Duży spadek cen świń w Polsce i w Niemczech. Jakie są ceny tuczników w połowie stycznia?

Ceny świń wciąż spadają

Ceny świń w Polsce nadal spadają. W nowym roku część zakładów znów obniżyła stawki – nawet o 40 gr. Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig ocenia, że obecnie ilość świń oferowanych do uboju jest dostosowana do zapotrzebowania ubojni.

Z naszej sondy (ceny pod artykułem) wynika, że ceny skupu tuczników wahają się w granicach: od 6,25 zł/kg do 7,20 zł/kg w wadze żywej. Z kolei w klasie E stawki wynoszą ok. 8,80 zł/kg. 

Natomiast z danych MRiRW wynika, że w pierwszym tygodniu 2024 r. w krajowym skupie kontynuowany był spadek cen żywca wieprzowego. W dniach 1–7.01.2024 r. zakłady monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały świnie rzeźne przeciętnie po 7,06 zł/kg, o 3 gr/kg taniej niż tydzień wcześniej. Żywiec wieprzowy był o około 6 proc. tańszy niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny świń w Niemczech spadły po raz pierwszy od kilku miesięcy

Także w Niemczech notowania tuczników na dużej giełdzie VEZG spadły, po raz pierwszy od kilku miesięcy. Stawka za tuczniki ustalona 17 stycznia jest niższa o 10 centów i wynosi 2,00 euro/kg. Będzie obowiązywała do 24 stycznia. Przeliczając na złotówki, niemieckie tuczniki wyceniane są na 8,80 zł/kg. 

– Podaż tuczników wzrasta i przekracza umiarkowane zapotrzebowanie ze strony rzeźni. Efektem są znacznie niższe ceny – komentuje Stowarzyszenie VEZG.

Czy ceny świń będą nadal spadać?

Jak informują analitycy Pekao SA, unijny rynek pozostaje pod wpływem spadku produkcji mięsa. Widać jednak pewne oznaki wyhamowania redukcji potencjału produkcyjnego w UE.

– Wskazuje na to słabnąca dynamika spadku pogłowia loch. We wrześniu ceny mięsa z UE pozostawały wyższe r/r (+12 proc.), co negatywnie wyróżniało je na tle głównych globalnych eksporterów. Wysokie ceny obniżają konkurencyjność europejskiej wieprzowiny na świecie. Słabszy popyt oraz czynniki sezonowe będą wywierały presję na osłabienie cen w pierwszej połowie 2024. Ewentualne odbicie w unijnej produkcji żywca pogłębi te spadki – oceniają bankowi eksperci.

Także zdaniem analityków ING, trzeba się przygotować na spadek cen skupu świń.

– Perspektywy na 2024 r. wiążą się z potencjalnymi obniżkami cen z uwagi na ograniczenie spadków produkcji wieprzowiny w Europie, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich miesiącach – czytamy w najnowszym raporcie rynkowym.

Jakie są aktualne ceny skupu świń w Polsce? Sonda z 12 stycznia 2024 roku (w porównaniu do cen z 22 grudnia 2023)?

Oto, jakie były ceny skupu świń w poszczególnych skupach w całej Polsce:

Kujawsko-pomorskie:

 • Kwiecińscy, Żnin – 6,25 zł/kg (spadek o 10 gr);

Lubelskie:

 • ZM Wierzejki – 6,50-7,00 zł/kg (bez zmian);

Łódzkie:

 • Złotex, Złoczew – 6,50 zł/kg (spadek o 10 gr);
 • Marciniak, Sędzimirowice – 6,40 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • Kawiks Patoki – 7,00 zł/kg (bez zmian);

Małopolskie:

 • PW Laskopol Limanowa – 7,20 zł/kg (spadek o 5 gr);

Mazowieckie:

 • ZM Mościbrody – 8,80 zł/kg wbc kl. E (spadek o 20 gr);

Podlaskie:

 • ZM Bost, Turośń Kościelna – 6,70-6,90 zł/kg (spadek o 10 gr);

Podkarpackie:

 • Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie – 7,10 zł/kg (spadek o 40 gr);

Wielkopolska:

 • Jóźwiakowski – 6,30-6,80- zł/kg (spadek o 10 gr);
 • Mróz – 8,70 zł/kg (wbc kl. E) (spadek o 30 gr);
Ceny świń

Jakie będą ceny świń w 2024 roku? Prognozy analityków

Kamila Szałaj
fot. arch.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *