Dopłaty do wymiany dachu 2023/2024. Co się zmieniło? Kto odbierze azbest od rolnika?

Dopłaty do wymiany dachu: nowy nabór staruje 15 grudnia

Od 15 grudnia 2023 do 12 stycznia 2024 roku rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty do wymiany dachu z eternitem. To kolejna edycja popularnego wśród rolników programu wymiany dachów z eternitem. W poprzedniej wnioski złożyło ponad 47 tys. gospodarstw.

Dopłaty do wymiany dachu 2023/2024: jakie są zmiany w nowym naborze?

Resort rolnictwa wprowadził kilka uproszczeń w ubieganiu się o dopłaty do wymiany dachu. Są to m.in.:

  • umożliwienie wymiany pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich,
  • zmniejszenie liczby załączników do wniosku,
  • wydłużenie terminu dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni,
  • wprowadzenie ponowne (bardziej precyzyjne) powiadomienia SMS wysyłane do wnioskodawców, m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

To dobra wiadomość dla rolników, ale obawiają się oni technicznych problemów ze złożeniem wniosku. Taka sytuacja miała miejsce podczas pierwszego naboru. Wiceminister rolnictwa, Rafał Romanowski, w piśmie do Izb Rolniczych zapewnia jednak, że było to związane bezpośrednio z ogromną ilością wniosków złożonych w ostatnich dniach naboru. Od tego czasu system został usprawniony.

– Niemniej, ze względu na ewentualne uniknięcie spowolnienia systemu w ramach kolejnego naboru warto zachęcać rolników do składania wniosków już od pierwszego dnia naboru – napisał Romanowski.

Dopłaty do wymianu dachu tylko dla właściciela nieruchomości

Rolnicy oczekują jednak nie tylko sprawnego systemu, ale także kolejnych ułatwień. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował m.in. o to, by pozytywnie były rozpatrywane wnioski w przypadku, kiedy właścicielem działki oraz budynku jest jeden z małżonków, natomiast numer producenta posiada drugi małżonek.

W odpowiedzi Romanowski poinformował, że kwestia ta była poddana szczegółowym analizom.

– W ich wyniku ustalono, że o dofinansowanie powinien starać się właściciel nieruchomości, biorąc pod uwagę specyficzny charakter inwestycji, który wpływa istotnie na zmianę wyglądu zewnętrznego budynków w gospodarstwie i oddziałuje na zdrowie mieszkańców – zaznaczył wiceminister.

Jak i kiedy rolnik może poprawić wniosek o dopłaty do dachu?

Izby rolnicze zaapelowały także o wprowadzenie możliwości poprawiania wniosku i złożonych do niego załączników. Romanowski poinformował, że rolnik może dowolnie, w trybie roboczym, korygować wniosek i dołączać załączniki do momentu wysłania ich w systemie do ARiMR. Ponadto, w przypadku pojawienia się wątpliwości ARiMR w trakcie rozpatrywania złożonego wniosku, wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub załączników, lub złożenia wyjaśnień. Umożliwia to wnioskodawcy poprawienie swojego wniosku już po jego złożeniu.

Urzędy odbiorą azbest od rolnika 

Rolnicy domagają się także zabezpieczenia środków na odbiór eternitu z gospodarstw. Romanowski zapewnił, że resort współpracuje w tym zakresie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Azbest od rolnika odbiorą jednostki samorządu terytorialnego.

– W wyniku ustaleń podjętych przez MRiRW i NFOŚiGW rozszerzono zakres „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” o dofinansowanie odbioru i utylizacji pokryć dachowych z azbestu, które zostały zdemontowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Budżet na odbiór i utylizację tych pokryć dachowych wynosi do 200 mln zł na lata 2023-2027 i ma zapewnić zagospodarowanie ok. 330 tys. ton eternitu – zaznaczył Romanowski.

Ile wyniesie dopłata do wymiany dachu?

W naborze, który rozpocznie się 15 grudnia, rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dachu w wysokości 40 zł do 1 mkw. pokrycia. Dotacja jest limitowana do 500 mkw. To oznacza, że maksymalna kwota wsparcia wyniesie 20 tys. zł.

Całkowita kwota przeznaczona na dopłaty wynosi 250 milionów zł (w poprzednim naborze było to prawie 600 mln zł). O pomoc mogą ubiegać się tylko ci rolnicy, którzy nie skorzystali z dofinansowania w I naborze.  

Dopłaty do wymiany dachu z azbestem: rolnikom wypłacono 10 proc.

Wielu rolników może się zdziwić, że ministerstwo uruchamia kolejny nabór, choć z poprzedniego praktycznie nikt nie dostał jeszcze pieniędzy. Z danych udostępnionych przez MRiRW wynika, że do 22 października 2023 r. tylko 31 821 wniosków na kwotę 400 mln zł zostało rozpatrzonych pozytywnie. Na razie ARiMR wystawiła zlecenia wypłat środków, w tym zaliczek, na kwotę łączną ok. 61,42 mln zł, czyli raptem 10 proc. budżetu programu.

Wiceminister Romanowski tę długotrwałą procedurę przyznawania dopłat tłumaczy tym, że zainteresowanie wsparciem znacznie przekroczyło oczekiwania zarówno MRiRW, jak i ARiMR. Na opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków wpływ miał mieć wpływ także konflikt zbrojny w Ukrainie i nakładające się w tym czasie nabory wniosków o inne dopłaty i inwestycje.  

– Wpływ na długotrwałość procedury oceniania wniosków miała również potrzeba wzywania wnioskodawców do wyjaśnień z uwagi na liczne rozbieżności w składanej dokumentacji oraz konieczność dokonywania uzupełnień do wniosku w związku z brakiem wymaganych załączników – dodaje Romanowski w odpowiedzi na interpelację posłów KO.

Przypomnijmy. W I naborze za usunięcie azbestu z dachu rolnik mógł otrzymać do 20 tys. zł. Wtedy wnioski o to wsparcie złożyło ok. 47 tys. rolników na łączną kwotę prawie 600 mln zł. 

Weź pieniądze na wymianę eternitu

Dofinansowanie do wymiany dachu dla rolników: jakie warunki, stawki i terminy?

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *