Eksperci ostrzegają: „UE jest w stanie wojny. Z własnymi rolnikami”

MCC Brussels jest ekonomicznym i niezależnym europejskim think tankiem z siedzibą Brukseli. Do jego głównych zadań należy prowadzenie badań z zakresu polityki gospodarczej i ekonomii. To właśnie MCC Brussels opublikował raport dotyczący sytuacji w europejskim rolnictwie, z którego jasno wynika, że Unia Europejska jest w stanie wojny z rolnikami. Jak do tego doszło?

WPR skoncentrowana na ochronie środowiska i klimatu

Jak wskazują autorzy raportu, przeprowadzone przez nich badania wykazały, że obowiązująca Wspólna Polityka Rolna mija się z pierwotnymi założeniami. Zamiast stawiać na pierwszym miejscu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, spycha je na dalszy plan, propagując ochronę środowiska i klimatu. Wiele wskazuje na to, że nadmierne skupienie uwagi na działaniach mających na celu ekologię doprowadzi do sytuacji, w której rolnictwo staje się nieopłacalne.

Priorytety WPR i ich zmiana na przestrzeni lat

Unijna polityka rolna kształtuje się od lat, a jej zmiany są widoczne w wielu aspektach. Za stworzenie wnikliwej ekspertyzy na temat sytuacji w rolnictwie jest odpowiedzialny Richard Schenk, który podjął w niej temat ewolucji polityki rolnej w Unii. Jak zauważa naukowiec, to właśnie bezpieczeństwo żywnościowe na początku istnienia UE było stawiane na pierwszym miejscu. Dzięki takiemu podejściu do sprawy rolnicy zwiększyli swoje dochody, bo zapewniali wyżywienie Europie i światu. Zdaniem eksperta, obecnie realizowana polityka rolna ma niewiele wspólnego z tym, co było zakładane na początku jej istnienia. Analityk stwierdza, że aktualnie stawia ona na pierwszym miejscu interesy środowiska i klimatu, a dopiero w drugiej kolejności skupia się na bezpieczeństwie żywnościowym. Jak uważa Schenk, celem trwającej transformacji jest ograniczenie obszaru rolnictwa na terenie UE na rzecz zastąpienia jej systemami handlu emisjami

Czy rolnictwo w UE staje się nieopłacalne?

Zdaniem Schenka nie da się ukryć, że rolnictwo w UE przestaje być opłacalne. Jako państwo i region, w których interwencje rządowe przyczyniły się do pogorszenia sytuacji w rolnictwie, ekspert wskazuje Holandię i Flandrię, gdzie hodowla zwierząt przypomina obecnie pole bitwy pomiędzy ekologami a rolnikami. Do pogorszenia sytuacji w rolnictwie mają również przyczyniać się nowe regulacje dotyczące np. polityki łagodzenia zmian klimatycznych.

Bunt rolników przeciwko europejskim regulacjom

Jak zauważa Schenk, wśród europejskich rolników odczuwalna jest atmosfera buntu przeciwko nieustannie wprowadzanym regulacjom, do których są zobowiązani się dostosowywać. Zagrożenie we wprowadzanych innowacjach dostrzega europosłanka Anna Zalewska, która w jednoznaczny sposób skomentowała ekologiczno-klimatyczne rewolucje w UE stwierdzając, że realizowanie przepisów dotyczących np. odtworzenia osuszonych torfowisk może doprowadzić do likwidacji, a w najgorszej konieczności do przeprofilowania działalności kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw rolnych, co przerodzi się w utratę źródła utrzymania wielu z nich oraz osłabienie konkurencyjności polskiego rolnictwa na wspólnym rynku.

Analizy rynkowe

Jak przystąpienie Ukrainy do UE wpłynie na polskie mleczarstwo?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: MCC Brussels, PAP

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *