Grupa Azoty zwiększa produkcję. Jak to wpływa na ceny nawozów?

Grupa Azoty zwiększa produkcję nawozów 

Grupa Azoty poinformowała, że zwiększa produkcję nawozów specjalistycznych i wieloskładnikowych w ślad za rosnącym popytem.  

W październiku spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały 245 tys. ton. nawozów azotowych. We wrześniu było to 227 tys. ton, a w sierpniu 251 tys. ton. Natomiast produkcja nawozów wieloskładnikowych osiągnęła 71 tys. ton. Dla porównania we wrześniu było to 64 tys. ton, a w sierpniu 54 tys. ton. W przypadku nawozów specjalistycznych dane za październik kształtują się na poziomie 26 tys. ton, podczas gdy we wrześniu było to 15 tys. ton, a w sierpniu 9 tys. ton.

Grupa Azoty informuje też, że wzrost poziomów produkcji widoczny jest również na podstawie szacunkowych wolumenów w obszarze produkcji mocznika, czyli 110 tys. ton w październiku przy 94 tys. ton we wrześniu. W pozostałych obszarach produkcja utrzymywała się w październiku na poziomach z września 2023.

– Październik to czwarty miesiąc z rzędu ze wzrostami produkcji w Segmencie AGRO. Te dane pokazują, że popyt na rynku nawozowym powoli się stabilizuje i powraca do poziomów notowanych w poprzednich sezonach nawozowych, przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą w 2022 roku – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Produkcja nawozów w porównaniu do ubiegłego roku nadal niższa

Warto dodać, że w porównaniu do okresu, gdy zakłady pracowały normalnie, produkcja nawozów azotowych była wyższa i np. w kwietniu 2022 roku wynosiła 312 tys. ton, a NPK – 82 tys. ton.

Czy ceny nawozów spadną? 

Czy zwiększona podaż nawozów azotowych spowoduje spadek ich cen? Wręcz przeciwnie. Rolnicy, którzy otrzymali dopłaty do nawozów wydają je na zakup nawozów pod wiosenne zabiegi. Zwiększa się więc popyt na rynku. Zresztą w ofercie Agrochem Puławy, oficjalnego przedstawiciela Grupy Azoty już od kilku tygodni widzimy wzrost cen nawozów azotowych. PULAN 34,4% N kosztuje już 1960 zł/t, PULAN MACRO 32N – 1960 zł/t, a PULREA + INu – 2473 zł/t. Analitycy nie wykluczają też kolejnych podwyżek w tym segmencie nawozów.

Natomiast zwiększona podaż nawozów wieloskładnikowych wpłynęła na spore obniżki ich cen i wzrost dostępności. Przykładowo Polifoska 6  w ostatnim tygodniu w ofercie Agrochem Puławy staniała prawie o 500 zł. 

Ceny nawozów

Salmag droższy o 140 zł, Polifoska tańsza o 500 zł. Jakie są aktualne ceny nawozów?

Problem z dostępnością nawozów

Rolnicy alarmują: brakuje nawozów! Nie można kupić nawet polifoski

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *