Dotacje na restrukturyzację małych gospodarstw i dla młodego rolnika: Kiedy startują?

Z uaktualnionego pod koniec sierpnia harmonogramu planowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Ronictwa (ARiMR) naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego 2023–2027 wynika, że w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie czterech naborów wniosków.

Premia dla młodych rolników do 29 września

30 sierpnia 2023 r. wystartował nabór wniosków na „Premie dla młodych rolników”. Nabór ma potrwać do 29 września.

O pieniądzach dla młodych rolników rozpoczynających prowadzenie działalności rolniczej można przeczytać w numerze 32 oraz w artykule: „Premia dla młodego rolnika 2023: ile pieniędzy można dostać i na co?„.

Dotacje dla rolników

Premia dla młodego rolnika 2023: ile pieniędzy można dostać i na co?

O premię mogą ubiegać się rolnicy, którzy nie ukończyli 41 lat i zamierzają przejąć gospodarstwa lub rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. Premia wynosi 200 tys. zł.

Ile dotacji można otrzymać na Rozwój małych gospodarstw?

Z najnowszego harmonogramu PROW wynika, że wnioski na „Rozwój małych gospodarstw” ARiMR będzie prowadzić od 21 września do 20 października 2023 r. To o 3 tygodnie później niż jeszcze niedawno planowała Agencja.

Szczegółowo o warunkach przyznania pomocy dla małych gospodarstw pisaliśmy w numerze 30.–31. „Tygodnika” oraz w artykule: „Dotacje na rozwój małych gospodarstw 2023: termin naboru, warunki i stawki

Mogą o nie występować osoby fizyczne i prawne posiadające gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Na inwestycje w produkcję i przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie można otrzymać 100 tys. zł.

Dla gospodarstw ekologicznych oraz rozpoczynających działalność dotyczącą wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (KŁD), tj. rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich, przewidziano 120 tys. zł.

PIENIĄDZE

Dotacje na rozwój małych gospodarstw 2023: termin naboru, warunki i stawki

Wkrótce ruszą dotacje na bioasekurację i na grupy producentów

Od 7 września do 6 października br. potrwa nabór wniosków na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”. Z kolei 4 września wystartuje nabór o wsparcie na „Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych”, który potrwa do 3 października br.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *