Jedzenie mięsa i picie mleka zmniejszają ryzyko raka

Produkty odzwierzęce oskarżone o powodowanie raka 

Od wielu lat powtarza się, że produkty pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza mięsne, mogą powodować nowotwory. Do grupy niebezpiecznych towarów zaliczono czerwone mięso – WHO sklasyfikowała je jako prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi. Takie właściwości przypisywane są także przetworzonym mięsom, np. szynce, bekonowi czy salami. Sprzyjać nowotworom mają także produkty zaliczane do nabiału. 

Czy produkty pochodzenia zwierzęcego szkodzą zdrowiu? 

Tymczasem okazuje się, że alarmy naukowców mogą być chybione. Nowe badania, przeprowadzone na Uniwersytecie w Chicago, wykazały, że substancja o nazwie kwas trans-wakcenowy (TVA) może wzmacniać organizm i chronić przed zachorowaniem na raka. Tę substancję znaleźć można między innymi w wołowinie, jagnięcinie i produktach mlecznych. 

Jak kwas trans-wakcenowy działa na organizm? 

Kwast trans-wakcenowy to długołańcuchowy kwas tłuszczowy, który występuje w mięsie i mleku pochodzącym od wypasanych zwierząt, w tym krów i owiec. Co ciekawe, substancja ta jest obecna również w kobiecym mleku. 

Jak wykazały badania chicagowskich naukowców, kwas trans-wakcenowy wykazuje dużą skuteczność jako aktywator limfocytów, które odpowiadają za bronienie organizmu między innymi przeciw komórkom nowotworowym. 

Na jakie rodzaje raka mogą działać produkty odzwierzęce? 

Naukowcy z Chicaco przeprowadzili badania na myszach. Wynika z nich, że osobniki, które karmiono dietą z wyższą zawartością kwasu trans-wakcenowego, rzadziej zapadały zwłaszcza na nowotwory dwóch typów: czerniaka oraz raka okrężnicy. Na diecie bogatej w TVA myszy wykazywały także większą zdolność limfocytów T CD8+ do infiltracji nowotworów. 

Badania krwi pobranej od pacjentów walczących z rakiem wykazały, że na leczenie lepiej reagowali ci, którzy mieli wyższą zawartość TVA. Testy wykazały również, że kwas trans-wakcenowy wpływa korzystnie na zdolność leku immunoterapeutycznego do zabijania komórek białaczkowych. 

Naukowcy nie zachęcają do jedzenia mięsa 

Mimo wyników badań, świadczących o korzystnym wpływie TVA na odporność człowieka wobec nowotworów, naukowcy nie zalecają spożywania dodatkowych porcji mięsa czy nabiału. Są zdania, że TVA powinno być traktowane jak suplement diety, nie podstawa jadłospisu. Co więcej, badacze uważają, że podobne korzyści dla organizmu mogą przynosić również inne związki chemiczne, w tym te zawarte w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego.

 

źródło: food navigator

oprac. Zuzanna Ćwiklińska

fot. envato elements

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *