Dożynki prezydenckie 2023. „Dzięki rolnikom przetrwaliśmy trudne momenty”

Historia Dożynek Prezydenckich w Polsce

Pierwsze Dożynki Prezydenckie odbyły się w roku 1927 w Spale, a za ich organizację był odpowiedzialny prezydent Ignacy Mościcki. Od tego czasu stanowią jeden z ważniejszych elementów sprawowania urzędu przez prezydenta. Tegoroczne dożynki już po raz 9. odbyły się z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser – Dudy.

– To są moje i mojej Małżonki przedostatnie dożynki. Ostatnie dożynki prezydenckie przez nas prowadzone będą w przyszłym roku. Ale chcę Państwa zapewnić, że do ostatniego dnia będę pilnował spraw polskiego rolnictwa. Będę pilnował spraw rozwoju Rzeczypospolitej i obszarów wiejskich tak, by na wsi zapewnione było godne życie – mówił prezydent Andrzej Duda.

Praca polskiego rolnika zapewnia żywność wszystkim Polakom

Starostami tegorocznych Dożynek Prezydenckich byli Dorota Kosowska i Jacek Kowalik, którzy na ręce prezydenta przekazali bochen chleba. Andrzej Duda w swoim przemówieniu nie szczędził pozytywnych słów, które kierował w stronę rolników. Jak podkreślał prezydent, bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce jest zasługą polskiego rolnika, dzięki któremu możliwe było przetrwanie m.in. pandemii COVID-19.

Dożynki Prezydenckie 2023

FOTO: gov.pl

Polski rolnik niesie pomoc Ukraińcom

Z przemówienia prezydenta Dudy wynikało również, że obecna sytuacja na polskim rynku zbóż jest efektem nacisków ze strony ukraińskich oligarchów i wielkich holdingów, które postawiły sobie za cel wyeksportowanie jak największej ilości ziarna do Polski. Głowa Państwa przyznała również, że ukraińscy rolnicy prowadzący mniejsze gospodarstwa nie przyczyniły się do wystąpienia tej niekomfortowej dla wszystkich sytuacji. Prezydent wyraził jednak swoją wdzięczność wobec działania polskich rolników, które opierało się na przyjmowaniu uchodźców w domach, karmieniu ich i wspieraniu na inne możliwe sposoby. Duda podkreślił, że sprzeciw rządu wobec importu zbóż był konieczny, ponieważ dotyczył on żywotnego interesu polskich rolników.

– Nie mogło się bez tej interwencji obyć, bo kwestia dotyczy żywotnego interesu naszych rolników, ogromnej części naszego społeczeństwa, niezwykle ważnej, a także, w efekcie, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tym bardziej, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to sytuacja wyłącznie czasowa, związana z wojną – stwierdził Prezydent RP Andrzej Duda.

Dożynki Prezydenckie 2023

FOTO: gov.pl

Robert Telus dziękował za miłość rolnika do ziemi

Podczas Dożynek Prezydenckich nie mogło zabraknąć ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który przywołując słowa Jana Pawła drugiego, oddał hołd polskim rolnikom, dziękując za ich miłość do ziemi. Telus przypomniał uczestnikom dożynek, że są one chwilą dziękczynienia za szczęśliwy okres zbioru plonów. W swoim wystąpieniu minister zwrócił uwagę na to, co działo się w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich miesięcy i wyraził swą wdzięczność wobec Andrzeja Dudy za wkład w poparcie pomysłów resortu rolnictwa na zmiany przepisów na korzyść rolników:

  • Konkurs na wieniec dożynkowy
  • Konkurs dla KGW

Dożynki Prezydenckie 2023

FOTO: gov.pl

Kto pojawił się na Dożynkach Prezydenckich?

Podczas uroczystości Dożynek Prezydenckich obecni byli również:

  • sekretarz Ryszard Bartosik,
  • komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski,
  • szefowie instytucji pracujący na rzecz rolnictwa,
  • przedstawiciele związków rolniczych,
  • przedstawiciele związków organicznych.

Dożynki Prezydenckie 2023

FOTO: gov.pl

oprac. Justyna Czupryniak

źródło. Gov. pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *