Jakie są ceny zbóż i rzepaku w skupach na koniec grudnia?

Pszenica na Matifie wciąż tanieje

W ubiegłym tygodniu ceny pszenicy na Matifie znów spadły. W piątek 22 grudnia kontrakt marcowy staniał o 0,75 euro i został wyceniony na 222 euro/t., cały czas oscylując wokół minimów z końca listopada

– Na cenach pszenicy na MATIFie cały czas ciążą obawy związane ze słabym tempem jej eksportu z UE. Umacniający się kurs euro względem dolara dodatkowo komplikuje sytuację w eksporcie – wyjaśnia Izba Zbożowo-Paszowa.

Kukurydza na Matifie drożeje, ale nadal poniżej 200 euro

Na Matifie zyskał natomiast kontrakt na kukurydzę. 22 grudnia notowania z dostawą na marzec wynosiły 1,5 euro więcej niż tydzień wcześniej, czyli 199,25 euro/t. 

Tanieją kontrakty na rzepak na Matifie 

W ubiegłym tygodniu na Matifie staniał też rzepak. 22 grudnia jego lutowe notowania spadły o 0,75 euro i wyniosły 430,25 ​euro/t. Presję na ceny wywiera taniejąca soja. 

Większość wytwórni pasz i młynów pokryta w surowiec na okres poświąteczny

W Polsce w okresie międzyświątecznym ceny zbóż pozostają na niskim, ale stabilnym poziomie. Rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą, licząc na wyższe stawki w skupie, jednak z drugiej strony popyt na ziarno też jest ograniczony.

– Ostatnie dni handlu przed okresem świątecznym przyniosły dalsze spowolnienie w handlu ziarnem. Liczba zawieranych transakcji była bardzo ograniczona. Rolnicy pozostają mało aktywni na rynku, nie godząc się na ceny proponowane przez przetwórców i firmy handlowe, które kształtują się pod wpływem tendencji spadkowej. Z drugiej strony, większość wytwórni pasz i młynów wydaje się pokryta w surowiec na okres poświąteczny – wyjaśnia Izba Zbożowo-Paszowa w najnowszym raporcie.

IZP: handel zbożem ruszy po 10 stycznia 2024 roku

Izba ocenia, że większy handel ziarnem rozpocznie się dopiero po 10 stycznia 2024.

– Ceny zbóż na rynku wewnętrznym są zbliżone do cen oferowanych przez eksporterów z dostawą do portów, a lokalnie kształtują się nawet powyżej parytetu eksportowego. Niemniej jednak, trudno kupić większe partie ziarna w oferowanych cenach, szczególnie w dolnych przedziałach cenowych​ – zaznacza Izba Zbożowo-Paszowa.

Jakie są ceny netto zbóż i rzepaku w punktach skupu w Polsce 22 grudnia (w porównaniu do cen z 15 grudnia 2023)?

Specjalnie dla rolników – Czytelników TPR przeprowadziliśmy także sondę redakcyjną w wybranych punktach skupu w całej Polsce. 

Ceny skupu zbóż i rzepaku w woj. łódzkim 

Rolnicy w punkcie skupu Młyn Brzeziny w woj. łódzkim mogą liczyć na następujące ceny za zboża:

 • pszenica konsumpcyjna – 800-900 zł/t (bez zmian),
 • pszenica paszowa – 700-750 zł/t (bez zmian),
 • żyto konsumpcyjne – 580 zł/t (bez zmian),
 • pszenżyto – 650 zł/t – (bez zmian),
 • jęczmień – 650 zł/t – (bez zmian),
 • owies – 800 zł/t – (bez zmian). 

Ceny skupu zbóż i rzepaku w Elewatorze Koronowo 

Oto jakie są stawki zbóż i rzepaku oferowane przez Elewator Koronowo (woj. kujawsko-pomorskie)

 • pszenica konsumpcyjna – 840 zł/t (bez zmian),
 • pszenica paszowa – 670 zł/t (bez zmian),
 • pszenżyto – 640 zł/t (bez zmian),
 • żyto konsumpcyjne – 570 zł/t (bez zmian),
 • żyto paszowe – 540 zł/t (bez zmian),
 • jęczmień – 650 zł/t (bez zmian),
 • rzepak – 1680 zł/t (bez zmian).

Jakie są ceny zbóż i rzepaku w Elewarr Bielsk Podlaski?

Obecnie ceny skupu w Elewarr Bielsk Podlaski (woj. podlaskie) wynoszą:

 • pszenica konsumpcyjna – 840 zł/t (bez zmian),
 • pszenica wysokobiałkowa – 890 zł/t (bez zmian),
 • pszenica zwyczajna – 760 zł/t (bez zmian),
 • pszenica paszowa – 660 zł/t (bez zmian),
 • rzepak bio – 1680 zł/t (bez zmian).

Ceny zbóż i rzepaku na Pomorzu 

W punkcie skupu Rola Człuchów (woj. pomorskie) ceny zbóż kształtowały się w następujący sposób:

 • pszenica konsumpcyjna – 850 zł/t (bez zmian),
 • pszenica wysokobiałkowa – 900 zł/t (bez zmian),
 • pszenica paszowa – 750 zł/t (bez zmian),
 • żyto konsumpcyjne – 600 zł/t (bez zmian),
 • żyto paszowe – 550 zł/t (bez zmian),
 • pszenżyto – 630 zł/t (bez zmian),
 • jęczmień – 700 zł/t (bez zmian),
 • owies – 840 zł/t (bez zmian),
 • łubin słodki – 980 zł/t (bez zmian),
 • rzepak – 1700 zł/t (spadek o 30 zł).

Ceny zbóż i rzepaku w Wielkopolsce 

Dla Czytelników „Tygodnika Poradnika Rolniczego” zebraliśmy ceny z dwóch punktów skupu z woj. wielkopolskiego.

Elewarr Gądki:

 • pszenica konsumpcyjna – 850 zł/t (bez zmian),
 • pszenica zwyczajna – 790 zł/t (bez zmian),
 • pszenica paszowa – 670 zł/t (bez zmian),
 • pszenżyto – 640 zł/t (bez zmian),
 • żyto konsumpcyjne – 570 zł/t (bez zmian),
 • żyto paszowe – 540 zł/t (bez zmian),
 • jęczmień konsumpcyjny – 650 zł/t (bez zmian),
 • jęczmień paszowy – 600 zł/t (bez zmian),
 • rzepak 1680 zł/t – (bez zmian).

Transrol Leszno:

 • pszenica konsumpcyjna – 810-820 zł/t (bez zmian),
 • pszenica wysokobiałkowa – 910-930 zł/t (bez zmian),
 • pszenica paszowa – 750-780 zł/t (bez zmian),
 • jęczmień – 630-660 zł/t (bez zmian),
 • pszenżyto – 650-670 zł/t (bez zmian),
 • żyto konsumpcyjne – 580-610 zł/t (bez zmian),
 • żyto paszowe – 560-590 zł/t (bez zmian),
 • owies – 860-890 zł/t (bez zmian), z gęstością 900-910 zł/t
 • kukurydza – 680-700 zł/t (bez zmian),
 • groch – 970-990 zł/t (bez zmian),
 • bobik 1200-1220 zł/t,
 • rzepak – 1760-1800 zł/t (bez zmian).

Ceny skupu zbóż w PZZ Stoisław 

Z kolei PZZ Stoisław (woj. zachodniopomorskie) proponuje rolnikom następujące ceny:

 • pszenica konsumpcyjna – 920 zł/t (bez zmian),
 • pszenica paszowa – 700 zł/t (bez zmian),
 • jęczmień jary – 700 zł/t (bez zmian),
 • jęczmień paszowy – 640 zł/t (bez zmian),
 • pszenżyto – 640 zł/t (bez zmian),
 • żyto konsumpcyjne – 630 zł/t (bez zmian),
 • żyto paszowe – 570 zł/t (bez zmian),
 • owies – 800 zł/t (bez zmian),
 • kukurydza mokra – 430 zł/t (bez zmian),
 • rzepak – 1700 zł/t (bez zmian).

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *