Dlaczego wilki polują na jałówki zamiast na jelenie?

Dlaczego wilki zakradają się do gospodarstw rolnych?

– W Polsce, ale również w innych rejonach Europy, wilki powracają do ekosystemów, w których kiedyś bytowały. Człowiek doprowadził do ich eksterminacji. Populacje wilków zwiększają się dzięki temu, że znajdują się pod ścisłą ochroną. Ludzie na nowo muszą nauczyć się żyć i gospodarować z poszanowaniem ich bliskiej obecności. Szczególnie młode zwierzęta poszukują nowych terytoriów. Można je wtedy spotkać w nietypowych lokalizacjach, np. w pobliżu osiedli i gospodarstw rolnych. Problem pojawia się wtedy, kiedy zwierzęta hodowlane są łatwiejsze do upolowania niż ich naturalne ofiary w lesie. Stąd też biorą się kłopoty.

Dlaczego wilki atakują zwierzęta hodowlane?

Wilki to zwierzęta, które wykazują cechy oportunistyczne. Przystosowują się więc do okoliczności dla doraźnych korzyści. To dlatego udają się do miejsc, w których mogą łatwo znaleźć pożywienie. Ogólnie rzecz ujmując, wilki unikają ludzi i osiedli tak bardzo, jak tylko mogą, jednak gdy w pobliżu wiosek jest dla nich łatwiejsze do zdobycia pożywienie, będą się tam udawać. Podstawę pokarmu wilków w Polsce, jak i innych rejonach Europy, stanowią ssaki kopytne. Głównymi ofiarami wilków są  jelenie, dziki i sarny. Kiedy dostępna jest wystarczająca liczba odpowiednich zwierząt, wilki skupiają się na polowaniu na nie. Kiedy jednak zwierzęta hodowlane są łatwiej dostępne, zamiast na dzikiej zwierzynie wilki skupiają się na nich.

Projekty prof. Driesa Kuijpera:

Profesor Dries Kuijper realizował szereg projektów badawczych, m.in. „Czy wilki tracą strach przed ludźmi? Zmiany w zachowaniu wilków i ich konsekwencje dla gatunków ofiar w krajobrazach zdominowanych przez człowieka” oraz „Czy wilki regulują zachowania, rozmieszczenia przestrzenne i aktywność zespołu drapieżników drugiego rzędu w antropogenicznym krajobrazie Polski?”, których był kierownikiem.

Dlaczego wilki przestały odczuwać strach przed ludźmi? Znane są przypadki wtargnięcia wilków do obiektów inwentarskich.

Często myślimy, że kiedy widzimy wilki w pobliżu ludzkich siedzib, oznacza to, że wilki tracą strach przed ludźmi. Jednak z naukowego punktu widzenia nie ma dowodów na to, że tak się dzieje, a wręcz odwrotnie. Wilki w całej Europie unikają ludzi i ich osiedli. Młode wilki opuszczają wilcze stada swoich rodziców i eksplorują nowe obszary. Muszą sobie radzić same. Zanim stworzą watahę, częściej polują np. na łatwe do złapania bydło.

Wilki atakują zwierzęta hodowlane. Czy oznacza to, że została przez nie zredukowana populacja dzikich zwierząt?

– Wilki na ogół nie mają dużego wpływu na zmniejszenie liczby dzikich ofiar. To robią ludzie. Problem polega na tym, że polujemy za dużo. Większa liczba ataków wilków na zwierzęta gospodarskie może oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze, wspomnianą niewielką liczebność naturalnych dzikich ofiar. Po drugie, gdy zwierzęta gospodarskie nie są odpowiednio chronione, wilki mogą również nauczyć się je atakować. Jeśli więc chcemy zapobiec atakom na zwierzęta gospodarskie, musimy zrobić dwie rzeczy: po pierwsze, upewnić się, że jest wystarczająca liczba dostępnych dzikich ofiar, po drugie – chronić zwierzęta gospodarskie.

ATAK WILKÓW

Wataha wilków zagryzła połowę z ponad 100 stada owiec

Jak rolnicy mogą bronić się przed atakiem wilków?

– Na szczęście istnieje bogata wiedza na temat ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami. Na przykład w górach, gdzie występują stada owiec, pasterze i psy pilnujące bardzo skutecznie zapobiegają atakom. Na zwykłych pastwiskach (jak na przykład w powiecie mrągowskim) ogrodzenia elektryczne mogą okazać się skuteczne. Ogrodzenie powinno mieć minimalną wysokość 120 cm i składać się z nawet trzech przewodów. Dobrze skonstruowany pastuch elektryczny może zapewnić niemal stuprocentową ochronę przed wilkami. Wykazało to kilka badań. Wilki są bardzo mądrymi zwierzętami i szybko się uczą. Kiedy w płocie pojawią się dziury lub prąd nie przepływa prawidłowo, wykorzystują okazję. Dlatego bardzo ważne jest częste sprawdzanie ogrodzeń. Jeszcze prostszą metodą jest trzymanie zwierząt w nocy w budynkach inwentarskich przy szczelnie zamkniętych drzwiach. Poza zabezpieczeniami – raz jeszcze powtórzę – konieczne jest zadbanie o odpowiednią populację dzikiej zwierzyny, która jest naturalnym pokarmem wilków. Kiedy jej nie ma, wilki nie mają wyboru i zaczną polować na bydło.

Czy wilki są zagrożeniem dla ludzi?

Wilk nie jest niebezpiecznym zwierzęciem i zwykle boi się ludzi. Przez ostatnie 20 lat, kiedy obserwowaliśmy wzrost liczebności wilków w Polsce, nie został odnotowany ani jeden przypadek zabicia człowieka przez wilki. Zwykle, gdy usłyszą one mowę człowieka, od razu uciekają. Wilk to silne zwierzę. Jeśli poczuje się zagrożony, będzie się bronił. Może się to na przykład zdarzyć, gdy nie może uciec, a człowiek jest blisko. To nie są urocze psy i dlatego konieczne jest trzymanie się od nich z daleka. Jednocześnie powinniśmy nauczyć wilka, aby trzymał się z dala od nas. Musimy chronić nasz inwentarz, tak aby wilk wiedział, że w pobliżu nas nie ma nic do jedzenia.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *