Dopłaty do silosów: rząd zaskakuje! Daje rolnikom jeszcze więcej czasu na budowę

KPO – terminy się rozjeżdżają

Dotacje na silosy i wymianę dachu: przepisy tak zawiłe, że rolnicy boją się utraty pomocy

Ministerstwo rolnictwa wydłuża termin budowy silosów do 30 kwietnia 2025 r.

Rolnicy od miesięcy apelowali o wydłużenie terminu budowy i montażu silosów zbożowych, które były objęte dopłatami z ARiMR w ramach KPO. Prośbę uzasadniali przede wszystkim trwającym kryzysem na rynku zbóż i rzepaku. 

Ministerstwo rolnictwa niedawno informowało, że wydłuża termin budowy i montażu silosów zbożowych do 31 października 2024 r. Ale dla rolników ten czas był za krótki, więc resort postanowił dać im kolejne pół roku. Dlaczego? Bo są duże problemy z dostawcami silosów, głównie w zakresie terminowej realizacji zamówień. Są też spore opóźnienia po stronie ekip montażowych. Resort rolnictwa ocenia, że jest to związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem na tego typu infrastrukturę magazynową, w związku z dużymi zapasami zbóż na rynku.

– Głównym celem zmiany ww. rozporządzenia jest wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia przez rolników z 31 października 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. Ograniczy to ryzyko niezrealizowania w terminie przez ostatecznych odbiorców wsparcia projektów w zakresie infrastruktury magazynowej, tj. zakupu lub montażu nowego silosa – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. 

Dopłaty do silosów: bez ograniczenia do 12 miesięcy 

Resort rolnictwa usuwa również ograniczenie w zakresie czasu trwania przedsięwzięcia. Wcześniej było to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

– Przedsięwzięcie objęte wsparciem, może zostać zrealizowane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i po upływie terminu realizacji tego przedsięwzięcia określonego w umowie o objęcie tym wsparciem lecz przed upływem 30 kwietnia 2025 r. – wyjaśnia ministerstwo w uzasadnieniu.

Dodatkowo, koszty poniesione przez wnioskodawcę w terminie do 30 kwietnia 2025 r. uznaje się za koszty kwalifikowalne.

Czy rolnik musi zawierać aneks do umowy z ARiMR?

Zmiana ta nie spowoduje prawdopodobnie konieczności zawierania aneksu do umowy, którą rolnik podpisał z ARiMR. Zapytaliśmy o to ministerstwo rolnictwa. 

Jakie stawki dopłat do zakupu silosu zbożowego?

ARiMR prowadziła nabór wniosków o dopłaty do budowy silosów w od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. Młody rolnik mógł otrzymać 60 proc. refundacji kosztów zakupu i montażu, a pozostali wnioskodawcy do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

  • dla młodego rolnika – 60 000 zł,
  • dla pozostałych wnioskodawców – 50 000 zł.
Miała być dopłata do silosu, ale nie będzie

Dopłaty do silosów: rolnik wydał 50 tys. zł, ale ARiMR nie przyznała mu pomocy

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *