Drastyczne spadki cen mleka grożą bankructwem wielu gospodarstw. Branża apeluje o pomoc

Mleczarze apelują o spotkanie z ministrem rolnictwa 

Leszek Hądzlik Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Mirosław Borowski wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w imieniu Zespołu ds. Mleczarstwa, utworzonego w ramach Porozumienia Rolniczego wystosowali do ministra rolnictwa Roberta Telusa pismo w związku z pogarszającą się sytuacją polskich producentów mleka z prośbą o spotkanie. Ich zdaniem niezbędne jest omówienie bieżącej sytuacji na rynku mleka, w kontekście dopłat do krów, otrzymanych przez 22 kraje członkowskie Unii Europejskiej, z wyłączeniem Polski, co może skutkować obniżeniem przewagi konkurencyjnej polskiego mleczarstwa na globalnym rynku.

Cena mleka spadła poniżej 1,90 zł/l. A koszt produkcji to nawet 2,10 zł/l

Zdaniem sygnatariuszy listu sytuacja gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka z miesiąca na miesiąc ulega pogorszeniu. Cena skupu mleka w Polsce spada od stycznia bieżącego roku. W lipcu spadła już poniżej 1,90 zł/l (1,88 zł/l wg GUS), ale jest wiele mniejszych mleczarni, które płacą w granicach 1,5 zł/l. Tak niskie stawki dobijają rolników, bo często nie pokrywają kosztów produkcji. Z wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że koszty produkcji mleka w gospodarstwach, w zależności od technologii, wydajności, genetyki, czy żywienia wynoszą od 1,6 zł/litr do nawet 2,1 zł/litr.

– Koszty te, nie uwzględniają kosztów inwestycji, które rolnicy, często z pomocą kredytu realizowali w ostatnich latach. W tej sytuacji wielu rolników, obserwują sytuację  zaczynaj rozważać wycofanie się z produkcji mleka i sprzedaż stad. Takie ogłoszenia już się pojawiają w prasie rolniczej  – informuje WIR.

Drastyczne spadki cen mleka grożą bankructwem wielu gospodarstw

Zdaniem wielu ekspertów niestety spadek ceny będzie odnotowywany również w kolejnych miesiącach.

– Tak drastyczne spadki cen grożą bankructwem wielu gospodarstw produkujących mleko, tym bardziej w sytuacji wysokich kosztów produkcji. Już w zeszłym roku docierały do nas sygnały, że wielu hodowców rozważa zaprzestanie produkcji, jednak wysoka cena mleka odroczyła podjęcie tej decyzji. W obecnej sytuacji, niskich cen i wysokich kosztów produkcji, wielu z nich niestety zdecyduje się na rezygnację z produkcji mleka i hodowli bydła mlecznego – czytamy w piśmie branzy mleczarskiej.

Organizacje rolnicze już na początku czerwca poparły stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące uruchomienia dopłat z budżetu krajowego do krów mlecznych, która częściowo mogłaby zrekompensować hodowcom ponoszone straty.

W odpowiedzi z lipca, ministerstwo rolnictwa w ślad za Komisją Europejską, ocenia obecną sytuację jako korektę sytuacji rynkowej, a nie kryzys. MRiRW podkreśliło wówczas:

 • skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w UE jest obecnie otwarty, jednakże nie cieszy się zainteresowaniem handlowców, gdyż bieżące ceny rynkowe tych produktów znacząco przewyższają poziom ich cen interwencyjnych,
 • zarówno państwa członkowskie UE, jak i KE, nie uważają za wskazane uruchomienie mechanizmów dopłat do prywatnego przechowywania masła, OMP i serów.

Kto wchodzi w skład Zespołu ds Mleczarstwa Porozumienia Rolniczego?

W skład Zespołu ds. Mleczarstwa Porozumienia Rolniczego wchodzą:

 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
 • Polska Izba Mleka,
 • Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich — Związek Rewizyjny,
 • Związek Polskich Przetwórców Mleka,
 • Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy,
 • Związek Pracodawców,
 • Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich,
 • Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa,
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych.

oprac. wk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *