Henryk Smolarz to nowy Dyrektor KOWR. Wcześniej był zastępcą wójta

W środę 10 stycznia 2024 roku Henryk Smolarz został powołany przez premiera Tuska na stanowisko Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Akt powołania wręczył mu Czesław Siekierski, minister rolnictwa. 

Kim jest nowy Dyrektor KOWR? Jakie ma doświadczenie i związki z rolnictwem?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest instytucją, która zajmuje się m.in. obsługą Funduszu Ochrony Rolnictwa, monitorowaniem rynków rolnych, monitorowaniem wytwórców biogazu rolniczego oraz administrowaniem funduszami promocji produktów rolno-spożywczych. Jednak rolnicy najczęściej mają styczność z KOWR w przypadku zakupu czy dzierżawy państwowej ziemi rolnej.

Czy nowy szef KOWR ma jakiekolwiek doświadczenie w rolnictwie? Jego ostatnią posadą był zastępca wójta gminy Niemce (woj. lubelskie), a wcześniej był posłem PSL V i VII kadencji na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,

le z rolnictwem ma dość duże związki. Jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Tu także zdobył stopień doktora nauk rolniczych. W swojej karierze był m.in. zastępcą Wojewódzkiego Inspektora Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz wiceprezesem Agencji Rynku Rolnego. Przez 3 lata (od 2008 do 2011) był również prezesem KRUS.

Jakie gospodarstwo rolne ma Henryk Smolarz?

Z oświadczenia majątkowego Henryka Smolarza złożonego w marcu 2023 r. (jako zastępca wójta) wynika, że wraz z żoną posada gospodarstwo rolne o areale niemal 59 ha o wartości ok. 7 mln złotych. W dokumencie nowy szef KOWR przyznał, że nie prowadzi rachunkowości rolniczej, dlatego nie jest w stanie precyzyjnie określić dochodu uzyskiwanego z pracy na roli. Jednak biorąc pod uwagę obwieszczenie prezesa GUS w sprawie przeciętnego dochodu z 1 ha okazuje się, że Henryk Smolarz mógł w 2022 roku uzyskać ponad 300 tys. zł, a w 2021 r. niespełna 240 tys. zł. 

W swoim gospodarstwie ma także dość pokaźny park maszynowy. Z oświadczenia majątkowego można dowiedzieć się, że Henryk Smolarz posiada m.in.:

  • ciągnik Deutz-Fahr Agrotron z 2011 r.,
  • ciągnik Case 105 z 2012 r.,
  • ciągnik Pronar 12221A z 2004 r.,
  • maszyny uprawowe Agromaszu, Agromaxu czy Unii. 

Miał także oszczędności w kwocie 380 tys. zł oraz 5 tys. euro.

To już kolejna zmiana na szczycie agencji rolnych w ostatnich dniach. Nowym prezesem ARiMR został Wojciech Legawiec.

Przetargi na dzierżawę ziemi z KOWR

Wśród rolników zawrzało. Nie zgadzają się na zmiany w przetargach na dzierżawę ziemi z KOWR

Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *