Izba żąda włączenia TUZ-ów i pastwisk do okrywy gleby. „Rolnicy boją się utraty dopłat bezpośrednich”

Rolnicy muszą przestrzegać norm dobrej kultury GAEC, by otrzymać dopłaty bezpośrednie. Część z tych wymogów jest trudna do spełnienia i budzi wśród gospodarzy spore kontrowersje. Tak jest w przypadku normy GAEC 6, która zakłada, że na co najmniej 80 proc. gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa utrzymuje się okrywę ochronną gleby w okresie od 1 listopada do 15 lutego. To oznacza, że orka zimowa i pozostawienie ziemi bez okrywy może być zastosowane na co najwyżej 20 proc. areału.

Lubelska Izba Rolnicza chce włączenia TUZ-ów i pastwisk do okrywy gleby

Organizacje rolnicze alarmują jednak, że jest to wymóg trudny do spełnienia i stoi w sprzeczności z metodyką uprawy kukurydzy w Integrowanej Produkcji, która nakazuje wykonanie orki na jesieni. Rolnicy są więc zdezorientowani, tym bardziej, że jeśli nie będą przestrzegać norm GAEC, grożą im poważne konsekwencje finansowe, włącznie w utratą całości dopłat bezpośrednich.

W związku z tym Lubelska Izba Rolnicza wnioskuje o zmianę w zakresie powierzchni pod okrywą i proponuje, aby do tej powierzchni zaliczać również TUZ-y i pastwiska, ponieważ te grunty w naturalny sposób stanowią okrywę ochronną dla gruntów. 

„Rolnicy zostają narażeni na brak dopłat bezpośrednich”

LIR uważa też, że nie jest możliwe, aby rolnicy z woj. lubelskiego spełnili normę GAEC 6 w obecnym okresie jesienno-zimowym. 

– Zostają narażeni na dotkliwe kary, a nawet brak otrzymania dopłat bezpośrednich – alarmuje Izba.

Ministerstwo rolnictwa obiecało uproszczenia GAEC 6, ale wciąz nie ma zgody KE

LIR apeluje także, by jak najszybciej wprowadzić w życie zaproponowane kilka miesięcy temu przez ministerstwo rolnictwa wprowadzenie drugiego terminu utrzymania okrywy ochronnej w okresie letnio-jesiennym. Miałoby to być od 1 czerwca lub od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku. Przy czym w przypadku utrzymania okrywy ochronnej gleby od dnia zbioru plonu głównego do 15 października danego roku nie wolno byłoby wykonywać orki. KE wciąż jednak nie dała zgody na to uproszczenie. 

Na zgodę KE czeka także wyłączenie z normy GAEC 6 upraw późno zbieranych, po których nie ma możliwości zastosowania działań ochronnych. Chodzi o:

 • grupę roślin okopowych (m.in. ziemniak, burak cukrowy, burak pastewny, marchew, rzepa ścierniskowa, rzodkiew oleista, brukiew),
 • grupę warzyw i ziół (m.in. kapusta, kalafior, brokuł, seler, por, kozłek lekarski),
 • uprawy na gruntach ornych pod osłonami.

– Wnioskujemy, aby zaproponowane zmiany w normie GAEC 6 obowiązywały już od 2023r./2024r. Jeśli nie ma szansy, aby te propozycje weszły – wnioskujemy o jak najszybsze ich procedowanie – domaga się LIR. 

Jakie kary nałoży ARiMR na rolnika za braki w utrzymywaniu okrywy na glebach?

Od 1 listopada ARiMR może już kontrolować, czy rolnik realizuję tę praktykę na swoim polu. Jeśli tego nie zrobi, dostanie karę. Ponieważ ten rok jest pierwszym, gdy rolnicy otrzymują dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach, ministerstwo rolnictwa złagodziło sankcje.

Kary za braki w utrzymywaniu okrywy na glebach:

 • gdy okrywa ochronna gleby nie jest utrzymywana w wymaganym terminie na co najmniej 80 % powierzchni gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa. W tym przypadku:
  • gdy rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni powyżej 50% i poniżej 80% gruntów ornych otrzyma 1 pkt karny,
  • gdy rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni od 30% do 50% gruntów ornych otrzyma 3 punkty karne,
  • gdy rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby na powierzchni poniżej 30% powierzchni gruntów ornych otrzyma 5 punktów karnych.
 • gdy nie jest utrzymywana okrywa ochronna gleby w wymaganym terminie w międzyrzędziach na plantacjach drzew owocowych. W tym przypadku: 
  • gdy rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni powyżej 50% i poniżej 100% plantacji drzew owocowych otrzyma 1 punkt karny.
  • gdy rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni od 30% do 50% plantacji drzew owocowych otrzyma 3 punkty karne.
  • gdy rolnik utrzymuje okrywę ochronną gleby w międzyrzędziach na powierzchni poniżej 30% plantacji drzew owocowych otrzyma 5 punktów karnych.

Więcej o karach, jakie grożą rolnikom za nieprzestrzeganie norm GAEC i według jakich kryteriów (zasięg, dotkliwość i trwałość) ARiMR nalicza sankcje przeczytasz TUTAJ.

Dopłaty bezpośrednie 2023

Dopłaty bezpośrednie: jakie kary grożą rolnikowi za niespełnienie norm GAEC? Ministerstwo wyjaśnia

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *