Jakie są ceny nawozów w Polsce na początku marca 2024?

Ceny nawozów już nie spadają

Spadek cen nawozów w Polsce wyhamował. Po ostatnich obniżkach, w tym tygodniu wszyscy monitorowani przez nas dystrybutorzy nie zmieniają swoich cenników. Także Agrochem Puławy, oficjalny dystrybutor Grupy Azoty, nie wprowadza korekt. 

Ruch w handlu nawozami trochę się ożywił w związku z rozpoczęciem sezonu aplikacyjnego. Ale ze względu na gwałtowny spadek cen zbóż i pogarszające się perspektywy dochodów popyt na nawozy ze strony rolników jest ograniczony.

Sprawdź ceny nawozów w SONDZIE pod artykułem!

Czy ceny nawozów jeszcze spadną?

Czy jest szansa, że nawozy jeszcze stanieją? Niewykluczone. Zdaniem analityków ceny będą się kształtować pod wpływem popytu, a ten jest słaby, bo choć nawozy wyraźnie potaniały, to jednak w odniesieniu do cen zbóż są bardzo drogie. Poza tym rolnicy ostrożnie podchodzą do zakupów wobec niekorzystnych prognoz rynkowych. To oznacza. że w najbliższych miesiącach na rynku nawozów powinien utrzymywać się trend spadkowy.

Z drugiej strony w ostatnich dniach mocno zdrożał gaz. W holenderskim hubie​ TTF ceny błękitnego paliwa poszły w górę o 3 proc. i wynoszą ok. 25,77 euro za MWh, a kontrakty na maj zdrożały o ponad 3,7 proc. 

Gdzie Polska sprzedaje najwięcej nawozów mineralnych?

W 2023 r. wolumen polskiego eksportu nawozów mineralnych zmalał wobec poprzedniego roku o 12,5 proc. i wyniósł 2,16 mln ton. Jak wyjaśnia dr Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej spadek eksportu dotyczył w szczególności I półrocza 2023 r. (wyniósł on wówczas niemal 30 proc. r/r). Zdaniem eksperta należy wiązać to m.in. z mniejszym popytem na nawozy w krajach będących najważniejszymi odbiorcami nawozów wyprodukowanych w Polsce.

– W 2023 r. największy eksport nawozów mineralnych był realizowany na Ukrainę. W kierunku tym wyeksportowano 731 tys. ton nawozów mineralnych, tj. 33,8 proc. wolumenu całego polskiego eksportu. Udział Niemiec wyniósł 22,2 proc., Czech – 9,4 proc. Wielkiej Brytanii – 5,4 proc., Słowacji – 3,7 proc., Litwy – 3,5 proc., a Danii – 2,3 proc. – wylicza Zalewski i dodaje, że udział Ukrainy w polskim eksporcie nawozów wieloskładnikowych wyniósł w tym okresie aż 66,8 proc. (wyeksportowano ich 296 tys. ton), a w eksporcie nawozów azotowych – 24,1 proc. (383 tys. ton). 

Jakie są aktualne ceny nawozów brutto w Agrochem Puławy?

Aktualne ceny brutto nawozów azotowych Grupy Azoty przedstawiają się następująco (w porównaniu z cennikiem Agrochem Puławy z 25 lutego):

 • PULAN saletra amonowa 34,4% N kosztuje 1820 zł/t, czyli bez zmian; 
 • PULAN MACRO 32N – 1820 zł/t, czyli bez zmian; 
 • PULREA + INu (46N + inhibitor ureazy) – 2133 zł/t,czyli bez zmian; 
 • PULREA – MOCZNIK (nowość, worki po 25 kg) – 2165 zł/t, czyli bez zmian; 
 • PULSAR (siarczan amonu) – 1188 zł/t, czyli bez zmian; 
 • RSM 32% N – 1 593 zł/t, czyli bez zmian; 
 • RSM 30% N – 1506 zł/t, czyli bez zmian; 
 • RSM 28% N – 1 420 zł/t, czyli bez zmian; 
 • RSM 26% N +3% S – 1496 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Saletrzak 27 Standard Plus – 1 463 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Saletrosan 26 Plus – 1 771 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Saletrosan 30 – 1 922 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Saletromag – 1717 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Siarczan amonu AS21 Macro – 1 382 zł, czyli bez zmian; 
 • Siarczan amonu AS21 Select – 1458 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Siarczan amonu AS21 Krystaliczny – BRAK
 • ZAKsan (saltera amonowa 32% N) – BRAK
 • ZAKsan 33,5 (saltera amonowa 33,5% N) – 1 852 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Salmag – 1 506 zł/t, czyli bez zmian; 

Ceny nawozów wieloskładnikowych w Agrochem Puławy:

 • Polidap – 3488 zł/t, czyli bez zmian; 
 • POLIFOSKA 5 – 2851 zł/t, czyli bez zmian; 
 • POLIFOSKA 6 – 3180 zł/t, czyli bez zmian; 
 • POLIFOSKA 8 – 3277 zł/t, czyli bez zmian; 
 • AMOFOSKA® 4-16-18 – 2262 zł/t, czyli bez zmian; 
 • AMOFOSKA® 5-10-25 – 2651 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Super Fos Dar 40 – 2986 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Holist Agro PK 15-30 – 3034 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Holist Agro PK 16-28 – 2948 zł/t, czyli bez zmian; 
 • NPK 5-12-12 – 1458 zł/t, czyli bez zmian; 
 • Fosfarm 4-10-15 – 1749 zł/t, czyli bez zmian.

Jakie są ceny nawozów brutto u innych dystrybutorów w Polsce? Sonda z 1 marca (w porównaniu do 23 lutego):

Fast-Chem Mircze (woj. lubelskie):

 • saletrosan makro – 1880 zł/t (bez zmian),
 • saltera Anwil – 1960 zł/t (bez zmian),
 • saletra Puławy – 1990 zł/t (bez zmian),
 • saletra import – 1860 zł/t
 • saletrzak can – 1750 zł/t (bez zmian),
 • mocznik polski – 2450 zł/t (bez zmian),
 • mocznik import – 2150 zł/t (bez zmian),
 • saletrosan – 1880 zł/t (bez zmian),
 • fosforan amonu  – 3280 zł/t
 • RSM 32 – 1650 zł/t (bez zmian),
 • RSM 28 – 1590 zł/t (bez zmian),
 • ​polifoska 6 – 3290 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 7 – 3080 zł/t (bez zmian),
 • kreda granulowana wokas – 470 zł/t (bez zmian),
 • kizeryt – 1680 zł/t (bez zmian),
 • korn kali – 1890 zł/t (bez zmian).

Trans-Rol Sokoły (podlaskie):

 • saletra am. Pulan 1790 zł/t (bez zmian),
 • Zaksan 1790 zł/t (bez zmian),
 • mocznik polski z inhibitorem 2130 zł/t (bez zmian),
 • salertosan 26 – 1760 zł/t (bez zmian),
 • saletrosan 30 – 1920 zł/t (bez zmian),
 • salmag – 1490 zł/t (bez zmian),
 • saletrzak 1490 zł/t (bez zmian),
 • RSM 32% – 1790 zł/t (bez zmian),
 • RSM S 26% – 1590 zł/t (bez zmian),
 • superfosfat: 40 – 2960 zł/t (bez zmian),
 • superfosat 20 – 1490 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 6:20:30 – 2990 zł/t(bez zmian),
 • polifoska 8 – 3100 zł/t (bez zmian),
 • polifoska krzem – 2940 zł/t ​(bez zmian),
 • sól potasowa – 2020 zł/t (bez zmian).

Agra Nowa (woj. opolskie):

 • saletra amonowa: Pulan 34N – 1900 zł/t (bez zmian),
 • Zaksan 32N – 1900 zł/t (bez zmian),
 • RSM 32N – 1600 zł/t (bez zmian),
 • RSM 28N –1420 zł/t (bez zmian),
 • salmag 27 N – 1600 zł/t (bez zmian),
 • mocznik – 2200 zł/t (bez zmian),
 • super fosdar – 3300 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 6 – 3150 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 8 – 3200 zł/t (bez zmian),
 • amofoska 4:16:18 – 2280 zł/t (bez zmian),
 • sól potasowa 2300 zł/t; zakup pow. 1 t (bez zmian).

PPHU Mirpol Orneta (woj. warmińsko-mazurskie):

 • Pulan – 1899 zł/t (bez zmian),
 • Anvistar – 1899 zł/t (bez zmian),
 • mocznik bez inhibitora – 1960 zł/t (bez zmian),
 • moczni z inhibitorem – 2270 zł/t (bez zmian),
 • saletrzak – 1600 zł/t (bez zmian),
 • saletrosan 26 – 1999 zł/t (bez zmian),
 • siarczan magnezu 7-wodny 2290 zł/t (bez zmian),
 • belenus eko – 1620 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 7 – 2499 zł/t (bez zmian),
 • fosforan 4:10:15 – 1782 zł/t (bez zmian),
 • amofoska 4:12:12 – 1860 zł/t (bez zmian),
 • yaraliva nitrabor 4104 zł/t (bez zmian),
 • yarabela nitromag 27 N – 1699 zł/t (bez zmian),
 • tropicote – 3996 zł/t (bez zmian),
 • Yara mila complex 12:11:18 – 6360 zł/t (bez zmian),
 • wapniak koszelowski – 486 zł/t (bez zmian).

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *