Dopłaty bezpośrednie 2023: ARiMR rozpoczyna wypłatę ZALICZEK. Co z ekoschematami?

Zaliczki dopłat bezpośrednich: ilu rolników dostanie pieniądze w pierwszej kolejności?

16 października ARiMR rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Ponieważ sytuacja w rolnictwie jest wyjątkowo trudna, rolnicy otrzymają wyższe zaliczki – do 70 proc., a na poczet ONW – do 85 proc. 

Do 13 października 2023 r. ARiMR naliczyła zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich dla ponad 462 tys. rolników na kwotę 1,774 mld zł. Z kolei zaliczki w ramach płatności ONW są przygotowane do wypłaty dla 287 tys. rolników na kwotę 302,2 mln zł.

– Dla pozostałych rolników proces naliczania płatności zaliczkowych jest w toku – tłumaczy ARiMR.

Do jakich płatności bezpośrednich rolnicy dostaną zaliczki? Co z ekoschematami?

Zaliczki będą wypłacane z tytułu dopłat bezpośrednich oraz ekoschematów obszarowych. Nie będzie natomiast zaliczek w ramach ekoschematu Dobrostanu zwierząt. Nie wiadomo też, ile rolnicy dostaną pieniędzy z ekoschematów, bo ministerstwo rolnictwa wciąż nie opublikowało stawek tych płatności.

Dokładnie rolnicy otrzymają zaliczki z tytułu:

  • podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników, płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją, płatności w ramach ekoschematów (tzw. powierzchniowych): do obszarów z roślinami miododajnymi, do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, do integrowanej produkcji roślin, do biologicznej ochrony upraw, do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;
  • przejściowego wsparcia krajowego: uzupełniającej płatności podstawowej i płatności niezwiązanej do tytoniu;
  • płatności ONW.
  • zaliczki będą również realizowane z tytułu płatności dla małych gospodarstw.

Dlaczego nie będzie zaliczek za Dobrostan zwierząt?

Zaliczkami objęte będą zatem wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich z wyjątkiem płatności w ramach ekoschematu Dobrostanu zwierząt. Dlaczego?

– Zaliczki z tytułu ww. płatności nie będą realizowane z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia kontroli administracyjnych w ich zakresie w terminie pozwalającym na wypłatę zaliczek. Dane potrzebne do obliczenia wysokości stawek dla ekoschematu Dobrostan zwierząt w odniesieniu do liczby zwierząt kwalifikujących się do objęcia pomocą będą dostępne w późniejszych terminach – tłumaczy ministerstwo rolnictwa.

ARiMR: zaliczki otrzymają także rolnicy wytypowani do kontroli na miejscu

ARiMR poinformowała, że zaliczki otrzymają rolnicy spełniający warunki kwalifikowalności, a także ci wytypowani do kontroli na miejscu. To bardzo duża zmiana w stosunku do lat ubiegłych. Do tej pory zaliczki wypłacano tylko tym rolnikom, którzy nie podlegali w danym roku kontrolom. To budziło niezadowolenie rolników i poczucie niesprawiedliwego traktowania. Dlatago izby rolnicze od lat domagały się, by zaliczki dawać wszystkim rolnikom, a dopiero po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji wykonać końcowe rozliczenie. Także ministerstwo rolnictwa zawnioskowało w maju br. do Komisji Europejskiej, by wszyscy polscy rolnicy mogli otrzymać zaliczkę na poczet dopłat bezpośrednich. 

– Należy także umożliwić wypłatę zaliczek pomimo niezakończonych kontroli na miejscu. Obowiązujące rozwiązania są krzywdzące dla znacznej części rolników, którzy zostaną wykluczeni z zaliczek ze względu na kontrole na miejscu. Pierwsze płatności otrzymują oni dopiero po zakończeniu kontroli – mówiła przedstawicielka MRiRW podczas unijnego posiedzenia ministrów rolnictwa.

MRiRW: zaliczki dopłat bezpośrednich będą wypłacane w miarę dostępności środków

Resort rolnictwa ma czas na wypłatę zaliczek do 1 grudnia 2023 roku. Zastrzega, że zaliczki będą wypłacane systematycznie w miarę dostępności środków na ten cel. Od 1 grudnia rozpocznie się wypłata reszty płatności.

W tegorocznej kampanii do ARiMR wpłynęło ok. 1,24 mln wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich.

A jakie są STAWKI dopłat bezpośrednich w złotówkach? Sprawdź TUTAJ

Stawki dopłat bezpośrednich 2023

Dopłaty bezpośrednie 2023: znamy oficjalne STAWKI

Stawki dopłat bezpośrednich 2023

Dopłaty bezpośrednie za 2023 DUŻO niższe niż przed rokiem. Sprawdź, o ile

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *