Dopłaty bezpośrednie 2023: Jakie ekoschematy najczęściej wybierają polscy rolnicy?

ARiMR przyjmowała wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok od marca do czerwca

30 czerwca ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Do Agencji wpłynęło około 1,23 mln wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok. W tym roku po raz pierwszy rolnicy wnioskowali o płatności związane z realizacją ekoschematów.

Rolnictwo węglowe najczęściej wybieranym ekoschematem przez polskich rolników

Z danych, jakie ARiMR przesłała „Tygodnikowi Poradnikowi Rolniczemu”, wynika, że największym zainteresowaniem wśród rolników cieszyło się „Rolnictwo węglowe”. Łącznie zawnioskowało o nie ponad 423 tys. rolników, z czego najwięcej w województwach mazowieckim i lubelskim, tj. po ponad 58 tys. w każdym z nich. Z dużym zainteresowaniem ten ekoschemat spotkał się także w województwie wielkopolskim (44,6 tys. wniosków) i łódzkim (41,4 tys. wniosków). O dopłaty z tego tytułu zawnioskowało najmniej rolników (niespełna 6 tys.) z województwa lubuskiego.

Jednaą z praktyk w ramach „Rolnictwa węglowego” jest wymieszanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji

FOTO: Magdalena Szymańska

Ponad 90 tys. wniosków na ekoschemat „Dobrostan zwierząt”

Na drugim miejscu znalazł się ekoschemat „Dobrostan zwierząt”, o który wnioskowało około 90,3 tys. rolników. Przodują tutaj rolnicy z Mazowsza, Podlasia i Wielkopolski, co zapewne jest związane z intensywnością hodowali bydła w tych rejonach. W województwie podlaskim o dopłaty dobrostanowe ubiega się ponad 18,7 tys. rolników, w Mazowieckiem – ponad 14,2 tys., a w województwie wielkopolskim – około 11 tys. rolników.

Jakie jest zainetresowaniem pozostałymi ekoschematami?

Około 15,7 tys. rolników złożyło wnioski w ramach ekoschematu „Retencjonowanie wody na TUZ”, z czego najwięcej na Podlasiu i Lubelszczyźnie. O dopłaty z tytułu stosowania „Integrowanej produkcji roślin” ubiega się ponad 6,3 tys. rolników. Na realizację ekoschematu „Obszary z roślinami miododajnymi” zdecydowało się około 5,2 tys. rolników, z czego najwięcej w województwie mazowieckim. Z najmniejszym zainteresowaniem spotkał się ekoschemat „Biologiczna uprawa roślin”.

Ekoschematy 2023 wg województw

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

1/3 rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie zamierza realizować ekoschematy

Z agencyjnych statystyk wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się około 35% wnioskujących.

Jeszcze można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie, ale ARiMR potrąci wysokość płatności za opóźnienie

Kto nie zdążył złożyć wniosku o dopłaty w terminie, może to jeszcze zrobić do 25 lipca, ale za każdy dzień opóźnienia należne dopłaty będą obniżane o 1%. Według obecnych przepisów zmiany do złożonych do 30 czerwca wniosków można składać bez żadnych sankcji finansowych do 17 lipca, a z sankcjami również do 25 lipca.

W tych terminach nie uwzględniono jednak zapowiadanych zmian w dopłatach dla małych gospodarstwach oraz w ekoschemacie „Rolnictwo węglowe”, które czekają na zgodę Komisji Europejskiej i mają być wprowadzane dopiero w sierpniu.

Zmiany w dopłatach bezpośrednich

Dopłata ryczałtowa wyższa od dwóch najczęstszych dopłat bezpośrednich. Komu to się opłaci?

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *