Dzierżawa ziemi od KOWR: ile wyniesie czynsz dzierżawny za I półrocze 2024 roku?

Czynsz dzierżawny: GUS podał cenę pszenicy

Dziś ukazało się obwieszczenie GUS w sprawie za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024. Na tej podstawie wyliczana będzie w 2024 roku wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne. 

Z danych GUS wynika, że średnia krajowa cena skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r. wyniosła 117,34 zł za 1 dt. 

Dla porównania, średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2023 r. wyniosła 109,97 zł za 1 dt., w II półroczu 2022 r. wyniosła 152,17 zł za 1 dt, a w I półroczu 2022 roku – 153,67 zł za 1 dt. 

Przypominamy, że zmieniły się zasady wyliczania czynszu dzierżawnego za państwową ziemię. Do tej pory był on wyliczany w oparciu o cenę pszenicy z 6 miesięcy, a teraz jest ustalany na podstawie średniej krajowej ceny skupu za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, czyli podobnie jak cena żyta na poczet podatku rolnego.

Spadł wskaźnik wykorzystywany do waloryzacji czynszu dzierżawnego

GUS ogłosił też, że  wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 89,8 (spadek cen o 10,2 proc.). Wskaźnik ten jest jest wykorzystywany do waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Kiedy KOWR może obniżyć czynsz dzierżawny?

W szczególnych przypadkach KOWR może obniżyć rolnikowi czynsz dzierżawny, jeśli gospodarz ma kłopoty z jego spłacaniem.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może:

  • odroczyć określony w umowie termin zapłaty należności,
  • rozłożyć czynsz dzierżawny na raty,
  • umorzyć czynsz dzierżawny w części lub w całości,

o ile przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.

Są to przede wszystkim zdarzenia wynikające z negatywnego działania sił przyrody, na które dzierżawca przy dołożeniu należytej staranności nie mógł mieć wpływu, takie jak: huragan, gradobicie, pożar albo którym nie mógł w żaden sposób zapobiec np. powódź, susza, wymarznięcie.

Ile wynosił czynsz dzierżawny KOWR w 2023 roku?

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszych trzech kwartałach  2023 r. wyniosła 13,1 dt pszenicy/ha. Została wyliczona na podstawie zawartych 2 603 umów dzierżawy na łączną powierzchnię  23 431  ha gruntów.

Najwyższe średnie czynsze uzyskiwano w województwach: wielkopolskim – 22,8 dt/ha, opolskim – 19,5 dt/ha i świętokrzyskim – 17,9 dt/ha.

Ziemia z KOWR dla rolników

Ponad 150 tys. ha z KOWR do rozdysponowania. Kiedy państwowa ziemia trafi do rolników?

oprac. Kamila Szałaj, na podst. GUS, KOWR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *