KE wycofuje się z Zielonego Ładu? Zaskakujące przecieki z Brukseli

Komisja Europejska wielokrotnie zapowiadała wdrożenie wyśrubowanych wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt. Chodzi m.in. o zakaz stosowania klatek, zabijanie jednodniowych piskląt oraz sprzedaż i produkcję futer.

Wprowadzenie takich zakazów i innych restrykcyjnych przepisów dotyczących zwierząt miało być wynikiem petycji Koniec Epoki Klatkowej (End the Cage Age), którą w 2020 r. podpisało 1,4 mln osób. Jeszcze więcej osób, bo aż 1,5 mln opowiedziało się za zakazem zaprzestania hodowli zwierząt na futro.

KE zrezygnuje z podwyższonego dobrostanu zwierząt?

Jednak zdaniem brytyjskiego dziennika Financial Times, który powołuje się na trzech wysokich rangą unijnych urzędników, Komisja całkowicie odrzuciła te propozycje – łącznie z wprowadzeniem prawa dotyczącego zrównoważonej żywności, którego celem jest zwiększenie produkcji zielonej żywności w całej UE. Z kolei zdaniem innego urzędnika KE dokona przeglądu planu dobrostanu zwierząt i zaproponuje tylko jego uproszczoną wersję.

Dobrostan zwierząt za drogi. „Koszty rolników mogą wzrosnąć o 15 proc.”

Brukselę do ponownego rozważenia tych kwestii skłoniły obawy, że proponowane zmiany mogą jeszcze bardziej zwiększyć ceny żywności, które i tak wzrosły gwałtownie po zeszłorocznej inwazji Rosji na Ukrainę.

– Niektórzy w Komisji martwią się kosztami – powiedział dziennikarzom Financial Times, Joe Moran, dyrektor ds. polityki europejskiej w Four Paws, grupie prowadzącej kampanię na rzecz dobrostanu zwierząt.

Z projektu oceny wpływu dotyczącego propozycji w zakresie dobrostanu zwierząt, którą widział Financial Times, wynika, że ​​koszty rolników mogą wzrosnąć średnio o około 15 procent, co „może skutkować wyższymi cenami dla konsumentów” i wzrostem importu.

Jajko droższe nawet o 60 centów

Zakaz zabijania jednodniowych piskląt płci męskiej podniósłby cenę kilkunastu jaj nawet o 60 centów. Zgodnie z projektem powiększenie powierzchni, w której trzymane są brojlery, wiązałoby się z dodatkowymi kosztami o 12 centów.

KE zajmie się ponownie dobrostanem zwierząt 

Komisja Europejska twierdzi, że ​​jest zdecydowana dokonać w tym roku przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. „Prowadzone obecnie prace przygotowawcze obejmują ustawodawstwo dotyczące dobrostanu zwierząt utrzymywanych i hodowanych ze względów ekonomicznych” – stwierdzono.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca, powiedział, że unijni rolnicy mogą poprzeć wiele zmian, ale pod warunkiem, że otrzymają pomoc finansową na ich wdrożenie i jeśli importowane mięso będzie podlegało tym samym standardom.

To w praktyce oznaczałby koniec handlu z wieloma partnerami handlowymi, takimi  jak Brazylia, Ukraina czy Tajlandia. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiłby się komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis.

„To koniec Europejskiego Zielonego Ładu jaki znamy​”

Przecieki z Brukseli wydają się znajdować potwierdzenie w orędziu przewodniczącej Komisji Europejskiej. Podczas dorocznego przemówienia „O stanie Unii”, Ursula von der Layen nie wspomniała ani słowa o kwestiach dobrostanu zwierząt, czyniąc jednocześnie pojednawcze gesty w kierunku rolników.

– Konsekwencje napaści Rosji na Ukrainę, zmiany klimatyczne, powodujące susze, powodzie, pożary lasów, a także nowe zobowiązania coraz mocniej wpływają na pracę rolników i ich dochody. Musimy wziąć to pod uwagę – powiedziała wczoraj szefowa KE. 

Tzw. organizacje pro-zwierzęce już podniosły alarm twierdząc, że zostały… zdradzone.

– To koniec Europejskiego Zielonego Ładu, jaki znamy – skomentował Gerardo Fortuna dziennikarz brukselskiego Euractive.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *