Dopłaty bezpośrednie: ministerstwo podało STAWKI ekoschematów

Rolnicy od miesięcy czekają na stawki ekoschematów. Ministerstwo rolnictwa i ARiMR zwlekały z ogłoszeniem wysokości tych płatności, z uwagi na opóźnienia w liczeniu powierzchni i liczby zwierząt zadeklarowanych. Poza tym okazało się, że zapotrzebowanie na ekoschematy przekroczyło budżet o 30 proc.

Jakie są stawki za ekoschematy?

Dopiero dziś ministerstwo rolnictwa opublikowało projekt rozporzadzenia ws. stawek ekoschematów, które będą wypłacane w ramach dopłat bezpośrednich za 2023 rok.

  • Stawka płatności do obszarów z roślinami miododajnymi wynosi 1240,76 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  • Stawka płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi wynosi 103,56 zł za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki służącej zwiększeniu sekwestracji węgla w glebie i poprawie zarządzania składnikami odżywczymi na obszarze zatwierdzonym do tej płatności.
  • Stawka płatności do integrowanej produkcji roślin wynosi 1346,40 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  • Stawka płatności do biologicznej ochrony upraw wynosi 414,29 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
  • Stawka płatności do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych wynosi 291,05 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Nie ma jeszcze stawek za dobrostan zwierząt. 

​Stawki za ekoschematy jednak nie są niższe

Okazuje się jednak, że stawki te nie różnią się mocno od proponowanych wcześniej przez ministerstwo. Przypomnijmy, że pierwotnie 1 punkt w Ekoschemacie Dobrostan zwierząt i Rolnictwo węglowe miał stanowić równowartość 22,47 euro (104 zł przy kursie euro z 30 września 2023 rok, który wynosił 4,6283 zł). Rolnik, który zdecydował się na obszary z roślinami miododajnymi miał otrzymać 269,21 euro/ha (1246 zł). Z kolei za ​retencjonowanie wody na TUZ miało być 63,15 euro/ha (292 zł), za Integrowaną Produkcję Roślin: 292,13 euro/ha (1352 zł), a za biologiczną ochronę upraw: 89,89 euro/ha (416 zł).

Na ekoschematy zabrakło 750 mln zł. Ministerstwo przesuwa pieniądze m.in. z dobrostanu zwierząt

W uzasadnieniu do rozporządzenia ministerstwo rolnictwa zaznacza, że w planie dla kampanii 2023 r., przyjęto łączną powierzchnię 10 515 900 ha na ekoschematy obszarowe (wraz z praktykami ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi), dla której założono orientacyjną pulę środków w łącznej wysokości 602,1 mln euro.

Ale, jak zaznacza ministerstwo, ponieważ na tej samej powierzchni mógł być realizowany więcej niż jeden ekoschemat, łączna deklarowana powierzchnia pod ekoschematami obszarowymi w kampanii 2023 r. obejmuje obszar ponad 11 mln ha, co stanowi ok. 105% w odniesieniu do powierzchni prognozowanej w Planie.

– Niemniej jednak ww. powierzchnia przy założeniu utrzymania planowanych stawek, przekładałaby się na wykorzystanie budżetu w wysokości ok. 127% w odniesieniu do budżetu planowanego na realizację ekoschematów obszarowych w kampanii 2023 r. – tłumaczy resort.

Dlatego aby możliwa była realizacja płatności w ramach ekoschematów obszarowych po stawkach planowanych, należy na ten cel zapewnić dodatkowo ok. 161,3 mln euro, czyli 748 mln zł. Resort rolnictwa dokonał więc pewnych przesunięć w puli środków na dopłaty bezpośrednie i płatności dla małych gospodarstw. Ministerstwo uzupełni też budżet ekoschematów obszarowych pieniędzmi z ekoschematu Dobrostan zwierząt.

– Z dostępnych danych ARiMR wynika, że potrzeby budżetowe dla ekoschematu Dobrostan zwierząt są niższe i istnieje duże ryzyko, że w przypadku niezastosowania redukcji dla tego ekoschematu budżet nie zostałby wykorzystany w 100%. Oznacza to przeniesienie na ekoschematy obszarowe ok. 61,3 mln euro, czyli 283, 6 mln zł ze środków z ekoschematu Dobrostan zwierząt – tłumaczy MRiRW.

W wyniku zaproponowanych przesunięć środków, budżet na ekoschematy obszarowe wyniesie 760,3 mln euro, czyli 3,5 mld zł. 

Ekoschematy powierzchniowe w marcu, dobrostan zwierząt dopiero w połowie kwietnia

Niestety, rolnicy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Pierwsze pieniądze z ekoschematów powierzchniowych wpłyną na ich konta najwcześniej w marcu. Decyzje będą wydawane dopiero od 26 lutego. Dużo dłużej na przelew poczekają hodowcy. Za dobrostan ARiMR rozpocznie wypłaty dopiero w połowie kwietnia.

– Od marca dla 340 tys. rolnikom, którzy deklarowali płatności do ekoschematów powierzchniowych będą wypłacane środki na konta. Natomiast 94 tys. rolnikom, którzy deklarowali ekoschematy związane z dobrostanem, płatności będą wypłacane od połowy kwietnia – tłumaczył wiceprezes ARiMR Leszek Szymański.  

Do kiedy ARiMR ma czas na wypłatę dopłaty bezpośrednich i ekoschematów?

Termin na wydanie decyzji, zgodnie z ustawą o planie strategicznym, upływa w dniu 31 maja 2024 r, a termin realizacji płatności upływa w dniu 30 czerwca 2024 r. 

Jakie są stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok?

2 października minister rolnictwa opublikował także stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Znajdziesz je w poniższym artykule:

Stawki dopłat bezpośrednich 2023

Dopłaty bezpośrednie 2023: znamy oficjalne STAWKI

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *