Kolejny pomysł Brukseli. Rolnicy i mieszkańcy wsi będą musieli wymienić piece gazowe?

Jak przypomina portal money.pl, wraz z końcem roku 2023 europejscy parlamentarzyści wraz z Radą Unii Europejskiej zawarły porozumienie ws. nowelizacji dyrektywy EPBD potocznie zwanej budynkową. Strony dyskusji podjęły szereg decyzji odnośnie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez budynki znajdujące się na terenie UE.

Budynki odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych

Zgodnie z ustaleniami UE, emisja gazów cieplarnianych z budynków na terenie UE znajduje się na poziomie 36%, podczas gdy zużycie przez nie energii balansuje w granicach 40%. W dyrektywie, na której przyjęcie są plany, mają zostać zawarte projekty termomodernizacji budynków na terenie UE wraz z regulacjami dot. rezygnacji z używania paliw kopalnych jako źródeł ogrzewania.

Czy wycofanie paliw kopalnych przez UE nastąpi do 2040 r.?

Z informacji zgromadzonych przez dziennikarzy money.pl wynika, że UE ma zamiar pokierować procesem wycofywania gazu jako ogrzewania w taki sposób, by do roku 2040 nastąpiła kompletna eliminacja kotłów zasilanych tego typu paliwem. Warto jednak zaznaczyć, iż są to projekty stanowiące prognozy na przyszłość i nie jest to ostateczne zdanie europejskich parlamentarzystów i polityków zasiadających w Radzie UE.

Czy w najbliższych latach będzie trzeba zrezygnować z kotłów gazowych?

Zgodnie z projektowanymi zmianami zakaz instalacji kotłów gazowych będzie dotyczył nowych budynków i tych, które zostaną poddane generalnej termomodernizacji. Przy czym należy nadmienić, że ogrzewanie gazowe będzie traciło na opłacalności, co najprawdopodobniej stanie się czynnikiem rezygnacji z tego rodzaju pieców, choć korzystanie z nich będzie możliwe jeszcze przez kilkadziesiąt lat.

Co zostanie znowelizowane w dyrektywie budynkowej?

Po nowelizacji w dyrektywie budynkowej mają zostać wskazane państwa członkowskie UE, które od roku 2025 będą musiały zaprzestać zachęcania do ogrzewania gazowego i wymiany starych pieców na kotły tego typu. Kraje te mają jednak dostać możliwość proponowania dofinansowania na tzw. ogrzewanie hybrydowe, czyli np. gazowe wspierane pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi.

Następny etap rewolucji w branży ogrzewania ma być zaplanowany w dyrektywie na rok 2028, kiedy to ma dojść do wprowadzenia zakazu instalowania ogrzewania i rozwiązań grzewczych zasilanych paliwami kopalnymi w sytuacji, gdy należą one do własności Skarbu Państwa.

Przełom w znowelizowanej dyrektywie ma stanowić rok 2030, od którego nakaz zeroemisyjności ma obowiązywać każdy z nowo wybudowanych budynków.

Czy rolnicy będą musieli usunąć piece gazowe z domów?

Z nowelizowanej dyrektywy wynika, że rolnicy, którzy zdecydowali się na ogrzewanie gazowe w swoich domach, mają jeszcze trochę czasu na ich wymianę. Otóż zgodnie z prognozowanymi zmianami rok 2030 ma być przełomowy dla budujących nowe obiekty, które będą musiały być bezemisyjne. Natomiast w przypadku budowli powstałych wcześniej, ich właściciele będą mieli czas na wymianę ogrzewania gazowego do roku 2050.

Co po nowelizacji dyrektywy budynkowej zmieni się w najbliższych latach?

Zanim nastąpią nowe dekady, rolnicy powinni monitorować założenia dyrektywy budynkowej na rok 2025, po których wprowadzeniu może dojść do zmian w sposobie funkcjonowania aktualnych programów stanowiących zachętę do wymiany tradycyjnych pieców, ze względu na planowane wdrożenie ograniczeń w wypłacie dofinansowań.

Dom
Energia odnawialna sposobem na walkę ze smogiem na wsi

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Money.pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *