Jakie będą ceny świń w 2024 roku? Prognozy analityków

Przed Świętami mocno spadły ceny świń w Polsce

Tuż przed Świętami niespodziewanie mocno spadły ceny świń w Polsce. W ciągu trzech tygodni część zakładów obniżyła stawki w sumie nawet o 1 zł. Jednocześnie notowania na rynku niemieckim pozostawały na niezmienionym od ponad 2 miesięcy poziomie 2,10 EUR/kg i były wyższe niż na koniec 2022 o ok. 5 proc.

– Ceny trzody chlewnej w Polsce w grudniu spadły poniżej poziomu sprzed roku. W połowie miesiąca były o 7 proc. r/r niższe, mimo że jeszcze w listopadzie były średnio o 5 proc. r/r wyższe. Spadki cen w Polsce są w dużej mierze efektem umocnienia się PLN w stosunku do EUR, a w mniejszym stopniu dostosowań po stronie unijnej podaży mięsa – oceniają analitycy PKO BP w najnowszym, zimowym wydaniu AgroNawigatora.

Rośnie pogłowie trzody chlewnej w UE

Wpływ na ceny skupu tuczników ma także odbicie się podaży trzody chlewnej na rynku unijnym. Eksperci PKO BP oceniają, że z uwagi na poprawę sytuacji dochodowej sektora w poprzednich miesiącach istnieje prawdopodobieństwo, że dane o pogłowiu wskażą na jego stabilizację, a niewykluczone, że nawet wzrosty w niektórych krajach na koniec 2023 r. (Polska).

– Według niemieckiego Urzędu Statystycznego, w listopadzie pogłowie świń w Niemczech było niższe już tylko o 0,7 proc. r/r, wobec spadku o 6,2 proc. r/r w maju’23. W stosunku do stanu z maja zwiększyło się o 1,2 proc. co było pierwszym wzrostem w ujęciu półrocznym w tym kraju od listopada 2020. Na większe zainteresowanie chowem świń na rynku niemieckim wskazuje wzrost liczebności stada świń poniżej 50 kg – o blisko 5 proc. w okresie minionego półrocza – tłumaczą analitycy w raporcie rynkowym. 

Zwracają jednak uwagę, że mimo możliwego odbicia ubojów świń w UE w 2024, w średnim okresie unijna produkcja będzie pozostawać w trendzie spadkowym.

– Zgodnie z opublikowanymi w grudniu prognozami KE, do 2035 maleć będzie ona w średniorocznym tempie 0,8 proc., do czego przyczyni się implementacja coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych w niektórych krajach UE oraz zmiany preferencji konsumentów, skutkujące spadkiem spożycia – tłumaczą. 

Eksport wieprzowiny z UE spadł o 35 proc.

Cenom skupu nie pomoże też spadek unijnego eksportu mięsa wieprzowego, który pogłębił się w drugiej połowie 2024 roku. Jak wyliczają bankowi analitycy, sprzedaż mięsa na rynki trzecie w okresie lipiec-październik 2023 zmalała o 35 proc. r/r, do czego przyczyniły się zmniejszone wysyłki Chin o 52 proc. r/r.

Jakie będą ceny skupu świń w 2024 roku?

Biorąc pod uwagę wzrost produkcji w UE i utrzymanie się ujemnej dynamiki cen zbóż, analitycy PKO BP nie mają dobrych wiadomości dla rolników. Ich zdaniem 2024 rok przyniesie spadki cen na rynku wieprzowiny.

– Wstępnie prognozujemy, że spadek ten ukształtuje się w zakresie od -8 proc. do -15 proc. r/r, z czego w pierwszym półroczu 2024 wyniesie 12-17 proc. r/r. Ożywienie popytu konsumenckiego może oddziaływać hamująco na ceny w perspektywie krótkoterminowej. Z kolei czynnikiem, który w pierwszym półroczu 2024 będzie oddziaływał na spadki cen krajowych jest scenariusz dalszej aprecjacji złotówki – tłumaczą bankowi eksperci.

Taniejąca pasza napawa hodowców świń optymizmem

Natomiast hodowcy trzody chlewnej zwracają uwagę, że nie tylko cena skupu jest ważna, ale także koszty produkcji.

– Obecnie mamy ogólnie komponenty paszowe w tendencji spadkowej, co napawa optymizmem, który pozwala myśleć, że pomimo spadków cen w skupach, zachowamy opłacalność produkcji – i to jest główna wiadomość pozytywna –  zaznacza Bartosz Czarniak z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus.

Ceny świń w UE zależne od Chin, USA i Brazylii

Rolnik dodaje jednak, że obecna sytuacja na rynku wieprzowiny na świecie nie pozwala myśleć o ewentualnych podwyżkach, ponieważ tania wieprzowina z Brazylii i USA skutecznie wypiera z handlu mięso z Europy. Ale to się może zmienić.

– Póki co Brazylia odnotowuje przypadki klasycznego pomoru świń na terenach, gdzie choroba ta nie wpływa na eksport wieprzowiny z tego kraju. Czy uda im się tak dalej? To pierwsza niewiadoma. Druga niewiadoma to USA, gdzie rolnicy sprzedają tuczniki grubo poniżej progu opłacalności. Jest jeszcze trzecia niewiadoma – jak zwykle Chiny. Obecnie mają wystarczającą produkcję dla swoich potrzeb, jednakże może się to zmienić dość szybko na ich niekorzyść. Ale wtedy o ten tort walczyć będzie nie tylko USA, Europa i Brazylia, ale także Rosja, która próbuje zacieśnić współpracę gospodarczą z Państwem Środka, mając zamkniętą drogę do Europy – zaznacza Czarniak.  

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *