Dopłaty bezpośrednie: rolnicy dostają niskie zaliczki. Jak ARiMR to tłumaczy?

ARiMR wypłaca zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich

Do 30 listopada ARiMR wypłaca rolnikom zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. W ramach tegorocznej kampanii są one przelewane w wysokości do 70 proc., a z tytułu płatności ONW w wysokości do 85 proc. 

Rolnicy dostają dużo niższe zaliczki niż rok temu. „W tamtym roku 26 tys. zł, w tym 12 tys. zł”

Rolnicy nie mają jednak powodów do radości, bo na ich konta wpływa dużo mniej pieniędzy niż rok temu. Do 14 listopada 2022 r. ARiMR przekazała rolnikom 11,43 mld zł, a w tym roku tylko 7,5 mld zł, czyli o 35 proc. mniej. Jeśli wziąć pod uwagę same płatności bezpośrednie bez ONW, to dokładnie rok temu 1,13 mln rolników otrzymało ponad 9,68 mld zł zaliczek. W tym roku do 1,08 mln beneficjentów trafiło jedynie 6,47 mld zł. 

– W tamtym roku 27 października ARiMR przelała nam ponad 26 tys. zł tytułem zaliczek na poczet płatności. W tym roku, też 27 października otrzymaliśmy 12 tys. zł. Jesteśmy niemile zaskoczeni, bo różnica jest ogromna – mówi nam pani Danuta, nasza Czytelniczka i rolniczka z woj. mazowieckiego.

Jednym z powodów niższych przelewów jest fakt, że ARiMR nie wypłaca zaliczek za ekoschematy. Dlaczego? Bo wciąż nie ma stawek ekoschematów ​w polskiej walucie. Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że dopłaty w ramach ekoschematów będą wypłacane dopiero z końcowymi płatnościami bezpośrednimi. Ale to wciąż nie tłumaczy tak dużych różnic w przelewach, bo przecież na ekoschematy przeznaczono 25 proc. budżetu dopłat, a nie 35 proc. 

Jak ARiMR tłumaczy niższe zaliczki dopłat bezpośrednich?

Zapytaliśmy więc ministerstwo rolnictwa i ARiMR, dlaczego rolnicy dostają mniejsze zaliczki. W odpowiedzi obie instytucje poinformowały, że jest to związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej i koniecznością przeprowadzenia kontroli administracyjnych (kontrolom administracyjnym poddaje się wszystkie wnioski; nie są to kontrole na miejscu​).

Poniżej publikujemy całą odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od ministerstwa rolnictwa i ARiMR.

„Uprzejmie informujemy, że podczas porównywania poziomu realizacji zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 r. z poziomem w latach ubiegłych należy w szczególności mieć na uwadze, że w związku z reformą Wspólnej Polityki Rolnej od 2023 r. wsparcie przyznawane jest na podstawie nowych przepisów Unii Europejskiej, które wprowadziły nowe rodzaje wsparcia oraz nowe wymogi, do których musiał zostać dostosowany system informatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nadal warunkiem niezbędnym do realizacji zaliczek jest przeprowadzenie kontroli administracyjnych przez ARiMR. Jednak niektóre warunki mogą być sprawdzone w terminie późniejszym niż termin realizacji zaliczek wynikający z przepisów UE (od 16 października do 30 listopada roku złożenia wniosku).

Powyższe wpłynęło na zakres zaliczek, czyli listę płatności, w ramach których wypłacane są zaliczki oraz tempo ich realizacji w porównaniu do roku ubiegłego.

Niemniej jednak, zaliczki realizowane są sukcesywnie i ARiMR dokłada wszelkich starań, aby ich realizacja przebiegała sprawnie. Do dnia 14 listopada 2023 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich za 2023 r. zostały naliczone dla ok. 1,18 mln rolników (94,91 proc. rolników składających wnioski) na kwotę ponad 7,65 mld zł. W przypadku płatności ONW zaliczki zostały naliczone dla 726,8 tys. rolników (93,14 proc. rolników składających wnioski) na kwotę ponad 1,067 mld zł”.

Dopłaty bezpośrednie 2023

Dopłaty bezpośrednie: 200 tys. rolników wciąż bez zaliczek. Kiedy ARiMR je wypłaci?

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *