DRAMAT pod Biłgorajem. Na rolnika przewrócił się ciągnik. 53-latek zginął na miejscu

Biłgoraj. W Olszance ciągnik przygniótł 53-latka

W trakcie wykonywania prac rolnych na nierównym terenie ciągnik, na którym przebywał mężczyzna, przewrócił się i przygniótł go. Dokładne przyczyny tego nieszczęśliwego wypadku są na razie nieznane. Natychmiast po zdarzeniu na miejscu pojawiły się straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe. Próbowano ratować 53-letniego traktorzystę, ale na to było już zbyt późno. Stwierdzono zgon poszkodowanego.

Ciągnik wywrócił się na nierównym terenie

Policja ma już wstępną hipotezę dotyczącą wypadku. Jak ustalili pracujący na miejscu mundurowi, podczas prac polowych mężczyzna nieszczęśliwie najechał ciągnikiem na bruzdę, co spowodowało przewrócenie pojazdu i przygniecenie 53-latka. Ciało traktorzysty zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

10 zasad bezpiecznej pracy w czasie żniw i w gospodarstwie

Wypadki przy pracy w polu zdarzały się i będą się zdarzać. Ryzyko jednak można zminimalizować. Jak? Policja z Kartuz podaje kilka przykładów i prostych zasad związanych z BHP.

  • dbaj o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
  • użytkuj tylko sprawne maszyny i urządzenia, wyposażone w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, w sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną,
  • przebywaj w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń,
  • prawidłowo zabezpiecz maszyn i urządzenie podczas pracy i postoju,
  • używaj maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodź i schodź z nich przodem do maszyny,
  • nie przewóź ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach,
  • odpowiednio zabezpiecz przewożone ładunki objętościowe przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu,
  • stosuj odzież roboczą przylegającą do ciała i obuwie przylegające do kostki na protektorowanej podeszwie,
  • zapewnij właściwą opiekę dzieciom, oraz wydziel dzieciom specjalne miejsce do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie,
  • stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ogranicz ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

Michał Czubak
fot. ilustrujące/arch. PSP

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *