Dopłaty bezpośrednie i ekoschematy: 100 tys. rolników dostanie pieniądze najwcześniej za dwa miesiące

Opóźnienia w wypłacie dopłat bezpośrednich. „Na to trzeba miesięcy”

Rolnicy od miesięcy czekają na pieniądze z ekoschematów i końcowe dopłaty bezpośrednie. Tymczasem wciąż są poważne trudności, które utrudniają wypłatę wsparcia.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował podczas dzisiejszego spotkania z organizacjami rolniczymi, że opóźnienia te wynikają z błędów i zaniechań poprzedniej ekipy.

– Tego się nie da nadrobić w ciągu paru tygodni. Na to trzeba miesięcy – podkreślił.

Także Leszek Szymański, wiceprezes ARiMR potwierdził, że brak wypłaty dopłat wynika „z zaszłości i podjętych decyzji przy wypłacaniu zaliczek w ramach płatności bezpośrednich”.

– W tym roku zostały wypłacone zaliczki do płatności bezpośrednich nie ujmujące płatności PROW,  płatności do gospodarstw ekologicznych i ekoschematów. W związku z tym wypłacona kwota była mniejsza, a rolnicy otrzymali o wiele niższe zaliczki niż w poprzednich latach – podkreślił.

Wiceprezes ARiMR: nadganiamy pracę, którą w ARiMR należy wykonać

Szymański poinformował, że obecnie trwają prace nad przyspieszeniem dopłat.

– Obecnie nadganiamy pracę, którą w ARiMR należy wykonać. Trzeba było dostosować system informatyczny do możliwości wypłacenia środków. Tak naprawdę przyspieszając pracę nad budową systemu informatycznego i wdrażając nowe komponenty, dopiero możemy wypłacać te środki dla rolników – podkreślił.

Pracownicy ARiMR: obecnie największym problemem jest realizacja płatności obszarowych

Także pracownicy ARiMR w piśmie przesłanym 5 lutego do prezesa ARiMR Wojciecha Legawca zwracają uwagę, że największym problemem, z jakim boryka się obecnie Agencja to realizacja płatności obszarowych. Nie wróży to szybkiego tempa już i tak mocno spóźnionych wypłat.

Ekoschematy powierzchniowe w marcu, dobrostan zwierząt dopiero w połowie kwietnia

Niestety, rolnicy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Pierwsze pieniądze z ekoschematów powierzchniowych wpłyną na ich konta najwcześniej w marcu. Decyzje będą wydawane dopiero od 26 lutego. Dużo dłużej na przelew poczekają hodowcy. Za dobrostan ARiMR rozpocznie wypłaty dopiero w połowie kwietnia.

– Od marca dla 340 tys. rolnikom, którzy deklarowali płatności do ekoschematów powierzchniowych będą wypłacane środki na konta. Natomiast 94 tys. rolnikom, którzy deklarowali ekoschematy związane z dobrostanem, płatności będą wypłacane od połowy kwietnia – tłumaczył Szymański.  

Wiceminister Krajewski obiecuje przyspieszenie wypłaty dopłat dla rolników

Obecny na spotkaniu wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnił, że dokłada starań, by przyspieszyć wypłaty dopłat.

– Bardzo poważnie traktujemy rolników. Będę robił wszystko, żeby jak najszybciej te dopłaty popłynęły do rolników – powiedział.

Brakuje pieniędzy na ekoschematy

Ale opóźnienia w wypłacie płatności to nie jedyny problem. Okazuje się bowiem, że zapotrzebowanie na pieniądze z ekoschematów znacznie przekracza budżet. 

– Zapotrzebowanie na kasę jest 30 procent większe niż możliwości. A nie mamy możliwości przesunięcia na to. Więc trwa teraz liczenie, w jaki sposób podzielić kasę na punkty, aby były jak najbliżej do tych wstępnie planowanych i wnioskowanych przez rolników stawek – zaznaczył pod koniec stycznia wiceminister rolnictwa Adam Nowak.

​Siekierski: rolnicy otrzymają mniejsze o 30 proc. dopłaty bezpośrednie

O tym, że polscy rolnicy otrzymają dużo niższe dopłaty bezpośrednio mówił też kilka tygodni temu minister rolnictwa Czesław Siekierski. Zaznaczył, że rolnicy otrzymają o 30 proc. niższe dopłaty, a realizacja narzuconych ekoschematów jest dużym obciążeniem administracyjnym.

Trwają kontrole ARiMR

Prezes Izb Rolniczych: połowa rolników może nie dostać dopłat do ekoschematów

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *