Jak chronić cielęta przed Mycoplasma bovis?

Mycoplasma bovis jest nadal przyczyną dużych strat w wielu gospodarstwach mlecznych

Niedawno informowaliśmy na naszych łamach o wprowadzeniu na rynek przez firmę Zoetis prostego testu paskowego do wykrywania (na poziomie gospodarstwa) mastitis wywołanego przez bakterie Gram-dodanie. W drugiej połowie przyszłego roku w UE dostępny będzie kolejny innowacyjny produkt Zoetis, a mianowicie zmodyfikowana, żywa szczepionka do ochrony zdrowych cieląt przed chorobami układu oddechowego, powodowanego przez infekcję Mycoplasma bovis, pod nazwą Protivity.

Schorzenia oddechowe cieląt, szczególnie zapalenie płuc, które najczęściej wywołane jest przez bakterię Mycoplasma bovis w wielu gospodarstwach nadal są główną przyczyną strat w ich odchowie. Zwierzęta, które przechorowały infekcję Mycoplasma bovis uzyskują bardzo niskie przyrosty dobowe. Niestety, rozpoznanie choroby układu oddechowego wywołanej przez ten patogen często jest trudne, ponieważ objawy kliniczne mają delikatny początek, a same infekcje leczy się bardzo trudno z uwagi na dużą oporność patogenu na antybiotyki. Tak więc wydaje się, że nowa szczepionka Protivity może stać się szansą dla hodowców na skuteczną profilaktykę w tym zakresie.

ZAPALENIE PŁUC U CIELĄT

Zapalenie płuc jest najczęstszą chorobą cieląt, które na nią zapadają przede wszystkim w wieku 3–6 tygodni. Okres wrażliwości na to schorzenie utrzymuje się jednak do 9. miesiąca życia.

 

U cieląt 3–6-tygodniowych dochodzi do tzw. siodła immunologicznego, kiedy następuje spadek stężania we krwi przeciwciał siarowych i jednocześnie organizm cieląt nie wykształcił jeszcze własnych mechanizmów obronnych. Stąd też, w tym właśnie czasie, zwierzęta są szczególnie podatne na atak patogenów.

Szacunki mówią, że nawet około 3 procent urodzonych cieląt pada z powodu zapalenia płuc w pierwszych 12. tygodniach życia, a sztuki, które przechorowały w młodości uzyskują wolniejsze tempo wzrostu, a więc później osiągają dojrzałość hodowlaną, produkują znacznie mniej mleka w pierwszej laktacji i krótszy jest okres ich użytkowania.

Zwierzęta, które przechorowały infekcję Mycoplasma bovis uzyskują bardzo niskie przyrosty dobowe.

FOTO: Beata Dąbrowska

Beata Dąbrowska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *