Duży wzrost cen ziemniaków i kolosalny spadek cen zbóż. Ceny rolnicze według GUS

GUS informuje o obniżkach cen skupu

Ceny skupu produktów rolnych zarówno w skupach, jak i na targowiskach w większości uległy ponownym obniżkom, o czym poinformował GUS w comiesięcznym zestawieniu cen skupu produktów rolnych. Tylko w stosunku do lipca ceny skupu spadły o 3,2%.

Ceny, których produktów rolnych wzrosły?

W porównaniu do lipca 2023 r. wzrostowi uległy ceny:

 • jęczmienia i kukurydzy w skupie,
 • ziemniaków na targowiskach,
 • żywca wołowego na targowiskach i w skupie.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 wzrostowi uległy następujące ceny:

 • żywca wieprzowego w skupie,
 • żywca wołowego na targowiskach,
 • ziemniaków w skupie i na targowiskach.

Ile płacono za poszczególne produkty rolne w skupie w sierpniu 2023?

Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, w sierpniu 2023 za poszczególne produkty rolne oferowano następujące stawki:

 • w skupie oferowano 1137,90 zł/t – ziemniaków, co daje wynik o 14% niższy niż w lipcu 2023 i wyższy o 29,8% od tego z lipca 2022 r.,
 • na targowiskach oferowano 2594,70 zł/t – ziemniaków, co daje wynik o 0 39,8% wyższy niż w lipcu br. i o 45,5% wyższy, niż w sierpniu 2022 r.,
 • w skupie proponowano 884,60 zł/t – pszenicy, co oznacza spadek w skali miesiąca o 5,0% oraz o 41,6% w porównaniu do sierpnia poprzedniego roku,
 • na targowiskach proponowano 1258,80 zł/t – pszenicy, co daje o 3,5% mniej niż w lipcu br. oraz o 26,25 mniej, niż w sierpniu 2022 r.,
 • w skupie rolnicy mogli otrzymać 647,70 zł/t – żyta, czyli o 5,0% mniej niż w sierpniu 2023 r. oraz o 46,4% mniej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku,
 • na targowiskach rolnicy mogli otrzymać 965,70 zł/t – żyta, co jest ceną o 6,6% mniejszą w porównaniu do lipca br. i o 25,4% mniejszą w skali roku.
 • rolnicy w sierpniu 2023 w skupie otrzymywali 10,34 zł/kg żywca wołowego, czyli o 6,1% więcej w skali miesiąca, a w skali roku mniej o 9,1%,
 • rolnicy w sierpniu 2023 na targowiskach otrzymywali 10,97 zł/kg żywca wołowego, czyli sprzedawali go drożej o 14,0% niż w lipcu 2023 r. i o 9,0 % drożej niż w sierpniu 2022 r.,
 • cena żywca wieprzowego osiągnęła w skupie poziom 8,36 zł/kg, czyli o 10,4% mniej niż w lipcu 2023 r. i o 9,8% więcej niż w sierpniu roku 2022,
 • producenci drobiu w skupie drobiu rzeźnego dostawali 5,75 zł/kg, czyli o 2,2% mniej niż przed miesiącem i mniej o 13,1% w porównaniu do sierpnia 2022 r.,
 • producenci mleka znów ponieśli starty, ponieważ w skupie za litr mleka zapłacono im 186, 76 zł/hl, czyli o 1,0% mniej niż w lipcu 2023 r. i o 21,8% mniej niż w sierpniu 2022 r.

Ceny jęczmienia, pszenżyta, owsa i kukurydzy w sierpniu 2023 r.

W sierpniu 2023 r. rolnicy za tonę jęczmienia w skupie otrzymali 915,90 zł/t, czyli o 251 zł/t mniej niż w poprzednim miesiącu i o 254 zł/t więcej, niż w analogicznym okresie 2022 r.,  natomiast na targowiskach tona pszenicy kosztowała 1167,20 zł, czyli o 210 zł więcej niż w lipcu br. i o 392 zł/t więcej niż w sierpniu 2022 r.

W sierpniu 2023 r. za tonę pszenżyta rolnicy w skupie otrzymywali 794 zł, czyli o 199 zł/t mniej niż w lipcu br. i o 195 zł/t więcej niż w sierpniu 2022 r. Natomiast na targowisku tona pszenżyta kosztowała 1084 zł, czyli o 123 zł/t więcej niż w poprzednim miesiącu i o 345 zł/t więcej, niż w sierpniu 2022 r.

W sierpniu 2023 r. za tonę owsa rolnikom w skupie płacono 764 zł, czyli o 182 zł/t mniej niż w lipcu 2023 r. i o 78 zł/t więcej niż w sierpniu 2022 r. Na targowiskach rolnicy sprzedawali owies po 1089 zł/t, czyli o 142 zł/t drożej niż w lipcu br. i o 243 zł/t drożej niż w sierpniu 2022 r.

W sierpniu 2023 r. za tonę kukurydzy w skupie rolnikom proponowano 911,70 zł, czyli mniej o 135,30 zł/t w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 262,70 zł/t więcej niż w sierpniu roku 2022. Na targowiskach rolnicy otrzymywali za tonę kukurydzy 1414,70 zł, czyli o 425,70 zł/t więcej niż w lipcu 2023 oraz o 588,70 zł/t więcej niż w sierpniu 2022.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: GUS

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *