Dramat na rynku trzody chlewnej. Ceny świń runęły nawet o 80 gr

Dramatyczny spadek cen świń

Ceny tuczników w Polsce runęły. Prawie wszytskie monitorowane przez nas zakłady mięsne obniżyły cenniki – nawet o 80 gr/kg wbc i 70 gr/kg wż. Z naszej sondy (ceny pod artykułem) wynika, że ceny skupu tuczników wahają się w granicach: od 7 zł/kg do 8 zł/kg w wadze żywej. Z kolei w klasie E stawki wynoszą ok. 9,60 zł/kg. 

–  Na rynku krajowym obserwujemy dramatyczny spadek cen płaconych za żywiec wynoszący nawet 0,60 zł/ kg w przeliczeniu na wagę poubojową. Pogarsza to opłacalność produkcji trzody chlewnej, którego najbardziej doświadczają producenci nastwieni na tucz. Jeszcze niedawno wstawiali oni prosięta po wysokich cenach, a teraz mogą uzyskać niższą zapłatę za odstawiony żywiec – wyjaśnia Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig.

Z kolei Wielkopolska Izba Rolnicza ocenia, że taka cena nie gwarantuje opłacalności producentom trzody chlewnej.

Z danych KOWR i MRiRW wynika natomiast, że na rynku krajowym wrześniowy trend wzrostu cen zakupu żywca wieprzowego uległ odwróceniu. W dniach 2–8.10.2023 r. zakłady mięsne (dane ZSRIR MRiRW) kupowały świnie rzeźne średnio po 8,15 zł/kg, o 5 gr/kg taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie cena tego żywca była o 3 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 10 proc. wyższa niż przed rokiem.

Rośnie pogłowie trzody chlewnej w Polsce, ale spada liczba stad

Na spadek cen wpływa także wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Według najnowszych danych ARiMR na dzień 30 lipca 2023 roku pogłowie wynosiło prawie 9,1 mln sztuk w porównaniu do 8,35 mln szt. z 30 marca 2023 roku. To oznacza, że wzrosło o prawie 9 proc.

Jak wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza, we wszystkich województwach wzrosło pogłowie, największy przyrost odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (13,99 proc.), jeżeli chodzi o Wielkopolskę to pogłowie zwiększyło się o 8,66 proc. 

– W tym samym czasie zmalała do 52,8 tys. liczba stad, co świadczy dobrze o kierunku zmian, czyli koncentracji pogłowia w większych gospodarstwach – ocenia WIR. 

Izba ocenia, że wzrost liczby świń jest wynikiem spadku cen zbóż. 

– Można powiedzieć, że powróciliśmy do dawnych warunków rynkowych, gdzie nie opłacało się sprzedawać zboża, tylko dodawać wartość do niego poprzez produkcję zwierzęcą – tłumaczy WIR.

W Niemczech ceny świń bez zmian

Natomiast w Niemczech po dużych obniżkach w poprzednich tygodniach, w tym tygodniu notowania tuczników na dużej giełdzie VEZG pozostały niezmienione. Stawka za tuczniki nadal wynosi 2,10 euro/kg. Będzie obowiązywała do 25 października. Przeliczając na złotówki, niemieckie tuczniki skupowane są po ok. 9,32 zł/kg.

– Po wcześniejszych znaczących obniżkach cen, w nowym tygodniu uboju ceny tuczników pozostaną na niezmienionym poziomie – wyjaśnia Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG).

Jakie są aktualne ceny skupu świń w Polsce? Sonda z 13 października 2023 roku (w porównaniu do cen z 6 października 2023)?

Oto, jakie były ceny skupu świń w poszczególnych skupach w całej Polsce:

Kujawsko-pomorskie:

 • Kwiecińscy, Żnin – 7,60 zł/kg (wzrost o 15 gr);

Lubelskie:

 • ZM Wierzejki – 7,30-7,90 zł/kg (spadek o 20-30 gr);

Łódzkie:

 • Złotex, Złoczew – 7,60 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • Marciniak, Sędzimirowice – 7,70 zł/kg (spadek o 20 gr);
 • Kawiks Patoki – 7,50 zł/kg (spadek o 70 gr);

Małopolskie:

 • PW Laskopol Limanowa – 7,30 zł/kg (bez zmian);

Mazowieckie:

 • ZM Mościbrody – 9,60 zł/kg wbc kl. E  (spadek o 80 gr);

Podlaskie:

 • ZM Bost, Turośń Kościelna – 7-7,60 zł/kg (spadek o 40-50 gr);

Podkarpackie:

 • Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie – 8 zł/kg (bez zmian);

Wielkopolska:

 • Jóźwiakowski – 7-7,6- zł/kg (spadek o 20-40 gr);
 • Mróz – 9,10 zł/kg (wbc kl. E) (spadek o 60 gr);

Kamila Szałaj
fot. arch.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *