Ile pszenicy lub mleka musi sprzedać rolnik, żeby kupić nawóz? Nawet 100 proc. więcej!

Nawozy są tańsze niż przed rokiem, ale nadal bardzo drogie. Jednocześnie spadają ceny skupu zbóż, rzepaku, mleka i żywca. To sprawia, że relacje cen nawozów w odniesieniu do cen skupu są dużo gorsze niż jeszcze dwa lata temu, a w przypadku nawozów wieloskładnikowych nawet niż rok temu. 

– Popyt na nawozy mineralne jest uzależniony w głównej mierze od ich cen detalicznych oraz relacji cenowych pomiędzy cenami płodów rolnych a cenami nawozów mineralnych. Relacje te wpływają na sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych oraz są istotnym czynnikiem warunkującym opłacalność zabiegów nawożenia mineralnego – wyjaśnia na platformie LinkedIn Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Zalewski: od połowy 2021 roku pogarszała się ekonomiczna opłacalność stosowania nawozów

Ekspert IERiGŻ przypomniał, że od początku drugiej połowy 2021 r. tempo wzrostu cen nawozów było zdecydowanie szybsze od podwyżek cen produktów rolnych.

 – Ekonomiczna opłacalność stosowania nawozów pogarszała się – zaznaczył. I wyliczył, że na zakup wybranych nawozów trzeba było we wrześniu 2022 r. przeznaczyć równowartość zdecydowanie większej ilości pszenicy, trzody oraz mleka niż rok wcześniej.

Rolnik musi sprzedać dwa razy tyle pszenicy, żeby kupić polifoskę

W tym roku sytuacja wcale nie jest lepsza, bo ceny nawozów nie spadły tak, jak ceny produktów rolnych.

– We wrześniu br. polifoska podrożała w relacji rocznej względem mleka oraz pszenicy, potaniała natomiast w odniesieniu do żywca wieprzowego. Saletra amonowa we wrześniu br. potaniała w relacji rocznej w odniesieniu do analizowanych produktów rolnych, ale w najmniejszym stopniu względem pszenicy – tłumaczy ekspert.

Z danych, które zaprezentował Zalewski wynika, że we wrześniu 2021 rolnik, żeby kupić polifoskę, musiał sprzedać ok. 2,3 tony pszenicy. W tym roku we wrześniu musiał już sprzedać ok. 4,6 tony tego ziarna, czyli dwa razy tyle! Natomiast w przypadku saletry amonowej w 2021 roku musiał sprzedać ok. 1,7 tony pszenicy, żeby kupić tonę tego nawozu, a w tym roku – aż 2,8 tony. Ale to mniej niż rok temu – wtedy tona saletry była warta 3,1 tony pszenicy.

Dwa lata temu na zakup polifoski wystarczyło 1500 litrów mleka, teraz 2200 litrów

Mniejsze zmiany zaszły natomiast w relacji cenowej pomiędzy nawozami a mlekiem, ale rolnicy też musieli sprzedać w tym roku więcej mleka, żeby kupić polifoskę. W 2021 roku na zakup tony tego nawozu wystarczyło 1500 litrów mleka, a w tym roku ok. 2200 litrów. Natomiast żeby kupić tonę saletry, we wrześniu 2021 roku hodowca musiał sprzedać 1000 litrów mleka, a w tym roku ok. 1200 litrów, czyli o 20 proc. więcej. Natomiast w 2022 roku tona saletry miała wartość 1900 litrów mleka.

Poniżej ceny nawozów wyrażone w równowartości produktów rolnych:

Ceny nawozów wyrażone w równowartości produktów rolnych

FOTO: IERiGŻ

Ceny nawozów

Mocznik drożeje o 200 zł. Jakie są aktualne ceny nawozów w Polsce?

oprac. Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *