„Gorset przepisów hamuje hodowlę bydła mięsnego”. Rolnicy skarżą się na urzędnicze normy

Dolnośląska Izba Rolnicza zwróciła się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie działań mających na celu zrekonstruowanie przepisów prawa dotyczących procedur administracyjnych, które obowiązują rolników utrzymujących bydło opasowe w systemie otwartym. Rolnicy poprosili o skierowanie pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Hodowla opasów rozwija się, a przepisy pozostają niezmienne

Dolnośląska Izba Rolnicza w swoim wystąpieniu zwraca uwagę na fakt, że niespełna 20 lat temu rolnicy w Polsce prawie nie zajmowali się hodowlą bydła w systemach:

  • otwartym,
  • ekstensywnym,
  • półekstensywnym.

Rolnicy w większości hodowali krowy mleczne i nie zajmowali się produkcją bydła na mięso. Wraz z upływem lat chów bydła opasowego zyskał na popularności i rozwinął się do zadowalającego poziomu. DIR zauważa również, że nie każdy rolnik decyduje się na chów w systemie otwartym, jednak ci, którzy to robią, są tego w pełni świadomi.

Jakie są zalety utrzymywania bydła w systemie otwartym?

Jako główne zalety utrzymywania bydła w systemie otwartym rolnicy wskazują:

  • wykorzystanie gruntów nieproduktywnych w praktyczny sposób,
  • relatywnie niskie nakłady na produkcję (infrastruktura, kapitał, praca),
  • dobrostan zwierząt,
  • zdolność do wypełniania różnych wskaźników, m.in. klimatycznych, czy ekologicznych, wymaganych przez Unię Europejską,
  • relatywnie optymistyczne prognozy dotyczące zbytu, czy poziomu cen opłacalności.

Urzędowe bariery w rozwoju produkcji bydła mięsnego w systemie otwartym

Dolnośląscy rolnicy w piśmie skierowanym do KRIR wskazują, że istotną barierę w rozwijaniu przez nich produkcji bydła mięsnego w systemie otwartym stanowią przestarzałe przepisy ustanowione jeszcze w roku 2004, kiedy Polska dopiero wchodziła do UE, a ten typ hodowli był mało znany. Zdaniem rolników na przestrzeni lat produkcja opasów w Polsce rozwinęła się w znacznym stopniu i wypadałoby owe przepisy wreszcie znowelizować.

Gospodarze szczególną uwagę zwracają na restrykcje w identyfikacji zwierząt, która wymaga od nich m.in. kolczykowanie cieląt w przepisowym terminie, co nierzadko jest niemożliwe ze względu na to, że mamki gubią swoje identyfikatory. Kolejną absurdalną kwestię stanowi dla nich spisywanie numerów kolczyków całego stada przez osoby przeprowadzające kontrole, co z uwagi na warunki i przestrzeń, na której przebywa bydło, trwa nawet kilka dni. Rolnicy nie widzą dobrej alternatywy dla powyższych zapisów, gdyż nawet spędzanie bydła z pastwiska często trwa więcej niż dzień.

O co apelują rolnicy z DIR?

DIR apeluje o sformułowanie na nowo wymogów i procedur obowiązujących hodowców bydła opasowego w przestrzeni otwartej w taki sposób, by były one dostosowane do bieżącej produkcji. W przeciwnym razie ściśle zakrojone przepisy będą oddziaływały na hodowlę poprzez jej hamowanie, a dalsza praca stanie się niemożliwa.

Ustalenie siedziby stada

Urzędnicze absurdy. Kiedy rolnik musi zgłosić dodatkową siedzibę stada przy prowadzeniu wypasu na pastwiskach?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: DIR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *