszego  kontynuowanie kredytów płynnościowych.

*Stworzenia programu restrukturyzacyjnego dla zadłużonych gospodarstw rolnych.

Wszystkie postulaty rolników protestujących w Dorohusku​

Rolnicy z Lubelszczyzny domagają się z kolei:

*Natychmiastowego wstrzymania importu cukru z Ukrainy, który zagraża załamaniem polskiego rynku.

*Natychmiastowej wypłaty dopłat bezpośrednich.

*Odstępstwa od normy GAEC 8, czyli odejścia od wymogu ugorowania gruntów.

*Utrzymania stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na poziomie 2 zł/l.

*Budowy infrastruktury pozwalającej na eksport towarów rolno-spożywczych.

*Przedstawienia kosztów produkcji nawozów przez Grupę Azoty oraz ich sprzedaży na rodzimym rynku w preferencyjnych warunkach.

*Opracowania i wdrożenia mechanizmów na rynku rolnym zapewniających rolnikom opłacalność produkcji.

*Publikacji kompletnej listy firm importujących zboże z Ukrainy.

*Wypłaty obiecanych przez ministerstwo rolnictwa rekompensat dla producentów kukurydzy.

*Utrzymania stawki podatku rolnego na niezmienionym poziomie.

*Rozwijania eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych do państw trzecich. Radca rolny w każdej ważnej (ze względu na eksport towarów rolnych) polskiej placówce dyplomatycznej.

Krzysztof Janisławski

 

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *