Dawne odmiany drzew owocowych wracają do łask. Co wybierają sadownicy?

Po ilu latach drzewa owocowe tracą plenność?

Ocena plonowania w ubiegłym sezonie da nam podstawę do decyzji czy nasze drzewa i krzewy owocowe mają pozostać, czy należałoby wprowadzić pewne zmiany w nasadzeniach, a może wystarczą tylko odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Pewne gatunki mają swoje okresy plonowania uzależnione od wieku i po pewnym czasie następuje spadek ich plenności.

Jabłonie na podkładkach karłowych tracą plenność po 25 latach, na podkładkach średnio i silnie rosnących po 35–45 latach, grusze na podkładkach karłowych po 25 latach, na silnie rosnących po 40 latach, wiśnie i śliwy po 20–25 latach, czereśnie po 30 latach, a morele i brzoskwinie po 20 latach. Ale nie musimy takich nasadzeń likwidować. Możemy przeprowadzić cięcie odmładzające i prześwietlające. Warto tak postępować ze starymi, dobrymi odmianami.

Kiedy należy wymienić drzewa w sadzie?

Decydujemy się na zmiany, jeżeli nasze drzewa:

  • wydają owoce bardzo słabej jakości,
  • pnie i konary są zaatakowane przez choroby i zaczynają próchnieć,
  • zainteresowały nas nowe gatunki, które chcielibyśmy uprawiać,
  • chcemy mieć wydajne, ładnie uformowane korony,
  • oczekujemy owoców ładnych, dobrze wybarwionych i odporniejszych na choroby.

Jest więc wiele czynników, które musimy brać pod uwagę.

Kiedy wykonać cięcie odmładzające?

Drzewo w dobrej kondycji bez oznak choroby, warto pozostawić. Już w marcu, podobnie jak cięcie prześwietlające młodszych drzew, przystępujemy do cięcia odmładzającego, zmniejszając rozmiary korony a przerzedzając poprawiamy dostęp światła.

Pierwszą czynnością podczas cięcia odmładzającego jest obniżenie o 1/2 lub 1/3 wysokości drzewa przez wycięcie wierzchołka i gałęzi wypełniających środek korony. Korona staje się otwarta na promienie słoneczne. Następnie wycinamy zbędne gałęzie zagęszczające koronę, krzyżujące się ze sobą, wyrastające do środka. Pozostawiamy konary i gałęzie rosnące poziomo i opadające. Prawidłowo przycięta korona odmłodzonego drzewa jabłoni lub gruszy ma kształt zbliżony do parasola.

Co się dzieje, gdy regularnie wykonujemy cięcie odmładzające?

Wskutek tak silnego cięcia odmładzającego już w pierwszym roku wyrasta z pączków śpiących dużo silnych pędów, tzw. wilków, które należy usuwać. Podczas wycinania wilków dobrze jest w wierzchołkowej części korony, obok miejsca wyciętego wierzchołka, zostawić jeden silny pęd, który spowoduje zmniejszenie liczby wyrastających wilków w tej części korony. Aby pęd ten się nie rozrastał i nie zacieniał, po dwóch latach wymienia się go na nowy. W następnych latach przeprowadza się już tylko cięcie prześwietlające. A jeśli chcemy zmianę odmiany, można przeszczepiać.

Które stare odmiany jabłoni wybierają sadownicy?

Narodził się nowy trend i sadownicy zaczynają wprowadzać odmiany uprawiane przed laty, które nadal mają swoich zwolenników. Wiele z nich wykazuje dużą odporność na choroby, szkodniki i często bywają mrozoodporne. W okresie zimowym cieszą się powodzeniem na przykład Landsberskie, jesienią i zimą Antonówka, choć nie nadaje się do długiego przechowywania oraz Boskop, a także bardzo poszukiwana Kosztel czy Biała Nalew. Można by jeszcze długo wymieniać. Decyzja o wyborze odmiany powinna być poprzedzona wiedzą na temat zapotrzebowania i możliwości zbytu. Warto zapytać doradcę lub szkółkarza, które odmiany są najlepiej dopasowane do naszych warunków glebowo-klimatycznych.

Wielu sadowników usuwa drzewa owocowe i w ich miejsce zamiast kolejnych nasadzeń jabłoni, grusz czy innych gatunków, wprowadza uprawy roślin jagodowych. To też może być wyjście. Obecnie rynkiem zawładnęła borówka amerykańska, a także nieśmiało wkracza jagoda kamczacka.

TARGI ROLNICZE

Jesteś producentem mleka? Musisz przyjechać na Forum Mleko pod Łomżą

Weź udział w FORUM MLEKO – Kliknij tutaj

Małgorzata Wyrzykowska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *