KGS wprowadza program Rolnik 360. Co zyskają na tym sami rolnicy?

Jaka będzie przyszłość Krajowej Grupy Spożywczej?

W interesie rolników i państwa jest wzmacnianie jej pozycji i taki jest plan. Jest wizja i dokładna opracowana strategia rozwoju Grupy do 2035 roku. Temu właśnie była poświęcona konferencja prasowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A., która odbyła się na początku października w Zamościu. Miejsce nie było przypadkowe, KGS planuje spore inwestycje w regionie województwa lubelskiego. Przedstawił je w szczegółach Marek Zagórski, prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Program „rolnik 360°” – na czym poleg?

Rolnictwo – to na nim skupiają się perspektywy rozwoju Grupy. W tym celu powstał nawet program zdefiniowany określeniem „rolnik 360°”, który ma skupiać cele rozwoju właśnie na rolnictwie i w szczególności na wspomaganiu rolników.

– Nasza wizja to być jednym z liderów rynku rolno-spożywczego w Polsce. Chcemy dostarczać najbardziej jakościowe produkty. Chcemy być podmiotem bardzo innowacyjnym. To elementy kluczowe nie tylko z perspektywy KGS, ale całego polskiego rolnictwa. To przetwórstwo, innowacje, nowe technologie, nowe pomysły, pozwolą nam sprostać konkurencji. Dlatego utworzyliśmy w tym roku Fundusz Badań i Rozwoju i opracowaliśmy strategię KGS do roku 2035. Określiliśmy też wymiar współpracy z rolnikami określeniem „rolnik 360°”. Aby rolnik był nie tylko dostawcą buraków i zboża, ale abyśmy mogli wspomagać jego funkcjonowanie m.in. przez ich zaopatrywanie w najlepsze środki produkcji w najlepszych cenach. Chcemy też transferować do nich wiedzę – mówił Marek Zagórski.

Przejdźmy do szczegółów strategii rozwoju Grupy do roku 2035. W jej ramach założony jest wzrost przychodów z obecnych 6 mld zł do 30 mld zł właśnie w roku 2035. Będzie to możliwe i jest możliwe poprzez realizację planu inwestycyjnego.

Na inwestycje w okresie 2023–2028 r. zamierzamy przeznaczyć ponad 6 miliardów złotych, co będzie się składało z 3 pul środków. Ponad 2,7 mld zł, to realizacja planu z własnych środków w naszych dotychczasowych zakładach i spółkach zależnych. 1,1 mld zł to realizacja planu inwestycyjnego, głównie akwizycji, z podwyższenia kapitału. Dodatkowe inwestycje i akwizycje za pozostałą kwotę będziemy realizować za pomocą kredytów
– mówi Marek Zagórski.

Modernizacja cukrowni

Województwo lubelskie w strategii KGS obejmuje przede wszystkim rozwój cukrowni oraz zakładów zbożowych. Dotychczas najważniejszym etapem działalności były cukrownie, które czeka proces gruntownej modernizacji.

W cukrowni w Krasnymstawie zaplanowaliśmy na najbliższe lata nakłady na poziomie ponad 195 mln zł. Podobnie rzecz się ma w drugiej cukrowni. W Werbkowicach nakłady będą nieco mniejsze, ale inwestujemy tam ponad 98 mln złotych. Nakłady będą także dotyczyły transformacji energetycznej, musimy przejść na nowoczesne zasilanie w cukrowniach, które dużo kosztuje, ale wierzymy, że to się odbędzie – przekonywał prezes Marek Zagórski.

Zdolności przemiału wzrosną 10-krotnie

Inwestycyjne zmiany czekają także Zamojskie Zakłady Zbożowe. Jak tłumaczył Zagórski, KGS planuje zmieścić się w kwocie 30 mln zł i wzmocnić zdolność przemiałową w ZZZ ze 100 ton na dobę, do 150 ton. Planowana modernizacja ma umożliwić przemiał pszenicy twardej i produkcję mąk specjalistycznych.

To bardzo ciekawe i można zastanawiać się nad tym, skąd będzie pochodziła pszenica twarda. Teoretycznie spory potencjał produkcji takiej pszenicy mamy w Polsce. Nie jest tajemnicą, że mamy ciekawe odmiany pszenicy twardej ozimej. To zarejestrowane cztery odmiany wyhodowane w Hodowli Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR: Ceres, SM Eris, SM Metis i SM Tetyda. Niedawno w Krajowym rejestrze była też jedna odmiana tego samego hodowcy pszenicy twardej jarej – SMH87. Uprawa pszenicy twardej dopiero się w Polsce przebija. Z całą pewnością hodowcy pracują nad kolejnymi odmianami, a jeżeli powstanie konkretne zapotrzebowanie młynów na polską pszenicę twardą, z pewnością rolników to zachęci.

Kolejny młyn, jaki chcemy zbudować na tym terenie, to młyn kukurydziany o docelowej zdolności przemiałowej do 600 ton na dobę i z własną bazą magazynową – wyjaśniał Marek Zagórski.

Plany obejmują także akwizycje. Planowany jest zakup firmy młynarskiej na Zamojszczyźnie. Jak uchylił rąbka tajemnicy Marek Zagórski – rozważany jest zakup firmy, która ma obecnie przerób na poziomie 300 t/dobę i w której moce produkcyjne będą docelowo podwojone. Jeżeli wszystkie przedstawione założenia inwestycyjne w młyny Zamojskich Zakładów Zbożowych zostaną zrealizowane, to ich obecne zdolności produkcyjne wzrosną ponad 10-krotnie.

Ponad 10-krotnie większa zdolność produkcyjna ZZZ to jest to, co jest bardzo ważnym elementem strategii dla nas, bo wiąże się to z możliwościami rozwojowymi rolnictwa na terenie tego regionu – mówił Marek Zagórski.

„Polskie Owoce Jagodowe”

Ale to nie koniec strategii inwestycyjnej tego rejonu. Łącznie KGS S.A. zamierza w ciągu 5 najbliższych lat wydać na terenie woj. lubelskiego blisko 1 miliard złotych. Cukrownie, młyny, ale także funkcjonuje tutaj należąca do grupy Fabryka Cukierków „Pszczółka”. Zaplanowane jest jej dokapitalizowanie oraz zakup nowych urządzeń. I to jeszcze nie koniec. Mocny jest w tym rejonie rynek owoców jagodowych, ale kuleje łańcuch między rolnikami a przetwórcami. I tu jest ciekawy plan. KGS zaplanowała akwizycje i inwestycje na rynku owoców miękkich. W tym celu powstaje projekt „Polskie Owoce Jagodowe” i trwają prace nad jego wdrożeniem.

Chodzi w szczególności o to, aby wyeliminować odwieczne problemy producentów owoców miękkich w zakresie zapewnienia przetwórcom odpowiedniej skali dostaw. Sami nie mają najczęściej odpowiedniego tonażu produkcji, aby być partnerem przetwórców. Przetwórcy natomiast nie mają zasobów, aby samodzielnie zorganizować skup. W efekcie obie strony tracą na marży pośredników i tutaj jest pomysł i strategia KGS, aby tę lukę zapełnić. Wkrótce ma powstać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Polskie Owoce Jagodowe”, która przejmie rolę skupów i pozwoli w imieniu rolników negocjować lepszą cenę z zakładami przetwórczymi.

Marek Kalinowski
fot. M. Kalinowski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *