Jak zdobyć kwalifikacje rolnicze? Czy dają one prawo do zakupu ziemi rolnej?

Czy posiadanie kwalifikacji rolniczych daje możliwość zakupu gruntów rolnych?

Czy uzyskanie tzw. kwalifikacji rolniczych pozwala od razu zdobyć statusu rolnika indywidualnego i możliwość zakup ziemi rolnej, a co za tym idzie otrzymywania dopłat bezpośrednich z ARiMR? Wiele osób się nad tym zastanawia, o czym świadczy niedawna interpelacja poselska.

– Wielokrotnie spotykam się z niezrozumieniem dość zawiłych przepisów dotyczących tego, w jaki sposób można nabywać gospodarstwa i ziemię rolną i kto dokładnie może uzyskać kwalifikacje rolnicze, status rolnika indywidualnego – dopytuje się Stefan Krajewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego w swojej interpelacji poselskiej do ministra rolnictwa.

Kto może uzyskać status rolnika indywidualnego?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami rolnikiem indywidualnym może zostać osoba fizyczna, która:

  • jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,
  • posiada kwalifikacje rolnicze,
  • co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (o pow. co najmniej 1 ha) – przy czym do okresu tego zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  • prowadzi przez 5 lat osobiście to gospodarstwo.

W jaki sposób można uzyskać kwalifikacje rolnicze?

Resort rolnictwa wskazuje także, że jednym ze sposobów uzyskania kwalifikacji rolniczych, jest uzyskanie wykształcenia wyższego innego niż rolnicze i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem.

Z kolei studiami podyplomowymi związanymi z rolnictwem, są te spośród studiów podyplomowych, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

  • ekonomika rolnictwa;
  • organizacja lub technologia produkcji rolniczej;
  • marketing artykułów rolnych;
  • rachunkowość rolnicza.

Jak najszybciej zdobyć kwalifikacje rolnicze?

Poseł Krajewski dopytywał także, czy istnieje najprostsza ścieżka do zdobycia kwalifikacji rolniczych. Jednak w tym przypadku resort rolnictwa nie miał jednoznacznej odpowiedzi.

–  Nie sposób jednoznacznie wskazać najłatwiejszej drogi do uzyskania kwalifikacji rolniczych, przez osoby niemające stażu pracy w rolnictwie. Zależy to bowiem od posiadanego wykształcenia, czy tez od posiadanych tytułów (kwalifikacyjnych lub zawodowych) określonej osoby – wskazuje Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa, który odpowiadał na interpelację.

Same kwalifikacje rolnicze to za mało, żeby uzyskać prawo zakupu ziemi rolniczej

– Samo zatem ukończenie studiów podyplomowych związanych z rolnictwem (przez osobę posiadającą już wykształcenie wyższe inne niż rolnicze), nie jest wystarczające do uzyskania statusu rolnika indywidualnego. Studia takie pozwolą jedynie na spełnienie warunku posiadania kwalifikacji rolniczych. Osoba taka musiałaby jeszcze spełnić pozostałe warunki  – dodaje Rafał Romanowski.

Porady prawne

Czy gospodarstwo lepiej przekazać zięciowi i córce czy tylko córce?

wk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *